צים: הפסד נקי של 305 מיליון דולר בחציון הראשון של 2009

צים מדווחת כי הכנסותיה בחציון הראשון של השנה ירדו בכ-47%. במהלך ינואר - יוני הובילה צים כ-847 אלף TEU לעומת כ-1,227 אלפי TEU בתקופה המקבילה אשתקד. צופה גירעון תזרימי בסך של כמיליארד דולר במהלך 2009 עד 2013


00:00 ,27.08.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

צים מדווחת כי הכנסותיה בחציון הראשון של השנה ירדו בכ-47%. במהלך ינואר - יוני הובילה צים כ-847 אלף TEU לעומת כ-1,227 אלפי TEU בתקופה המקבילה אשתקד. צופה גירעון תזרימי בסך של כמיליארד דולר במהלך 2009 עד 2013
 
החברה לישראל דיווחה הבוקר על התוצאות הכספיות של הקבוצה לחציון הראשון של השנה (ינואר עד יוני 2009). על פי הדוחות הכספיים חברת הבת "צים שירותי ספנות משולבים" סיימה את תקופת הדוח בהפסד של כ-305 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-71 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. צים סיימה את הרבעון השני בהפסד של כ-186 מיליון דולר לעומת הפסד של 42 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
הכנסות צים בששת החודשים הראשונים של השנה הגיעו ל-1.165 מיליארד דולר, ירידה של כ-47% זאת לעומת הכנסות של 2.213 מיליארד דולר בחציון המקביל אשתקד. לדברי צים, הקיטון במחזור ההכנסות נובע בעיקרו מירידה בכמויות, ירידה בדמי ההובלה ומירידה בהכנסות חברות הבנות ובהפלגות שטרם הסתיימו. בתקופת הדוח ירד מחיר ההובלה הממוצע למכולה בשיעור של כ-14% והכמות המובלת קטנה בשיעור של כ-31% - במהלך  ינואר – יוני הובילה צים כ-847 אלף TEU לעומת כ-1,227 אלפי TEU בתקופה המקבילה אשתקד.
 
מחזור ההכנסות של צים ברבעון השני הסתכמו בכ-543 מיליון דולר לעומת סך של כ-1.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. מחיר ההובלה הממוצע למכולה ירד ברבעון השני של תקופת הדוח בשיעור של כ-24% והכמות המובלת ירדה בשיעור של כ-34%. הכמות המובלת ברבעון השני הסתכמה בכ-438 אלפי TEU לעומת סך של כ-662 אלפי TEU ברבעון המקביל  אשתקד.
 
צים ציינה כי לאור מצבה הפיננסי ולאור המשבר הגלובלי היא מקיימת משא ומתן מתמשך עם נושים פיננסיים על שינוי ארוך טווח של הסדרי המימון וכי החברה לישראל התחייבה כלפי צים לתמוך בה עד לסכום של 100 מיליון דולר, שהינם חלק מסכום של 150 מיליון דולר שהחברה לישראל הודיעה כי היא תעמיד לצים, ובהתאם לכך העמידה לצים סך של 100 מיליון דולר על דרך של הלוואות בעלים לתקופה של 15 שנה.
 
צים מעריכה בתחזיותיה כי בשנים 2009 עד 2013 היא צפויה להיקלע לגירעון תזרימי בסך של כמיליארד דולר, ולאור זאת גיבשה החברה תוכנית הבראה במסגרתה סוכם על הפחתה בדמי החכירה בסך מצטבר של כ-150  מיליון דולר. כמו כן הגיעה צים להבנות עם מספנות שעיקרם דחייה בבניית האוניות או במסירת האוניות וכן שינוי במועדי התשלום. צים מציינת כי לאחרונה היא הגיעה להבנה עם מספנה לקבלת מימון בסך של כ-155 מיליון דולר למימון תשלום יתרת התמורה בגין אוניות בבנייה. מתוך הסכום הנ"ל קיבלה צים עד כה סך של כ-129 מיליון דולר – מימון אשר אפשר לה לקבל שתי אוניות חדשות במהלך חודש יולי (אוניית ZIM DJIBOUTI בנפח 10,000 TEU ואוניית ZIM LOS ANGELES בנפח של 8,400 TEU).
 
צים דיווחה עוד כי במסגרת תוכנית ההבראה היא הגיעה להבנה עם מספנות על דחייה בקבלת 14 אוניות חדשות בטווח של שנתיים עד שלוש שנים מהלך זה הינו בהמשך לביטול שש אוניות.
 
צים מציינת עוד כי לאחר תאריך פרסום הדוחות הכספיים התקבלה בחברה לישראל החלטה להזרים לצים סכום של  60 מיליון דולר (ר' ידיעה נפרדת). סכום זה וההזרמה בסך של 40 מיליון דולר שכבר אושרה יהוו חלק בלתי נפרד מסכום ההזרמה הכולל בסך של 350 מיליון דולר שהחברה לישראל עשויה להזרים לצים במסגרת תוכנית ההבראה המוסכמת.
 
נציין כי חברת האם של צים, החברה לישראל, סיימה את החציון הראשון של השנה עם הפסד של כ-109 מיליון דולר לעומת רווח של כ-379 מיליון דולר מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השני של תקופת הדוח (אפריל עד יוני 2009) סיימה החברה לישראל בהפסד של כ-157 מיליון דולר לעומת רווח של כ-268 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.