צים: הפסד של כ-29 מיליון דולר ברבעון הראשון

החברה הובילה במהלך הרבעון כ-614 אלף TEU לעומת 558 אלף TEU בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה גדלו בשיעור של 31% ואילו הוצאות הדלק של החברה עלו בשיעור של כ-83%


00:00 ,29.05.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה הובילה במהלך הרבעון כ-614 אלף TEU לעומת 558 אלף TEU בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה גדלו בשיעור של 31% ואילו הוצאות הדלק של החברה עלו בשיעור של כ-83%
 
החברה לישראל פרסמה היום את הדוחות הכספיים של החברה עבור פעילותה ברבעון הראשן של שנת 2008 ומסגרתו דיווחה כי סיימה את תקופת הרבעון עם רווח נקי של 111 מיליון דולר, זאת לעומת רווח של 42 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
חברת הבת צים סיימה את תקופת הרבעון הראשון עם הפסד נקי של כ-29 מיליון דולר, וזאת לעומת רווח של כ-4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
צים מדווחת עוד כי הכנסותיה במהלך הרבעון גדלו בשיעור של 31.2% והגיעו לכדי 1.04 מיליארד דולר, זאת לעומת הכנסות של 795 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מדווחת כי הגידול במחזור ההכנסות נבע בעיקר מגידול בכמויות, עלייה בהכנסות מדמי הובלה ומההכנסות של חברות הבנות.  כמו כן ציינו בצים כי בתקופת הדו"ח עלה מחיר ההובלה הממוצע למכולה בשיעור של כ-11.7% והכמות המובלת גדלה בשיעור של כ-10.1%.
 
צים מדווחת כי בתקופת הדו"ח היא הובילה כ-614 אלף TEU לעומת 558 אלף TEU בתקופה המקבילה אשתקד.
 
החברה דיווחה עוד כי במהלך הרבעון הראשון חלה עלייה בשיעור של כ-83% בהוצאות הדלק של החברה, זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד.