קונטרם תספק שירותי אחסנת מכולות ללקוחות לוסי בורכרד

בימים אלה נחתם הסכם בין קונטרם, חברת בת בקבוצת גולד בונד, לבין לוסי בורכרד לפיו תספק קונטרם שירותי אחסנת מכולות ללקוחות לוסי בורכרד תמורת עמלות שיתקבלו מקונטרם


00:00 ,25.02.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

בימים אלה נחתם הסכם בין קונטרם, חברת בת בקבוצת גולד בונד, לבין לוסי בורכרד לפיו תספק קונטרם שירותי אחסנת מכולות ללקוחות לוסי בורכרד תמורת עמלות שיתקבלו מקונטרם
 
קבוצת גולד בונד דיווחה כי חברת הבת קונטרם נמצאת בימים אלה במגעים מתקדמים עם חברת לוסי בורכרד, שהינה בעלת עניין בקבוצת גולד בונד, כאשר במסגרת מגעים אלה נחתם הסכם עקרוני לפיו התחייבה חברת קונטרם לספק שירותי אחסנת מכולות ללקוחות לוסי בורכרד ולפיו חברת לוסי בורכרד תפנה לקוחותיה לאחסון מטעניהם במסוף המטענים של קונטרם וזאת כנד עמלות שיתקבלו מקונטרם.
 
ההסכם העקרוני שנחתם טרם נכנס לתוקף והוא דרוש אישור של ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה.