גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 18.09.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.583 +0.533
אירו 4.1772 +0.149
ליש"ט 4.6924 +0.299
100 יין 3.1996 +0.408
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

ביהמ״ש: ניירות עבודה של המכס בעניין ביקורת חשבונות אינם חסויים מפני היבואן

בית המשפט קבע כי ממצאי ביקורת החשבונות וניירות העבודה של רשות המכס, הם מסמכים רלוונטיים לבירור המחלוקת ולכן ניתן צו על פיו נדרשת רשות המכס למסור את המסמכים לעיון היבואן
עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד עומר וגנר / 26.09.17 / 12:29
ביהמ״ש: ניירות עבודה של המכס בעניין ביקורת חשבונות אינם חסויים מפני היבואן
26.09.17
ביהמ״ש: ניירות עבודה של המכס בעניין ביקורת חשבונות אינם חסויים מפני היבואן

במהלך תביעות של יבואנים נגד רשות המכס, לעיתים מתעוררות מחלוקות משנה לגבי גילוי מסמכים ושאלונים. מחלוקות אלה עשויות להתעורר, למשל, כאשר היבואן מבקש לקבל מסמך מסוים, ורשות המכס מסרבת למסרו בטענה של חיסיון או טענה של "תרשומת פנימית". כמו כן, לעיתים מבקש היבואן לקבל פרטים נוספים אודות עמדת רשות המכס בנושא סיווג, ונענה בתשובות שלטענתו אינן מלאות.

 

בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט שקיבלה את עמדת היבואן, שיוצג ע"י משרדנו, במרבית הנקודות שהתעוררו לדיון, והורתה לרשות המכס למסור מסמכים ולהשיב תשובות מלאות לשאלונים.

 

סיפור המקרה וטענות הצדדים: מדובר במחלוקת סיווג בין יבואן של גלגלוני כיבוי אש לבין רשות המכס. היבואן טען כי יש לסווג את גלגלון כיבוי האש בפרט 84.24 כמכשיר להתזת נוזלים, הפטור ממכס, ורשות המכס טענה כי יש לסווג את גלגלון כיבוי האש בפרט 40.09 החב במכס של 8%, שכן על פי הטענה מדובר בטובין הכוללים מספר פריטים, וצינור הגומי הינו הרכיב העיקרי שבהם.

 

במסגרת התביעה התעוררו מספר מחלוקות בין היבואן לבין רשות המכס, בנושא מסירת מסמכים ומתן מענה לשאלונים, בנושא ביקורת חשבונות, סיווג, והתיישנות.

 

ביקורת חשבונות: בטרם הגשת התביעה, פנה היבואן לוועדת מסים עקיפים ברשות המכס וטען, לחילופין, כי יש לבטל את הגרעון מאחר והוא עומד בתנאי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים.

לאחר זמן מה, קיבל היבואן תשובה ולפיה ועדת מסים עקיפים מצאה כי הוא אינו עומד בתנאי סעיף 3(3) לחוק מסים עקיפים, כלומר, לא השתכנעה שהמכס לא נכלל במחירי המכירה של הטובין.

 

היבואן ביקש לקבל את ממצאי ביקורת החשבונות וניירות העבודה אשר מוכיחים, לכאורה, את טענת רשות המכס כי המכס נכלל במחירי המכירה.

 

רשות המכס טענה כי ניירות העבודה שלה מהווים "תרשומות פנימיות" וכי על פי הדין היא אינה חייבת למסור אותם לעיון היבואן. עוד טענה רשות המכס כי ממילא, נטל ההוכחה בטענת אי-גלגול המכס, מוטל על היבואן ולכן הוא אינו נזקק לקבל את מסמכי המכס.

בתגובה לכך, טען היבואן כי ניירות עבודה אשר בהם מופיעים נתונים הרלוונטיים אך ורק אליו ולא ליבואנים אחרים, אינם יכולים להיות חסויים מפניו.

 

סיווג: רשות המכס טענה בכתב הגנתה כי ניתן לעשות בגלגלוני כיבוי האש שימושים נוספים מלבד כיבוי אש, אך לא נתנה פירוט נוסף. היבואן ביקש לקבל פירוט נוסף ונענה כי מדובר בשאלה בלתי רלוונטית.

 

רשות המכס קבעה כי גלגלוני כיבוי האש אינם "מכשיר". מששאל היבואן מדוע הטובין אינם מכשיר, הפנתה רשות המכס לתכתובות שהוחלפו בין הצדדים לפני הגשת התביעה. היבואן טען כי מדובר בתשובה בלתי מספקת.

 

התיישנות: לגבי חלק מהרשימונים, העלתה רשות המכס טענת התיישנות. היבואן ביקש לדעת האם קוימו התייעצויות לפני שהועלתה טענת ההתיישנות, או לא, משום שלטענתו, בנסיבות העניין, אין מדובר בטענה ראויה מצד המדינה. רשות המכס הפנתה לנוהל בנושא התיישנות והיבואן טען שאין מדובר בתשובה מספקת.

 

החלטת בית המשפט

 

ביקורת חשבונות: בנושא זה קיבל בית המשפט קיבל את עמדת היבואן, וקבע כי ממצאי ביקורת החשבונות וניירות העבודה של רשות המכס, הם מסמכים רלוונטיים לבירור המחלוקת, עוסקים אך ורק בענייננו של אותו יבואן ולא ביבואנים אחרים, ולכן נדחתה טענת ה"תרשומות הפנימיות" וניתן צו על פיו נדרשת רשות המכס למסור את המסמכים לעיון היבואן.

 

סיווג: בנושא זה קיבל בית המשפט את עמדת היבואן. בית המשפט קבע כי אם רשות המכס ציינה בכתב הגנתה שניתן לעשות בטובין שימושים נוספים, מדובר בשאלה רלוונטית ועליה להתכבד ולפרט את השימושים.

 

באשר לשאלה מדוע על סמך עמדת הנתבעת הטובין אינם מכשיר, קבע בית המשפט כי לא ניתן להפנות לתכתובות באופן כללי אלא על רשות המכס לתת תשובה ממוקדת ולהפנות למכתב ספציפי המסביר את עמדתה.

 

התיישנות: בית המשפט קבע כי בנקודה זו יש לקבל את עמדת רשות המכס ואין לתת תשובה מעבר לתשובה שניתנה.

 

[ת.א. (שלום פ"ת) 5129-08-15, החלטת כבוד השופטת אשרית רוטקופף מיום 13.9.17. היבואן מיוצג ע"י עו"ד דייב זיתון ועומר וגנר ממשרדנו. רשות המכס מיוצגת ע"י עו"ד מפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)].

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com

 

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 923
פייסבוק

×