צים: רווח נקי של 29 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2007

זאת לעומת רווח נקי של 197 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מדווחת על גידול של 17.7% במונחים דולריים בהכנסות החברה כתוצאה מעלייה במחירי דמי ההובלה והכנסות חברות הבנות


00:00 ,26.08.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת לעומת רווח נקי של 197 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מדווחת על גידול של 17.7% במונחים דולריים בהכנסות החברה כתוצאה מעלייה במחירי דמי ההובלה והכנסות חברות הבנות
 
החברה לישראל פרסמה היום את הדוחות הכספיים לתקופה של ששת החודשים הראשונים בשנת 2007 ודיווחה על הנתונים הכספיים של חברת הבת צים שירותי ספנות משולבים בע"מ.
 
הרווח הנקי של צים בתקופת הדוח הסתכם בסכום של 29 מיליון שקל לעומת סך של כ-197 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
 
הכנסות צים בתקופת הדוח הסתכמו בסכום של כ-7,055 מיליון שקל, לעומת סך של כ-6,632 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 17.7% במונחים דולריים.
 
מהחברה נמסר כי הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מעלייה בהכנסות מדמי הובלה ומהכנסות חברות הבנות. בתקופת הדו"ח עלה מחיר ההובלה הממוצע למכולה בשיעור של כ-1.3% והכמות המובלת גדלה בשיעור של כ-13.3%.
 
בתקופת הדו"ח הובלו על ידי צים כ-1,138 אלפי TEU לעומת 1,004 אלפי TEU בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, בתקופת הדו"ח חלה עלייה בהוצאות דמי חכירת אוניות בשיעור של כ-23.3% ועלייה בהוצאת הדלק בשיעור של כ-8.2%.
 
יש לציין כי בתקופת הדו"ח חתמה צים על עסקה משולבת לפיה חברת הבת שלה, ניולוג בע"מ, העוסקת בשילוח בינלאומי, תתמזג עם חברה ישראלית אחרת בשם Utiאילת אוברסיז בע"מ העוסקת אף היא בשילוח בינלאומי בתמורה להקצאת 25% ממניות החברה הממוזגת לקבוצת צים. עם השלמת המיזוג תרכוש החברה הממוזגת את הפעילות של חברת טרנסכלל העוסקת בשילוח בינלאומי. הרווח הצפוי מעסקה זאת יסתכם בכ-28 מיליון שקל (כ-6.5 מיליון דולר).
 
החברה לישראל דיווחה כי בתקופת הדו"ח התקשרה צים בהסכם לרכישת 3 אוניות בנות 10,000 TEU כל אחת כאשר מחירה של כל אוניה הינו כ-133 מיליון דולר (566 מיליון שקל). כמו כן התקשרה החברה בהסכם לרכוש 4 אוניות בנות 1,700 TEU כאשר מחירה של כל אוניה עומד על 36 מיליון דולר. ההסכם מעניק לצים אופציה לקנות 2 אוניות נוספות באותו מחיר. בנוס,, צים אישרה רכישת 2 אוניות מכולה בנות 2,450 TEU כל אחת במחיר של כ-46 מיליון דולר. כמו כן אושרה אופציה לרכוש שתי אוניות נוספות בקיבולת זהה באותו המחיר.
 
יש לציין כי צים אישרה לאחרונה הסכם מכירה של שתי אוניות בקיבולת 6,350 TEU ברווח של 26 מיליון דולר לאוניה. האוניות הוחכרו עד כה לצד ג' ומכירתן כולל את הסכם החכירה.