צים עברה לרווח תפעולי ברבעון; בדרך לחתימה על הסדר ארוך טווח עם הנושים

ברבעון השלישי של השנה רשמה החברה רווח תפעולי של 17 מיליון דולר, עם עלייה בהיקף שינוע המכולות ובתזרים המזומנים וצמצום ההפסד


00:00 ,01.12.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

צים קיימה לאחרונה מרתון דיונים עם נציגי כל הגורמים המממנים, כשהושגה פריצת דרך משמעותית במשא ומתן לקראת הסדר ארוך טווח, שיאפשר יציבות כלכלית למול האתגרים הרבים ותנאי השוק המשתנים. ההסדר שיגובש ייחתם בהתאם לאישורים הנדרשים ובכלל זה אסיפה כללית של החברה לישראל.

לנוכח ההסכם המתגבש, צים הוסיפה לדוחות הרבעוניים, בהתאם לכללי החשבונאות, הערת עסק חי. אולם במצבה לא חל שום שינוי לרעה.צים מעריכה, שעם השלמת ההסדר ואישורו יושג שיפור משמעותי במבנה ההון שלה.

ברבעון השלישי של 2013 עברה צים לרווח תפעולי של כ-17 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 29 מיליון דולר ברבעון השני של השנה, והציגה EBITDA של כ-56 מיליון דולר, לעומת 12 מיליון דולר ברבעון הקודם, למרות תנאי שוק הבעייתיים והירידה החדה במחירי ההובלה ברבעונים האחרונים.

היקף המכולות המובלות של צים ברבעון גדל בכ-2% בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ב-640 אלף TEU. מחזור ההכנסות ברבעון הסתכם ב-900 מיליון דולר, לעומת 976 מיליון דולר ברבעון הקודם. הקיטון במחזור התרחש בשל הירידה במחיר ההובלה הממוצע למכולה (4% לעומת הרבעון הקודם) ועל אף הגידול בהיקף המכולות המובלות.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-15 מיליון דולר, לעומת תזרים של 5 מיליון דולר ברבעון הקודם. צים צמצמה את ההפסד בהשוואה לרבעון הקודם ב-53 מיליון דולר ורשמה הפסד של 44 מיליון דולר, לעומת הפסד של 97 מיליון דולר ברבעון הקודם.

למרות השיפור, על מנת להתמודד עם האתגרים של תנאי שוק קשים, ממשיכה צים לנקוט במהלכי ייעול פנימיים, על מנת ליישם את התוכנית האסטרטגית שלה, בכדי להמשיך ולשפר את תוצאותיה בעתיד. שילוב השיפור התפעולי מחד ובחינה והיערכות מתאימה לשינויים אפשריים בתנאי השוק מאידך, אמורים להוות קפיצה נוספת בביצועים של החברה בשנים הבאות ביחס לענף.