בית המשפט הורה להשיב ליבואן מס קנייה ששילם בגין יבוא מסכי LED

רשות המכס הוציאה לחברה הודעת גרעון בסך 1,606,968 שקל בקביעתה כי הצגים כוללים חיבור HDMI ולכן יש לסווגם כ״צגים אחרים״. בית המשפט קבע כי הנחיית רשות המכס משנת 2009 שגויה


11:39 ,06.05.2018 מאת: עו״ד גיל נדל, עו״ד דייב זיתון, ירדן ברוך

רקע: משרדנו ייצג חברה העוסקת, בין היתר, ביבוא של מוצרי אלקטרוניקה, בתביעה להשבת מס קנייה ששילמה בסך של 1,712,765 שקל בגין מחלוקת סיווג של צגי LED

 

טענות הצדדים: החברה סיווגה את צגי ה- LED המיובאים על ידה בפרט המכס 85.28.5190 לצו תעריף המכס, המתייחס לצגים המשמשים באופן בלעדי או עיקרי מחשבים, הפטורים ממס קנייה. 

 

רשות המכס הוציאה לחברה הודעת גרעון בסך 1,606,968 שקל בקביעתה כי הצגים כוללים חיבור HDMI ולכן יש לסווגם כ״צגים אחרים״ בפרט המכס 85.28.5990 לצו תעריף המכס, החייב במס קנייה בשיעור 15%. 

 

רשות המכס דחתה את טענות החברה כנגד חיובה במס קנייה מחמת סיווג שגוי לדידה, שילמה החברה תחת מחאה סך של 1,656,400 שקל. 

 

עמדת החברה הינה כי השימוש העיקרי של הצגים הוא כצגי מחשב וזאת ניתן ללמוד מאופן שיווקם של הצגים בחנויות המחשבים, מגודלם הקטן, היעדר רמקולים ושלט רחוק להעברת ערוצים ועוד פרמטרים טכניים, המעידים כולם כי שימושם הוא כצגי מחשב.

 

לטענת רשות המכס, היות וקיים חיבור מסוג HDMI המאפיין מכשירי אלקטרוניקה בידורית ומאפשר את חיבור הצג לקונסולות משחקים, טלפונים מתקדמים וממירים, הרי, שסיווג הצגים כ״משמשים באופן בלעדי או עיקרי מחשבים״, כמפורט בפרט המכס 85.28.5190, שגוי. 

 

בהתאם לפרשנות זו, פרסמה רשות המכס בשנת 2009 הנחייה לפיה צגים שיש בהם חיבור HDMI יסווגו בפרט המכס 85.28.5990 כ״צגים אחרים״. בשנת 2014, לאור החלטות ארגון המכס העולמי אשר קבעו כי סיווגם הנכון של צגי LED עם חיבור HDMI הינו בפרט המכס 85.28.51, ביטלה רשות המכס את החלטתה משנת 2009 והוציאה הנחיה חדשה לפיה יש לקחת בחשבון את מכלול הפרמטרים הטכניים של הצגים ולא להסתמך אך ורק על קיומו ש חיבור HDMI.

 

לדידה של החברה, קיומו של מחבר מסוג HDMI בצגים, אין בו כדי לשנות מהמהות והשימוש העיקרי של הצגים כצגי מחשב, הרי, עסקינן במחבר סטנדרטי לצגים, גם לצגים בהם אין אפשרות צפייה בטלוויזיה. 

 

החלטת בית המשפט: בית המשפט קבע כי על פי מאפייני הצגים, שימושם העיקרי הוא למחשב. אין בשימוש אפשרי אחר בצגים-למולטימדיה כדי לאיין את השימוש העיקר בהם למחשב. היעדר בצגים של רמקול מובנה, שלט, וו לתלייה בקיר המחייבים את הנחת הצג סמוך למשתמש, מה שמחייב צפייה מקרוב, כל אלה אינם מעניקים את חוויות השימוש בצגים למולטימדיה. שימוש למולטימדיה אכן יכול שייעשה בצגים, אך מבלי שיהא בכך כדי להעמידו כשימוש ״שווה ערך״ לשימור האחר ועיקרי למחשב, לפי מאפייני הצגים. 

 

בית המשפט קבע כי הנחיית רשות המכס משנת 2009 לסווג כל צג בעל חיבור HDMI תחת פרט מכס 85.28.59 שגויה, הן ביחס לזמנים נשוא המחלוקת והן ביחס לזמננו אנו. 

 

על כן, על פי החלטת בית המשפט, יש לאמץ את עמדת החברה ולסווג את הצגים תחת פרט המכס 85.28.5190 ולהשיב לחברה סך של 1,712,765 שקל בגין תשלומיה למס קנייה,  בתוספת הפרשי הצמדה וריבית וכן בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו״ד בסך 55 אלף שקל. 

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com