אדידס לא תזכה לפיצוי למרות הפרת סימן המסחר

בית משפט הורה על השמדת המוצרים שנתפסו, אך קבע כי לאור איכותם הירודה בהשוואה למוצרי אדידס, אין חשש שרוכשים יזהו את המוצרים עם המקור


11:45 ,17.12.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, רו"ח (משפטן) ג'מיל אבו מוך

יצרנית נעלי וציוד הספורט אדידס הגישה תביעה נגד יבואנים בגין הפרה של סימני מסחר רשומים שבבעלותה - הלוגו הידוע של שלושה פסים מקבילים. בית המשפט קיבל באופן מהותי את הטענות וקבע כי מתקיימת הפרת סימן מסחר, אך נמנע מלחייב את המפר בפיצויים והורה רק על השמדת הסחורה.

 

אדידס תבעה שני יבואנים ומשווקים של מוצרי הלבשה וכן את מדינת ישראל –  משטרת ישראל, שתפסה את המוצרים המפרים.

 

בעניין התביעה נגד משטרת ישראל ניתן פסק דין חלקי, לפיו ניתנו צווי מניעה וצו להשמדת המוצרים המפרים שנתפסו, וכן חויב אחד היבואנים בתשלום פיצויים בסך 100 אלף שקל.

 

לאחר חיפוש שבוצע על ידי המשטרה בחנות ובמחסנים, בעקבות תלונה שהגישה אדידס, נתפסו חליפות ספורט, חולצות וזוגות מכנסיים שנושאים ללא הרשאה את סימן שלושת הפסים. כל המוצרים נושאים את תווית המזהה את היבואן.

 

נוכח העובדה שאין מחלוקת כי המוצרים יוצרו, יובאו ונמכרו לא בהרשאת אדידס, נטען כי במעשיו של היבואן הוא מפר את זכויותיה של אדידס בסימני מסחר רשומים ומוכרים היטב, מעוול בגניבת עין וגזילת המוניטין שלה, ומתעשר ולא במשפט על חשבונה.

 

להגנתו טען היבואן כי ההגנה שמוענקת לאדידס הינה מוגבלת לאיור, כפי שמופיע במדויק ובמלואו בתעודות סימני המסחר, וכי לאדידס אין סימן מסחר לגבי הצורה הגרפית של שלושה פסים מקבילים המהווה רק חלק מהאיור. עוד נטען, ששלושת הפסים אינם סימן מסחר מפורסם או מוכר היטב כשלעצמו.

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב ציין כי בנסח הרישום של סימני המסחר של אדידס נרשם כי: "רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות חולצה/ מכנסיים אלא בצורה המופיעה בסימן".

 

נפסק כי אמנם בנסח הרישום לא צוין במילים כי מדובר בשלושה פסים מקבילים, אך עובדה זו אינה מובילה כשלעצמה למסקנה כי לא זו מהותו של הסימן. בנוסף נפסק כי בשורה ארוכה של פסקי דין הכירו בתי המשפט בסימן שלושת הפסים המופיע על צידם של פריטי לבוש ונעליים, כסימן מסחרי המזוהה באופן בלעדי עם אדידס.

 

לגופו של עניין, נפסק כי המוצרים מפרים את סימן המסחר של אדידס. יחד עם זאת, נוכח העובדה שאיכות מוצרי היבואן הינה איכות זולה ונחותה ביחס למוצרי אדידס, נפסק כי קשה להניח כי היו מי שרכשו את המוצרים מתוך שסברו שהם רוכשים את מוצרי אדידס, ויותר מכך, כוונה להטעות אינה מחייבת את המסקנה כי אכן קיים חשש להטעיה, לאור זאת, קבע בית המשפט כי לא הוכח שהיבואן ביצע כלפי אדידס עוולה של גניבת עין.

 

בנוסף בית המשפט דחה את הטענה של אדידס כי היבואן, בהיותו מוכר מוצרים ירודים באיכות, הוא למעשה פוגע ומדלל את המוניטין של החברה, על סמך העובדה שאין מקום לקבוע שיש הטעיה של הלקוחות וגניבת עין.

 

בית המשפט קבע שקיימת הפרה על ידי היבואן של סימן המסחר, ולכן ניתן צו מניעה המורה לו להימנע בעתיד מכל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, במוצרים הנושאים ללא הרשאה את סימני המסחר של אדידס, בנוסף הורה בית המשפט על השמדת המוצרים שנתפסו והופקדו בידי התובעות. בית המשפט לא פסק פיצוי כספי או הוצאות לטובת אדידס.

 

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com