שפר: התיקון לצו הרפורמה בנמלים יאיץ העלאות מחירים במשק

לאחרונה ערכה הממשלה שינויים ברפורמה בתעריפי הנמלים, בהם בלטה הדרישה לעדכון מנגנון ההשבה ולהתאמתו ל"התפלגות עדכנית של ערכי המטענים ושל היקפם". יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית לשרי התחבורה והאוצר: האם זה הזמן לגרום להעלאת מחירים נוספות במשק?


00:00 ,04.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

"התיקון לצו הרפורמה בנמלים, שעליו חתמו לאחרונה שרי האוצר והתחבורה, יגדיל את התשלומים על המטענים ביבוא וביצוא המשונעים בנמלי ישראל, ושינויים אלה יוסיפו שמן על מדורת המחירים במשק, שכעת נעשים מאמצים לכבותה". כך התריע יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, ד"ר גד שפר.

במכתב לשרי התחבורה והאוצר כתב שפר: "האם זה הזמן לגרום להעלאת מחירים נוספות במשק? איננו מקבלים את הטענות כאילו התיקונים הם הכרחיים כדי להשיג איזון תקציבי של חברות הנמל או של חברת נמלי ישראל. במשך השנים הלאימו ממשלות ישראל מיליארדים מתוך דמי התשתית, ששילמו היבואנים והיצואנים. במקום שיגיעו לפיתוח הנמלים הלכו כספים אלו למטרות זרות. כבר לפני שלושה חודשים התייחסנו לדרישה זו של הגדלת התשלומים של בעלי המטענים, שהיא בניגוד גמור להתחייבות מפורשת של הממשלה למגזר העסקי, שניתנה בשנת 2010 , לא לסטות מתעריפי הנמלים שנקבעו. התחייבות זו כללה העלאה הדרגתית בתעריפים במשך 10 שנים, ובנוסף מנגנון הצמדה. הצגנו אז כי מבדיקות, שערכנו בקרב משתמשים בשירותי הנמלים, עולה כי השינויים שהוצעו בתשלומים של בעלי המטענים יגרמו לנזקים משמעותיים ולעליית מחירי המוצרים".

יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית קורא לביטול ההחלטה על העלאת תעריפים או לכל הפחות לעכב אותה עד לדיון מחודש בכל השלכותיה של ההחלטה על המשק.

כזכור, בחודש אפריל 2011 הגיעה למשרדי האיגוד פנייה של משרד האוצר ושל משרד התחבורה בנוגע לכוונת הממשלה לערוך שינויים ברפורמה בתעריפי הנמלים. בין השינויים בלטה הדרישה לעדכון מנגנון ההשבה ולהתאמתו ל"התפלגות עדכנית של ערכי המטענים ושל היקפם".

איגוד המשתמשים בהובלה ימית התנגד לגרסאות מתוקנות של הרפורמה, בתעריפי הנמלים, מכיוון שסבר כי ברפורמה יש עיוותים שונים, והיא פוגעת בעיקר ביצואנים וכן בחברות קטנות ובחברות בענפים מסורתיים. חלק מהצעות התיקון של האיגוד התקבלו, אולם נותרו כשלים משמעותיים, שלא באו על פתרונם.

נציין כי בסופו של דבר, הממשלה העבירה את הרפורמה במתווה הכללי, שעליו החליטה מראש, אולם הסכימה למנגנון פיצוי זמני, שלפיו במשך 10 השנים הראשונות לביצוע הרפורמה יתקיים מנגנון פיצוי לבעלי המטענים שנפגעו מחד גיסא ומנגנון של תוספת תשלום למיעוט מבעלי המטענים, שכתוצאה מהרפורמה פחתו תשלומיהם לנמלים, מאידך גיסא. הפיצוי לנפגעים קטן משנה לשנה עד שהוא מתאפס לחלוטין לאחר 10 שנים – מנגנון זה נקרא "השבה".

לטענת איגוד המשתמשים בהובלה ימית והעומד בראשו ד"ר גד שפר, "מנגנון ה'השבה' אמור היה 'לרכך' מעט את נזקי הרפורמה, אולם הוא לא פתר את הבעיות היסודיות, שכן בתום 10 שנים, לא יהיה פיצוי, ויווצר מצב בלתי אפשרי, שבו, למשל, רק תוספת התשלום של יבואני עצים עבור שירותי

הנמלים, על הסכומים ששילמו קודם לרפורמה, תגיע ל- 10% מהמחזור!

מבדיקה של התיקונים המוצעים עלה כי ברוב המכריע של המקרים יש צמצום בשיעור ההשבה, הן ביבוא והן ביצוא, וכן יש הרחבה ניכרת של תוספת תשלום ע"י המשתמשים (השבה שלילית) למטענים, המובלים במכולות".

כדוגמא הביא שפר את המצב כיום, עת רק מכולות יבוא של מעל 200,000 ₪ נדרשו לתוספת תשלום על דמי התשתית הבסיסיים, אל מול המתווה המוצע שם מכולות יבוא בשווי של 90,000 ₪ ומעלה יידרשו לתוספת תשלום כזו.

על כך אמר שפר: "חברת יבוא מוצרי ניקיון גדולה דיווחה כי כתוצאה מהשינוי המוצע היא תידרש לשלם סכומים משמעותיים נוספים עבור הרוב המכריע של מטעני היבוא שלה. את התוצאה יחווה כל אחד מאיתנו על בשרו – בקניותיו השוטפות בסופרמרקט...".

נציין כי עוד בחודש אפריל קרא יו"ר האיגוד לנציגי הממשלה לא לקבל החלטות על שינויים במתווה הרפורמה ללא שיתוף הוגן של בעלי המטענים, כדי שבדיונים ישתתפו כל אנשי המקצוע והנציגים, ולא רק פקידים או נציגים, שהקשר שלהם עם המציאות בשוק אינו תמיד החזק ביותר, אולם כעת נחתם התיקון לצו כפי שפורסם בחודש אפריל 2010 , ולטענתו של שפר, יבואנים ויצואנים רבים יידרשו להגדיל את תשלומיהם לנמלים.