עליות מחירים בהיטלי הצפיפות בנמלים ובדמי ההובלה הימית

בפגישה בין נציגי איגוד המשתמשים לנציגי קונפרנס EMTA צפון מערב אירופה ישראל הוחלט על העלאת היטל הצפיפות בקווי הקונפרנס החל מ-15 ביוני ל-55 דולר למכולה בחיפה ו-90 דולר למכולה באשדוד. כמו כן יועלו דמי ההובלה הימית ל-75 דולר למכולה ביבוא ול-50 דולר למכולה ביצ


00:00 ,07.06.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

בפגישה בין נציגי איגוד המשתמשים לנציגי קונפרנס EMTA צפון מערב אירופה ישראל הוחלט על העלאת היטל הצפיפות בקווי הקונפרנס החל מ-15 ביוני ל-55 דולר למכולה בחיפה ו-90 דולר למכולה באשדוד. כמו כן יועלו דמי ההובלה הימית ל-75 דולר למכולה ביבוא ול-50 דולר למכולה ביצוא החל מ-1 ביולי
 
איגוד המשתמשים בהובלה ימית מסר כי נציגיו הגיעו להסכמה עם הקונפרנס הימי צפון מערב אירופה-ישראל על שיעור היטלי הצפיפות בנמלי ישראל.
 
מהאיגוד נמסר כי כבר בתחילת חודש מאי התקבלה באיגוד פנייה מקונפרנס EMTA– צפון-מערב אירופה – ישראל, המודיעה על כוונת הקונפרנס להעלות את היטל הצפיפות בנמלי חיפה ואשדוד ל-100 דולר למכולה מיידית, בשל מצב הצפיפות החמור בנמלי ישראל.

יו"ר האיגוד, גד שפר, תבע מהקונפרנס לחזור בו מכוונתו, העומדת בניגוד לסיכומים בין האיגוד לבין הקונפרנס על הסכמה הדדית, וכן בשל צעדים שנוקטים הנמלים לשיפור המצב בעקבות לחץ המשתמשים בהובלה ימית. לאור זאת, הודיע מנהל הקונפרנס כי הוא חוזר בו מהודעתו על העלאת ההיטל מה-7 במאי 2007 וכי תתקיים פגישת מו"מ בין האיגוד לבין הקונפרנס לדיון בנושא.
 
בפגישה בין נציגי האיגוד עם נציגי הקונפרנס שנערכה לאחרונה דרשו שוב נציגי הקונפרנס העלאה של היטל הצפיפות בשיעור גבוה מאוד. הפגישה נערכה לאחר בדיקה של נתוני המתנת אניות הקונפרנס בנמלי חיפה ואשדוד, ולבסוף סוכם על העלאת היטל הצפיפות בקווי הקונפרנס צפון-מערב אירופה – ישראל החל מה-15 ביוני 2007, למשך שלושה חודשים, בשיעורים הבאים: בנמל חיפה – 55 דולר למכולה ובנמל אשדוד – 90 דולר למכולה.
 
שיעורים אלו של ההיטל גבוהים מהיטלי הצפיפות הנגבים כעת (בתקופה 15 במרץ – 14 ביוני 2007): 26 דולר למכולה בנמל חיפה ו-19 דולר למכולה בנמל אשדוד.

גד שפר ציין כי למרות שהעלאות אלה מטילות עומס כבד ביותר על המשתמשים בהובלה הימית, אין האיגוד יכול להתעלם מהמצב בשטח: מכיוון שההיטל שיושת מה-15 ביוני 2007 מבוסס על נתוני הצפיפות בנמלי חיפה ואשדוד בחודשים מרץ-מאי 2007, תקופה שהיתה תקופת השיא של צפיפות בלתי נסבלת בנמלים. "במשך כל התקופה הזו התרענו כי אנחנו, ואיתנו המשק כולו, נשלם מחיר גבוה ביותר על המצב בנמלים. אני שמח כי דמי הצפיפות לא עלו במלוא ההיקף שדרשו חברות הספנות. אני מקווה כי השיפור הניכר שחל במצב הצפיפות בנמלים, ימצא ביטויו בהורדת היטל הצפיפות בעוד שלושה חודשים, כאשר יגיע המועד לדיון נוסף בנושא" אמר שפר.
 
עלייה במחירי ההובלה הימית
 
בד בבד עלתה בפגישה תביעת הקונפרנס להעלאת דמי ההובלה הימית. נציגי הקונפרנס טענו כי זה זמן רב לא הועלו דמי ההובלה, ואלה אינם משקפים את העליות המשמעותיות בדמי חכירת האניות ובעלויות הציוד, וזאת בנוסף לנזקים כבדים שגרם להם מצב הצפיפות המתמשך והעיצומים והשיבושים השונים בעבודת נמלי חיפה ואשדוד. הם דרשו להעלות את דמי ההובלה בקווי הקונפרנס בשיעור של 100 דולר למכולה ביבוא ו-75 דולר ל-למכולה ביצוא.
 
לאחר מו"מ בין נציגי האיגוד לנציגי הקונפרנס, סוכם כי העלאות המחירים יהיו בשיעור נמוך מבקשתו המקורית של הקונפרנס וכי החל מה-1 ביולי 2007 יועלו דמי ההובלה ביבוא בשיעור של 75 דולר למכולה, ודמי ההובלה ביצוא יועלו בשיעור של 50 דולר למכולה.