MSC משדרגת השירות ביצוא לנמלי גרמניה

החברה תציע שירות שבועי משודרג לנמלי המבורג וברמרהבן בגרמניה. זמן ההפלגה יקוצר לכ- 15 יום לערך ביצוא מחיפה. נמל פליקסטאו ישמש כנמל שטעון, ממנו פועלים 5 שרותים קבועים לנמלי גרמניה


00:00 ,22.06.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה תציע שירות שבועי משודרג לנמלי המבורג וברמרהבן בגרמניה. זמן ההפלגה יקוצר לכ- 15 יום לערך ביצוא מחיפה. נמל פליקסטאו ישמש כנמל שטעון, ממנו פועלים 5 שרותים קבועים לנמלי גרמניה
 
MSC ישראל משדרגת את השירות ביצוא לנמלי המבורג וברמרהבן שבגרמניה ומציעה החל מעתה זמני הפלגה קצרים במיוחד. השינוי התאפשר לאחר שב- MSC נתקבלה החלטה להחליף את נמל השטעון מנמל לה האברה בצרפת לנמל פלקיסטאו שבאנגליה, שם לחברה יש 5 שירותים שונים המפליגים לנמלי גרמניה.
 
כאמור, השירות החדש ביצוא יסתמך על השירות השבועי הישיר של החברה לנמלי צפון אירופה בו פועלות כיום 5 אניות מכולה בנות 5000 TEU לערך. אלו פוקדות את נמל פלקסטאו בפקידה שבועית ביום קבוע, עם זמן הפלגה קצר של 8 ימי הפלגה בלבד. משם, כאמור, המטענים יוטענו על אוניות המטען תוך ניצול של אחד מתוך חמשת השירותים הקבועים של החברה לנמלי גרמניה.
 
"נמל השטעון החדש אמור לשפר את זמני ההפלגה ל-15 יום לערך מחיפה, מה שיהפוך אותנו למאוד אטרקטיביים ביחס למתחרים", ציינו בהנהלת החברה.
 
מ-MSC מסרו כי השירות החדש החל מהאוניה MSC LINZIE הפלגה 653, שהפליגה מחיפה בשבוע שעבר.