קונפרנס EMTA: לא ייגבה היטל צפיפות פעמיים במקרה של הכרזת תום מסע בנמל זר

לאחר פגישת משא ומתן בין נציגי איגוד המשתמשים ונציגי הקונפרנס סוכם על תוספת תשלום למטענים מסוכנים: 100 דולר למכולה 20 רגל ו-200 דולר למכולה 40 רגל. כמו כן תיגבה תוספת תשלום על ציוד מיוחד


00:00 ,06.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

לאחר פגישת משא ומתן בין נציגי איגוד המשתמשים ונציגי הקונפרנס סוכם על תוספת תשלום למטענים מסוכנים: 100 דולר למכולה 20 רגל ו-200 דולר למכולה 40 רגל. כמו כן תיגבה תוספת תשלום על ציוד מיוחד
 
בפגישת משא ומתן בין נציגי קונפרנס EMTA– צפון מערב אירופה ישראל לבין נציגי איגוד המשתמשים בהובלה ימית שהתקיימה השבוע נדונו וסוכמו הנושאים הבאים:
 
תוספת תשלום למטענים מסוכנים - נציגי הקונפרנס ביקשו להעלות את תעריפי התוספת למטענים מסוכנים עקב שינויים משמעותיים בעלויות הטיפול ועליות דרסטיות בשיעורי התוספת בקונפרנסים אחרים, מ-75 דולר למכולה 20 רגל ו-125 דולר למכולה 40 רגל לשיעור של 125 דולר למכולה 20 רגל ו-250 דולר למכולה 40 רגל. נציגי האיגוד התנגדו להעלאה בשיעור כה גבוה, ולאחר משא ומתן בין הצדדים סוכם על העלאת התעריפים ל-100 דולר למכולה 20 רגל ול-200 דולר למכולה 40 רגל, מכיוון שרוב המטענים המסוכנים נשלחים במכולות 20 רגל. מדובר בהפחתה משמעותית של ההעלאה לעומת דרישת הקונפרנס המקורית. התעריף זהה ביבוא וביצוא.
 
תוספת תשלום לציוד מיוחד - נציגי הקונפרנס ביקשו, עקב אותם שינויים, שהוזכרו לעיל, להעלות את תעריף התוספת לציוד מיוחד (בעיקר Open Top ו-Flats). סוכם בין הצדדים כי תעריף התוספת לציוד מיוחד יועלה ל-500 דולר ל-TEU. יש לציין כי מדובר רק ב-2% מכלל מטעני הקונפרנס (השינוי אינו כולל מכולות קירור ואיזוטנקים), ומרבית ההובלה של מטענים אלו גם נעשית בחוזים מיוחדים עם בעלי המטענים, שבהם מסוכמים התעריפים בין הצדדים.
 
אי גביית היטל צפיפות פעמיים במקרה של הכרזות תום מסע בנמלים זרים. נערך דיון בנושא הכרזות תום מסע של חברות הספנות לגבי אניות בקווי הקונפרנס, בזמן שנגבה היטל צפיפות בנמלי ישראל. סוכם עם נציגי הקונפרנס כי בכל פעם שבו מבוצעת הכרזת תום מסע בנמל זר, התשלום הנוסף שייגבה מבעל המטען לישראל, יכלול רק את הוצאות ההובלה של המטען מהנמל, שבו בוצעה הכרזת תום המסע, לישראל והוצאות אחסנה בנמל זה, אם היו כאלה. לא ייגבה שוב היטל צפיפות מבעל המטען.