צים: הפסד של 82 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2010

זאת לעומת הפסד של 119 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה הובילה הרבעון כ-509 אלף TEU לעומת 410 אלף TEU בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-24%


00:00 ,27.05.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת לעומת הפסד של 119 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה הובילה הרבעון כ-509 אלף TEU לעומת 410 אלף TEU בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-24%
 
החברה לישראל הנמצאת בשליטת משפחת עופר פרסמה הבוקר את דוחות החברה לרבעון הראשון של השנה..
 
מדוחות החברה לישראל עולה כי חברת הבת צים שירותי ספנות משולבים בע"מ סיימה את הרבעון הראשון של 2010 בהפסד של כ-82 מיליון דולר, זאת לעומת הפסד של כ-119 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
הכנסות צים בתקופת הדוח הסתכמו בכ-745 מיליון דולר לעומת 622 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-20%. מהחברה נמסר כי הגידול במחזור ההכנסות נובע בעיקרו מעלייה בכמויות, הכנסות מהפלגות שטרם נסתיימו והכנסות חברות בנות ובקיזוז הירידה במחיר ההובלה הממוצע למכולה. בתקופת הדוח ירד מחיר ההובלה הממוצע למכולה בשיעור של כ-12% מכ-1,369 דולר למכולה לכ-1,200 דולר למכולה.
 
בתקופת הדוח הובלו על ידי צים כ-509 אלף TEU לעומת 410 אלף TEU בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-24%. עוד עולה מהדוחות כי ברבעון הראשון של השנה חל גידול בהוצאות הדלק בשיעור של כ-46% , קיטון בהוצאות דמי חכירת אניות (כולל חכירת נפח) בשיעור של כ-32%, גידול בהוצאות נלוות לטיפול במטען בשיעור של כ-19%. 
 

החברה ציינה עוד כי אשתקד היה לצים רווח הון ממכירת אונייה בסכום של כ-33 מיליון דולר וכן חל קיטון בהפרשות בגין ביטול אניות.
 
ההפסד התפעולי של צים בתקופת הדוח הסתכם בכ-83 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-156 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת הפסד של כ-143 מיליון דולר ברבעון הקודם (הרבעון האחרון של שנת 2009). עוד ציינה החברה כי נרשמה עלייה של 2% בכמות המכולות המובלות לעומת הרבעון האחרון של 2009.