אין לגבות מס קנייה בגין חוב אבוד

בית משפט המחוזי בתל אביב חייב את רשות המסים להשיב לחברת טמפו סכום של 800 אלף שקל מס קנייה עבור סחורה שתמורתה לא התקבל תשלום


00:00 ,07.05.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק שאין הצדקה לגבות מס קנייה בנוגע לעסקה שתמורתה לא שולמה, דבר שהפך את החוב לחוב אבוד.

במהלך השנים 2001-2005 ייצרה חברת טמפו משקאות אלכוהוליים (בירה) ומכרה אותם לקונים. בעד אותם משקאות שילמה החברה מסים שונים למדינה, כמו מס קניה ומע"מ.

חלק מהקונים נכנסו להליכי פירוק וטמפו לא הצליחה לגבות מהם את תמורת הסחורה. בעד אותם מוצרים נותר לטמפו חוב, שהפך לחוב אבוד.

המדינה השיבה לטמפו את המע"מ ששולם בגין החוב האבוד, אך סירבה להשיב את מס הקנייה, בסך כולל של למעלה מ-800 אלף שקל. בגין מכירת מוצרי אלכוהול (בירה), לגביהם לא הצליחה טמפו לגבות את התמורה מהקונים, בשל קריסתם הכלכלית.

בפנייתה לבית המשפט טענה טמפו נגד רשות המסים, מינהל אגף המכס ומע"מ, שעל פי חוק מס קנייה, יש להשיב את המס בגין טובין ש"לא נמכרו". על פי הטענה, טובין שתמורתם לא שולמה ולא תשולם לעולם (חוב אבוד), צריכים להיחשב כטובין שלא נמכרו לצורך החוק.

עוד טענה טמפו, כי אין שום היגיון להבחין בין סוגי המסים - מע"מ ומס קנייה. אם המדינה השיבה לה את המע"מ בגין החוב האבוד, טענה, כך צריך להיות גם במס קנייה.

בכתה הגנה שהגישה טענה המדינה, כי רכיב התמורה אינו מהותי לצורך בחינת השאלה אם מדובר במכירה. כאשר התמורה לא שולמה, נטען, עדיין יש לראות בהעברת הטובין כ"מכירה" ואין להשיב את מס הקנייה ששולם.

עוד טענה המדינה, כי בקשר למשקאות אלכוהוליים, אירוע המס מתקיים ברגע העמדת המשקה לרשות הקונה והדבר אינו תלוי בשאלה האם המחיר שולם או לא, ולכן אין הצדקה להשיב את המס לטמפו.

דניה קרת-מאיר קבעה שכאשר נישום מבקש החזר של מס ששולם, ברור כי התבצעה קודם לכן עסקה החייבת במס. בנוסף, אין לתת למונח "לא נמכרו" פרשנות כה מצמצמת, כפי שהציעה המדינה, שהרי במצב כזה ייעשה שימוש מצומצם מאד בסעיף המקנה החזר, ולא הגיוני שזו היתה כוונת המחוקק.

בית המשפט קבע, כי עסקה שבגינה נוצר חוב אבוד והתמורה בעדה לא שולמה, עונה בהחלט להגדרה של טובין ש"לא נמכרו" לצורך החוק. לשיטתו, טובין שלא נמכרו, משמעותם טובין שהעסקה בגינם לא הושלמה, זאת משום שהתמורה היא מרכיב יסודי בהשלמת העסקה.

עוד הוסיפה השופטת, מאחר והמדינה השיבה את המע"מ בגין העסקה, אין הבדל משמעותי בין מע"מ למס קנייה בהיבט זה של חוב אבוד. לכן, מן הראוי להשיב גם את רכיב מס הקנייה.

עוד נקבע, כי כאשר המוכר לא קיבל תמורה בעד העסקה, לא הגיוני שגם נטל מס הקנייה יושת עליו, שהרי זוהי תוצאה בלתי סבירה.

לכן קיבלת בית המשפט את העמדה של טמפו והמדינה חויבה להשיב לה את מס הקנייה שגבתה, בתוספת הוצאות ושכר טרחת עו"ד בשיעור 10% מסכום ההשבה בפועל.

 

 

________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il