בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של בעלות סימן מסחרי

המערערות הגישו תביעתן לאחר שגילו כי היבואנים ייבאו עגלה מזויפת אחת הנושאת מדבקה המציינת כי העגלה יוצרה לכאורה על ידי BABYZEN תחת המותג YOYO ובעלת מספר סידורי מזויף. בית המשפט קבע כי בידי היבואנים היה מידע מספק וניסיון עבר כדי לדעת שהעגלה מזויפת


10:19 ,10.08.2020 מאת: עו״ד גיל נדל, עו״ד דייב זיתון, עו״ד מור גושן

עובדות המקרה: חברה צרפתית המייצרת ומשווקת עגלות טיול לתינוקות ובעלת הסימן המסחרי YOYO וחברה ישראלית המתפקדת כנציגתה הבלעדית של החברה הצרפתית האמורה (״המערערות״), הגישו יחדיו ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שבית משפט השלום דחה את תביעתם, תביעה שהוגשה נגד שש חברות יבואניות העוסקות ביבוא ושיווק ומוצרי תינוקות בישראל (״היבואנים״).

 

התביעה המקורית בבית משפט השלום דנה בטענת המערערות כי היבואנים הפרו הסכם פשרה שנחתם ביניהן בעבר, שקיבל תוקף של פס״ד, בין היתר, בכך שהגישו עגלה הנושאת את הסימן המסחרי YOYO אף שאינה מתוצרתה של החברה המייצרת, לבדיקה במכון התקנים לצורך אישור תקינה הנדרש לשיווק עגלות.

 

בית משפט השלום נסמך בקביעתו על חוות דעת מטעם המחלקה המשפטית של הרשות להגבלים עסקיים, לפיה הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים בעבר אינו יכול לאסור מכירה חוקית של עגלות שמקורן בייבוא מקביל, ומשכך, דחה את התביעה וקבע, בין היתר, כי הפרה של ההסכם תתקיים רק במצב בו היבואנים ישווקו או ייבאו עגלות בדרך לא חוקית, וכי אין למנוע מהם לשווק עגלות בצורה חוקית כזו או אחרת.

 

על רקע פסק דינו של בית המשפט השלום, הגישו המערערות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

טענות הצדדים: המערערות הגישו תביעתן לאחר שגילו כי היבואנים ייבאו עגלה מזויפת אחת הנושאת מדבקה המציינת כי העגלה יוצרה לכאורה על ידי BABYZEN תחת המותג YOYO ובעלת מספר סידורי מזויף. לטענתן, מסירת העגלה המזויפת מהווה הפרה של ההתחייבות שלא לייבא מוצרים – בייבוא אישי או מסחרי. 

 

עוד סוברות המערערות כי המונח ייבוא בדין כולל כל רכישה בחו״ל מספק והבאת המוצר לישראל, בין אם במסגרת ייבוא אישי ובין אם במסגרת ייבוא מסחרי, בין אם יחידה אחת ובין אם כמה יחידות.

 

המערערות גורסות כי חוות הדעת מטעם הרשות להגבלים עסקיים אינה רלוונטית לענייננו כיוון שהיבואנים אינם מבצעים יבוא מקביל אלא יבוא מוצרים מזויפים. עוד סברו המערערות כי בית משפט השלום שגה כאשר קבע כי יבוא של עגלה אחת אינו עולה בכדי יבוא.

היבואנים לדידם, גורסים כי צדק בית משפט השלום בקביעתו כי הסכם הפשרה לא יכול להתפרש כאוסר ייבוא מקביל, לאור חוות הדעת מטעם המחלקה המשפטית ברשות להגבלים עסקיים. עוד סוברים היבואנים כי בלשון הסכם הפשרה, כוונת הצדדים במילה ״יבוא״ הינה ייבוא לצורך שיווק, השונה מייבוא עגלה אחת לצורך בדיקה. המשיבים טוענים כי הבאת העגלה לצורך בחינתה אינה בגדר ״יבוא״, ומביאים לדוגמה את סעיף 14(1) לפקודת המכס לפיו בהתייחס לייבוא, אין הכוונה לייבוא מוצר בודד.

 

דיון: אשר לטענת המערערות להפרת התחייבות החברות הישראליות שלא לייבא את העגלות, המהווה את לב הערעור - קיבל בית המשפט המחוזי את הערעור וקבע כי מדובר בייבוא לא חוקי של עגלה מזויפת המהווה הפרה של הסכם הפשרה שבין הצדדים המצדיק חיוב בפיצויים המוסכמים. בתעודת הבדיקה של מכון התקנים הישראלי מוצהר כי התעודה הופקה לצורך אישור דגם עבור יבואן נוסף, ומשכך, קבע בית המשפט, היבואנים מסרו את העגלה לבדיקה על מנת שיוכלו לבצע ייבוא מסחרי עתידי.

 

החלטתם של היבואנים לשוב ולרכוש עגלות אצל אותו היצרן אשר מכר להם בעבר עגלות מזויפות בגינן היה עליהם להגיע להסדר פשרה עם המערערות, מפריכה את הטענה שאין מדובר בפעילות שנועדה להכשיר את הדרך לייבוא.

 

בית המשפט קבע כי בידי היבואנים היה מידע מספק וניסיון עבר שאפשרו להם לדעת כי העגלה שרכשו למטרת של ייבוא עתידי, מזויפת ומתיימרת להיות עגלה המיוצרת על ידי המערערת, וזאת משום שרכשו בעבר מוצרים מזויפים מאותה הספק בדיוק, ועל כן, כך לפי בית המשפט המחוזי, היבואנים לא ביצעו ייבוא מקביל, אלא ייבוא של מוצר מזויף, אשר אינו חוקי.

 

אשר על כן, בית המשפט קבע כי היבואנים ישלמו למערערות את הפיצוי המוסכם בגובה 100,000 שקל בגין הפרת סעיף 5 להסכם הפשרה שניתן לו תוקף של פסק דין, והוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בגובה 10,000 שקל כולל מע״מ.

 

[ע״א 13204-01-20 BABYZEN ואח׳ נ׳ סטארויה בע״מ ואח׳, ניתן ביום 15 ביוני 2020]. ניתן ע״י כבוד השופטת עמית שרה דותן; המערערות יוצגו על-ידי ב״כ עו״ד משה בר; היבואנים יוצגו על ידי ב״כ עו״ד דניאל פרץ.

 

הכותבים עוסקים בדיני מכס, יבוא ויצוא וסחר בינלאומי.

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו״ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי וסגן ראש מחלקת מיסים. בדוא״ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979