צים תמכור זכויותיה במיזם בסין תמורת 29 מיליון דולר

תעביר 8% מהון מיזם משותף להקמה ותפעול של כ-18 מסופים לרכבות מטען בסין לתאגיד זר בלתי קשור. בנוסף, חתמה צים על מזכר הבנות בלתי מחייב למכירת זכויותיה בחברה זרה תמורת 130 – 170 מיליון דולר


00:00 ,14.06.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

תעביר 8% מהון מיזם משותף להקמה ותפעול של כ-18 מסופים לרכבות מטען בסין לתאגיד זר בלתי קשור. בנוסף, חתמה צים על מזכר הבנות בלתי מחייב למכירת זכויותיה בחברה זרה תמורת 130 – 170 מיליון דולר
 
החברה לישראל דיווחה לאחרונה כי ב-9 ביוני נחתם בין צים שירותי ספנות משולבים לבין תאגיד זר בלתי קשור הסכם למכירת זכויות צים – כ-8% מהון המיזם המשותף והזכויות הנלוות להן - במיזם משותף בסין אשר עיקר פעילותו הינה הקמה ותפעול של כ-18 מסופים לרכבות מטען בסין.
 
תמורת זאת ישולם לצים סכום של כ-29 מיליון דולר כאשר שליש מסכום זה ישולם לצים כמקדמה תוך 10 ימים מיום חתימת ההסכם. יתרת התמורה תשולם לצים בתוך 10 ימים מיום התקיימות תנאי החוזה, שכן השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור משרד התעשייה והמסחר בסין בתוך 6 חודשים מיום חתימת ההסכם.
 
התאגיד הזר אף התחייב במסגרת העסקה להעביר למיזם המשותף סך של כ-16 מיליון דולר, וזאת בגין חלקה של צים בסבב השקעה שלישי אשר לא הוזרם למיזם המשותף על ידי צים במועד ההשקעה המיועד.
 
בנוסף לכך דיווחה החברה לישראל כי ב-6 ביוני נחתם בין צים לבין תאגיד זר בלתי קשור מזכר הבנות בלתי מחייב בקשר למכירת זכויות צים בחברה זרה. צים מעריכה כי התמורה הכוללת בגין מכירת זכויותיה בחברה הזרה תהיה בסך הנאמד בטווח של 130-170 מיליון דולר ארה"ב. צים לא ציינה את שמה של החברה הזרה בה היא תמכור את אחזקותיה.
 
לחברת צים יש מספר אחזקות בחברות זרות בעולם כאשר הבולטות בהן הן נתח של 20% מזכויות הבעלות במתקני נמל באנטוורפן שבבלגיה, 47.5% מזכויות הבעלות במסוף מכולות בלגוס שבניגריה, וכן 40% מזכויות הבעלות במתקן נמל בטרגונה שבספרד.
 
נציין כי בדו"ח הכספי השנתי של החברה לישראל צוין כי צים בוחנת את כדאיות היציאה מחלק מהשקעות בפעילות הנלווית לספנות הקווית.