בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו

בעלי חנות בגדים אשר הסדירו את חובם לרשות המסים גילו כי הסחורה שעוקלה לא הוחזרה במלואה. בית המשפט התבקש להכריע מי אחראי - המדינה או מחסן הערובה


11:32 ,07.07.2016 מאת: מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, מתן יעקב

רקע: בסקירה זו נתאר מקרה בו רשויות המכס עיקלו סחורה מחנות בגדים, אשר פעלה ללא דיווח לרשויות המס. ביום שחרור הרכוש המעוקל, לאחר הסדרת חובותיהם לרשות המסים, גילו בעלי חנות הבגדים כי חסרים פריטים שעוקלו, וכתוצאה מכך, הגישו תביעה כנגד רשות המסים.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים: התובעים, תושבי הרשות הפלסטינית ובעליה של חנות לבגדי נשים ברהט בשם "יאזן", תבעו את המדינה ואת מחסני ערובה נעמן בע"מ על סך 88,500 שקל בגין חוסרים אשר נתגלו ברכושם שעוקל, לטענתם.

 

ביום 30 במאי 2013 הגיעו אנשי המכס, בליווי חוקרי מס הכנסה, לביקורת בחנות "יאזן", אשר פעלה ללא רישום עוסק במע"מ ולא ניהלה ספרים כנדרש בחוק. עקב כך, עיקלה המדינה  1,697 פריטי לבוש מהחנות, כאשר דבר העיקול נרשם באישור בדבר תפיסה אשר ניתן לתובעים.

 

התובעים הסדירו את חובם מול המדינה, וקיבלו מכתב המתיר את שחרור הסחורה המעוקלת.

 

המדינה אכסנה את הרכוש המעוקל במחסני נעמן בע"מ, והתובעים נתבקשו לקחת את הסחורה מהמחסן. כאשר הסחורה נספרה התגלו חוסרים של 256 פריטים. המחלוקות המתעוררות במסגרת המקרה דנן, נסבות סביב גובה הנזק ואחריות לסחורה שנעלמה.

 

לטענת התובעים, שווי הסחורה החסרה עמד על 71,680, כאשר להוכחת טענה זו הוגשה חוות דעת שמאית. אולם השמאי מטעם התובעים לא התייצב לחקירה על חוות דעת זו.

 

 לטענת המדינה, האחריות, ככל שקיימת, מונחת לפתחו של מחסני נעמן, אשר מסר את תעודת האחסנה, המעידה על קבלת מלוא הסחורה המעוקלת. עוד נטען כי, קיים סעיף בחוזה ההתקשרות, שבין המדינה לבין חברת נעמן, לפיו כל נזק או אבדן יהיו באחריות נעמן. על כן הוגשה על ידי המדינה הודעת צד שלישי נגד נעמן.

 

לטענת נעמן בע"מ, העיקול בוצע על ידי המדינה, ומכאן שאם נגרמו חוסרים, יש להניח שהדבר קרה בטרם הגעת הסחורה למחסנים. עוד טענה נעמן, כי מחקירת התובעים ברשויות המס, נזקם של התובעים אינו עולה על 7,680. סכום זה נלמד, מאמירתם של התובעים בחקירתם - כי רכשו את הפריטים בסכום של 30-32 שקל לכל פריט.

 

נעמן הציגה את תעודת ההחסנה של הרכוש המוכיחה כי נמסרו 1,647 פריטים מעוקלים לאכסנה, ולא 1,697 כפי שנרשם באישור התפיסה של המדינה. מכאן, שמבחינת נעמן החוסר הוא של 206 פריטים בלבד ולא 256 כפי שדורשים התובעים.

 

הן המדינה והן נעמן, טוענות כי בהעדר כל ראייה על שווי הסחורה, יש לדחות את תביעת בעלי החנות (התובעים).

 

 

פסק-דינו של בית המשפט: בית המשפט קבע, כי לא יכולה להיות מחלוקת אודות פער בין מספר הפריטים שעוקלו, לבין מספר הפריטים שהוחזר לתובעת. וכי רישום המדינה באישור בדבר תפיסה כפי שהוצג לבית המשפט, מחייב את המדינה.

 

בית המשפט דחה את טענות הנתבעות, כי בהיעדר הערכה מטעם התובעים לשווי הסחורה החסרה יש לדחות את התביעה. נקבע כי היעדר חוות דעת שמאית בעניין אינו הופך את שווים לאפס כאשר ראוי היה כי במצב בו אין מחלוקת כי הפריטים שנלקחו הושבו לבעליהם בחוסר, כי המדינה תציע פיצוי בגין האובדן.

 

לשאלת האחריות, קבע בית המשפט כי האחריות היא של הנתבעות ביחד ולחוד, וזאת היות ונעמן פועלת מטעמה של המדינה,  ומכאן, אין זה עניינם של התובעים כיצד מוסדרים היחסים בין הנתבעות לבין עצמן.

 

לשאלת שווי הפריטים, על אף שאין סימוכין לשווי הפריטים, נקבע כי ניתן לדלות מן הראיות את שוויים. בית המשפט התבסס על כך שהתובעים טענו בחקירתם כי שווי כל פריט שעוקל היה בין 30-32 שקל, וקבע על דרך האומדן כי שווי של כל פריט הינו 31 שקל.

 

לשאלת צד שלישי, כלומר האחריות בין המדינה לבין נעמן, קבע בית המשפט כי נעמן מחויבת באחריות אך ורק לפריטים שאישרה קבלתם. מכאן, שיש לקבל את טענת המדינה להודעת צד שלישי, אולם רק על הפריטים החסרים שנעמן אישרה שקיבלה במועד האכסון.

 

בית המשפט קבע כי הנתבעות תשפה את התובעים בסכום של 8,200 שקל ביחד ולחוד בגין הפריטים האבודים ובסכום של 6,000 ₪ בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

 

במערכת היחסים שבין המדינה לנעמן, תפצה נעמן את המדינה בסכום של 6,560 שקל בגין הפריטים החסרים ובסכום של 1,500 שקל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

 

ת"א 43720-01-14 אבו שרך ואח' נ' מדינת ישראל ואח'; בפני כב' השופטת נעם חת מקובץ פסק דין מיום 20.4.16. (ב"כ הצדדים: לתובעים - עו"ד סופיאן עסאלי; למדינה - מתמחה הגב' עביר ווהבי; למחסן ערובה נעמן בע"מ - עו"ד יואב אוסישקין).

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com