צים: הפסד נקי של 332 מיליון דולר לשנת 2008

הכנסות החברה עלו במהלך השנה ב-13.6% וההפסד נבע בשל עלייה בהוצאות התפעול, עלייה בהוצאות הדלק וגידול בהוצאות דמי חכירת אוניות. במהלך שנת 2008 הובלו על ידי צים כ-2.52 מיליון TEU לעומת 2.379 מיליון TEU בשנת 2007. לחברה התחייבות לתשלום של 1.164 מיליארד דולר לק


00:00 ,31.03.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

הכנסות החברה עלו במהלך השנה ב-13.6% וההפסד נבע בשל עלייה בהוצאות התפעול, עלייה בהוצאות הדלק וגידול בהוצאות דמי חכירת אוניות. במהלך שנת 2008 הובלו על ידי צים כ-2.52 מיליון TEU לעומת 2.379 מיליון TEU בשנת 2007. לחברה התחייבות לתשלום של 1.164 מיליארד דולר לקבוצת עופר כדמי חכירה לאוניות
 
החברה לישראל דיווחה הבוקר על התוצאות הכספיות של החברה לשנת 2008 לפיהן החברה הרוויחה במהלך השנה 1.17 מיליארד דולר כאשר ברבעון הרביעי של השנה החברה הרוויחה 369 מיליון דולר.
 
חברת צים שירותי ספנות משולבים, חברת הבת של החברה לישראל, דיווחה כי ההפסד הנקי שלה בשנת 2008 הסתכם ב-332 מיליון דולר לעומת רווח של כ-23 מיליון דולר בשנת 2007.
 
הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2008 בסכום של 4.325 מיליארד דולר לעומת סך של כ-3.809 מיליארד דולר במהלך שנת 2007, דבר המעיד של גידול של 13.6% בהכנסות החברה. מהחברה נמסר כי הגידול במחזור ההכנסות נובע בעיקרו מעלייה בכמויות, עלייה בהכנסות מדמי הובלה ומהכנסות חברות הבנות. החברה מדווחת כי מחיר ההובלה הממוצע למכולה עלה בשיעור של כ-9.1% ואילו הכמות המובלת גדלה בשיעור של כ-5.9%. במהלך שנת 2008 הובלו על ידי צים כ-2.52 מיליון TEU לעומת 2.379 מיליון TEU בשנת 2007.
 
ההפסד התפעולי של צים הסתכם בשנת 2008 בסכום של 250 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 53 מיליון דולר אשתקד. החברה דיווחה כי המעבר מרווח תפעולי להפסד תפעולי נובע מעלייה בהוצאות התפעול בשיעורים העולים על הגידול בהכנסות ובעיקר גידול בהוצאות הדלק בשיעור של כ-61%, גידול בהוצאות נלוות לטיפול במטען בשיעור של כ-14% וגידול בהוצאות דמי חכירת אוניות (כולל חכירת נפח) בשיעור של כ-25% לעומת אשתקד. כמו כן נרשמה ברבעון הרביעי של השנה הפרשה לירידת ערך רכוש קבוע בסכום של 95 מיליון דולר זאת בגין תשלומים אשר בוצעו על ידה על חשבון רכישת אוניות.
 
החברה מדווחת כי במהלך שנת 2008 היא שינעה כ-791 אלף TEU בסחר הטרנס פסיפי, כ-569 אלף TEU בסחר אסיה – אירופה, כ-399 אלף TEU בסחר הטרנס-אטלנטי, כ-259 אלף TEU בסחר הפנים-אסייתי, כ-217 אלף TEU בסחר הפנים-אירופי, כ-125 אלף TEU בסחר פנים-אמריקה וכ-158 אלף TEU בסחר באזורים אחרים.
 
החברה דיווחה כי היא הפסידה 20 מיליון דולר בסחר הטרנס-פסיפי, 163 מיליון דולר בסחר בין אסיה ואירופה, הפסידה 56 מיליון דולר בסחר הטרנס-אטלנטי, הרוויחה 10 מיליון דולר בסחר בפנים- אירופה וכן הרוויחה 35 מיליון דולר בסחר בפנים אמריקה. בתחומי סחר אחרים שלא צוינו החברה הפסידה 110 מיליון דולר. כמו כן קווי הסחר בפנים אסיה לא הסבו לחברה הפסדים אך גם לא רווחים כלשהם.
 
החברה דיווחה עוד כי את הרבעון הרביעי של שנת 2008 היא סיימה בהפסד של כ-199 מיליון דולר, זאת לעומת הפסד של 10 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו בכ-926 מיליון דולר, זאת לעומת הכנסות של כ-1.057 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
 
צים דיווחה כי נכון ל-31 בדצמבר היא הפעילה 101 אוניות מכולה ו-2 אוניות להובלת כלי רכב, מהן כ-25 אוניות בבעלות החברה וכ-78 אוניות בחכירה כאשר 14 מתוכן בחכירה מבעלי עניין. נכון לסוף שנת 2008 הקיבולת הכוללת של צים היתה 283,410 TEU בקירוב. החברה דיווחה כי עלות צי האוניות של החברה היתה כ-1.074 מיליארד דולר.
 
כמו החברה דיווחה כי נכון לסוף דצמבר 2008 לחברה התחייבות לתשלום בסך של 2.57 מיליארד דולר כדמי חכירה בגין חכירות של אוניות לתקופה העולה על שנה, מתוכם כ-1.164 מיליארד דולר לקבוצת עופר, בעלי השליטה בחברה, בעקיפין.
 
צים ציינה כי במסגרת התאמת התוכנית האסטרטגית לתנאי השוק הנוכחיים בכוונת החברה להקטין הפעילות הספנותית וצמצום קווים במספר קווי סחר בהם אסיה - אירופה, אסיה והגולף של ארה"ב, אסיה – מזרח הים התיכון והים השחור, הודו אירופה ודרום מזרח אסיה. כמו כן בכוונת החברה להעמיד אוניות אשר נשארות חסרות תעסוקה בשל הצמצום בקווי ההובלה, ביטול או דחיית רכש חלק מהאוניות החדשות והתארגנות לשינויים בקווי ההובלה להם מיועדים האוניות החדשות שיתקבלו. כמו כן בכוונת החברה לפתוח במשא ומתן לפתיחת הסכמים עם ספקים בנוגע לפעילות בנמלים, פתיחת הסכמים עם בעלי אוניות להם יש לצים הסכמי חכירה ארוכי טווח, הורדת הוצאות מינהלה לרבות פיטורי עובדים, הקטנת קצב הכנסת מערכות מחשוב לחברה, הקטנת הוצאות לוגיסטיקה ברחבי העולם, וכן בחינת כדאיות יציאה מהשקעות הנושאים הנלווים לספנות הקווית.
 
נזכיר כי בתחילת חודש מרץ התפטר דורון גודר, מנכ"ל צים שכיהן בתפקיד למעלה מארבע שנים (מאז נובמבר 2004). לתפקיד מונה רפי דניאלי, אשר שימש עד למינוי כמשנה למנכ"ל צים וכסמנכ"ל הכספים של החברה.