צים: הפסד של 42 מיליון דולר ברבעון השני

ההפסד הנקי של החברה עבור תקופת החציון הסתכם בסכום של כ-71 מיליון דולר לעומת רווח של כ-15 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בחציון הראשון הובלו על ידי צים כ-1,277 אלפי TEU


00:00 ,25.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

ההפסד הנקי של החברה עבור תקופת החציון הסתכם בסכום של כ-71 מיליון דולר לעומת רווח של כ-15 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בחציון הראשון הובלו על ידי צים כ-1,277 אלפי TEU
 
החברה לישראל דיווחה היום על תוצאות החברה לרבעון השני של שנת 2008 וכן על תוצאות החציון של השנה. הרווח הנקי של החברה ברבעון השני הסתכם בכ-268 מיליון דולר לעומת כ-64 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-300%. החברה לישראל מדווחת כי מדובר ברבעון שיא.
 
את הרבעון השני של  תקופת הדוח סיימה צים בהפסד של כ-42 מליון דולר לעומת רווח של כ-10 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
עידן עופר, יו"ר החברה לישראל ויו"ר צים,  ציין בקשר לצים כי "נמשכת צמיחת החברה בהתאם לתוכנית האסטרטגית, וברבעון השני חל גידול בהיקף הפעילות של החברה ובעליה בהכנסות מדמי הובלה".
 
מחזור ההכנסות ברבעון השני הסתכם בכ-1.17 מיליארד דולר לעומת כ-906 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (גידול של כ-29%). הגידול במחזור ההכנסות נובע בעיקרו מעלייה בכמויות, עלייה בדמי ההובלה ובהכנסות חברות הבנות. הכמות המובלת ברבעון השני הסתכמה בכ-663 אלפי TEU לעומת סך של כ-581 אלפי TEU ברבעון המקביל אשתקד.
 
הכנסות צים בחציון הראשון הסתכמו בסכום של כ-2.213 מיליארד דולר לעומת סך של כ-1.701 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ-30%) הגידול במחזור ההכנסות נובע בעיקרו מעלייה בכמויות המובלות (בשיעור של כ-14.2%), עלייה בהכנסות מדמי הובלה ומהכנסות חברות הבנות. בתקופת הדוח עלה מחיר ההובלה הממוצע למכולה בשיעור של כ-11.9% והכמות המובלת גדלה בשיעור של כ-12.2%.
 
ההפסד הנקי של צים בתקופת הדוח הסתכם בסכום של כ-71 מיליון דולר לעומת רווח של כ-15 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. התוצאות בחציון הראשון הושפעו גם מהעלייה החדה במחירי הנפט, שהביאו לעליה בהוצאות הדלק בשיעור של כ- 79% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
 
בחציון הראשון הובלו על ידי צים כ-1,277 אלפי TEU לעומת כ-1,138 אלפי TEU בתקופה המקבילה אשתקד.
 
ניר גלעד, מנכ"ל החברה לישראל ציין בקשר לחברת צים, אשר הינה חברת בת של החברה לישראל, כי נמשכת ההרעה בתנאי הסחר העולמיים. הגידול בהיקף ההובלה הימית העולמית מחד לצד ההאטה בשווקים באירופה והמזרח בנוסף לארה"ב, גרמו לעלייה בתחרות והקטנת הרווחיות למכולה. מגמה זו, בנוסף לעלייה בהוצאות התפעול, הנובעת בעיקרה מעליית מחירי הדלקים, הם הגורמים העיקריים להפסד בצים ברבעון השני של כ-42 מיליון דולר. מאידך, למרות התחרות המתחזקת, ציין גלעד מצליחה החברה ביישום תכניתה האסטרטגית, ומגדילה את היקף הכנסותיה, הן מגידול בכמויות המובלות והן מהעלאת המחירים. החברה ממשיכה בהיערכותה המואצת לקראת קליטת אוניות הענק של 8,000 ו- 10,000 TEU שתחל במחצית השנייה של 2009.