צים: הפסד של 432 מיליון דולר בשנת 2009

זאת לעומת הפסד של כ-331 מיליון דולר בשנת 2008. יחד עם זאת החברה מדווחת על רווח של 81 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2009, לעומת הפסד של 199 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2008. החברה שינעה במהלך הרבעון האחרון כ-498 אלף TEU


00:00 ,25.03.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת לעומת הפסד של כ-331 מיליון דולר בשנת 2008. יחד עם זאת החברה מדווחת על רווח של 81 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2009, לעומת הפסד של 199 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2008. החברה שינעה במהלך הרבעון האחרון כ-498 אלף TEU
 
החברה לישראל פרסמה היום את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2009 מהם עולה כי החברה לישראל סיימה את שנת 2009 ברווח של 6 מיליון דולר, וזאת לעומת רווח של כ-320 מיליון דולר בשנת 2008.
 
מהדוחות הכספיים עולה עוד כי חברת צים שירותי ספנות משולבים, חברת בת של החברה לישראל, סיימה את שנת 2009 בהפסד של כ-432 מיליון דולר, זאת לעומת הפסד של כ-331 מיליון דולר בשנת 2008.
 
יחד עם זאת עולה כי פניה של החברה נשואות אל העתיד שכן צים סיימה את הרבעון הרביעי של 2009 ברווח של כ-81 מיליון דולר, וזאת לעומת הפסד של כ-199 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
הכנסות צים במהלך שנת 2009 הסתכמו ב-2.449 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 4.325 מיליארד דולר בשנת 2008. מחברת צים נמסר כי הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מירידה בכמויות המובלות, ירידה בדמי ההובלה ומירידה בהכנסות חברות הבנות. עוד נמסר כי במהלך 2009 ירד מחיר ההובלה הממוצע למכולה בשיעור של כ-22% מכ-1,461 דולר למכולה לכ-1,142 דולר למכולה.
 
עוד עולה מהדו"ח כי במהלך שנת 2009 הובלו על ידי צים כ-1.8 מיליון TEU לעומת 2.52 מיליון TEU במהלך שנת 2008 – ירידה של 29% בכמות המכולות המובלות. בסחר הטרנס-פסיפי העבירה החברה 618,600 TEU, בסחר בין אסיה - אירופה העבירה החברה 290,800 TEU, בסחר הטרנס אטלנטי העבירה החברה 339,100 TEU, בסחר של פנים אסיה העבירה החברה 135,600 TEU, בסחר של פנים אירופה העבירה החברה 203,900 TEU ובסחר של פנים אמריקה העבירה החברה 104,100 TEU.
 
החברה מדווחת בנוסף כי במהלך שנת 2009 נרשם קיטון בהוצאות הדלק בשיעור של כ-54%, קיטון בהוצאות על חכירת אוניות בנפח של כ-30%, קיטון בהוצאות נלוות לטיפול במטען בשיעור של כ-27% וכן קיטון בהוצאות נמלים בשיעור של כ-33%.
 
עוד עולה מהדוחות כי מחזור ההכנסות של החברה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2009 עמד על כ-688 מיליון דולר לעומת סך של 926 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכמות המובלת ברבעון הרביעי הסתכמה בכ-498 אלף TEU לעומת סך של כ-584 אלף TEU ברבעון המקביל אשתקד.
 
עוד פורסם בדוחות הכספיים של החברה לישראל כי הכנסות צים מכלל הפעילויות והשירותים הלוגיסטיים הנלווים לא עלו על 5% מסך הכנסות צים בכל אחת מהשנים 2007, 2008 ו-2009. בשל כך, וכחלק מהפעולות אותן נוקטת צים לצורך התמודדות עם השינויים במצב השוק, בוחנת החברה את כדאיות היציאה מחלק מהשקעות בנושאים אלו הנלווים לספנות הקווית.
 
מהחברה נמסר עוד כי נכון ל-1 במרץ 2010 צי האוניות של צים עומד על כ-95 אוניות מהן 93 אוניות מכולה ו-2 אוניות להובלת כלי רכב, מהן כ-26 אוניות בבעלות מלאה או חלקית של צים, וכן כ-69 אוניות בחכירה. סך כל הקיבולת של אוניות צים נכון לתחילת חודש מרץ הינו כ-324 אלף TEU.
 
החברה מדווחת עוד כי נכון לתחילת מרץ מספר האוניות העומדות (Lay Up) של החברה עומד על 13 אוניות בנפח הובלה כולל של כ-46 אלף TEU.
 
כמו כן ציינה החברה כי במהלך שנת 2008 היא קיבלה לידיה 4 אוניות חדשות – 2 בעלות נפח של 8,200 TEU ו-2 אוניות בנפח של 10,000 TEU כל אחת. במהלך הרבעון הראשון של 2010 קיבלה החברה לרשותה 2 אוניות חדשות – אחת בנפח 8,200 TEU ואחת בנפח של 10,000 TEU. 
 
עוד צוין כי לצים 16 הזמנות לבנייה חדשה של אוניות שטרם התקבלו בחברה בהן 9 אוניות בנות 12,600 TEU, חמש אוניות בנפח של 10,000 TEU, אוניה אחת בנפח של 8,200 TEU ואוניה נוספת בנפח של 2,450 TEU. אוניות אלה צפויות להימסר לצים עד שנת 2015.