בית המשפט: המכס יעביר לחברת עמילות מכס שקרסה שאלון משלים

בית המשפט קבע כי משעה שרשות המכס טוענת כי פעלה לשם שינוי הסדר הסליקה, ואף הזכירה כי עשתה זאת כחלק מהפקת לקחים, היא אינה יכולה לטעון כי סוגיה זו אינה רלוונטית וקשה כי תפרט את הפעולות שלטענתה נעשו על ידי היא סבירה


10:34 ,21.03.2019 מאת: עו״ד גיל נדל, עו״ד דייב זיתון, ירדן ברוך

כללי: חברה יבואנית נהגה לשלם את מסי הייבוא החלים עליה באמצעות חברת שי שירותים לוגיסטיים בע״מ שהייתה סוכן מכס בהגדרתו בחוק סוכני מכס התשכ״ה - 1964 (״סוכן מכס״). במועד מסוים נקלע סוכן המכס לחדלות פירעון, הבנקים לא כיבדו את הוראות התשלום שנתן וכספים שהועברו אליו על ידי לקוחותיו לצורך תשלומי מס לא הגיעו ליעדם. רשות המסים, אגף המכס, הוציאה לחברה דרישות תשלום בסכום מצטבר של כ-73,000 שקל בגין התשלומים שלא הועברו לידה מסוכן המכס.

 

עניינה של הבקשה הינה שתי שאלות אשר נכללו בשאלון ששלחה החברה לרשות המכס במסגרת הליכים מקדמיים בהליך.

 

המחלוקת והקביעות: בשאלה אחת מתוך השאלון ביקשה החברה כי רשות המכס תפרט את הפעולות שנעשו על ידה לאחר קריסת סוכן המכס לצורך מימוש הערבויות שניתנו לה לצורך הבטחת התחייבותו. במסגרת תשובתה, טענה רשות המכס כי אין ביכולתה להעביר מסמכים בעניין עיקולים שביצעה לסוכן המכס וזאת מפאת חובת הסודיות שחלה על פי הדין במסגרת סעיף 231א לפקודת המכס.

 

בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה יש הצדקה להסרת החיסיון. ראשית, קבע בית המשפט כי גם אם נניח כי הסעיף חל על המידע המבוקש, דומה כי מדובר בעניין שאינו נמצא לב תכליתה של הוראת הסודיות, וזאת בהתחשב בכך שמדובר במידע המתייחס לפעולת אכיפה חיצונית לפקודת המכס (מימוש ערבויות) ולא לסמכות להעברת כל המסמכים הקשורים אליו הנמצאים בידי רשות המכס. שנית, קבע בית המשפט כי הערב שלכאורה עליו אמורה הוראת הסודיות להגן, הסכים להעברת כל המסמכים הקשורים אליו הנמצאים בידי רשות המכס. שלישית, קבע בית המשפט כי אין מדובר במידע שלא ניתן בשלב זה לשלול את הרלוונטיות שלו, בהתחשב בכך שבתביעה נטען כי רשות המכס לא פעלה להקטנת הנזק שנגרם עקב התמוטטות סוכן המכס.

 

על כן, נקבע כי העובדה שבסופו של יום הערב נקלע להליכי פשיטת רגל עשויה להיות משמעותית, אולם אין בה כדי לשלול אפריורית את האפשרות כי תהיה חשיבות לשאלה איזה מאמצים נעשו על ידי המשיבה כדי להיפרע מהערב לפני כן ולכן על רשות המכס למסור תשובה מלאה לשאלה זו כאמור.

 

השאלה השנייה נשענה על האמור בכתב ההגנה של רשות המכס, בו פירטה הרשות אודות המאמצים שנעשו על ידה לצורך הפחתת הסיכון מקריסה של סוכני מכס, וזאת נוכח פסק דין שניתן לפני מספר שנים בקשר לתביעה שעסקה בהתמוטטות סוכן מכס אחר בו הוטלה אחריות על רשות המכס.

 

על רקע האמור, ביקשה החברה במסגרת השאלון כי רשות המכס תפרט את הפעולות שנעשו על ידה כדי לשנות את הסדר המאפשר לבנקים שלא לכבד הוראת חיוב רטרואקטיבית עד 5 ימים לאחר הסליקה שנעשו על ידי רשות המכס, ותגלה מסמכים הרלוונטיים לכך.

 

בית המשפט קבע כי משעה שרשות המכס טוענת כי פעלה לשם שינוי הסדר הסליקה, ואף הזכירה כי עשתה זאת כחלק מהפקת לקחים, היא אינה יכולה לטעון כי סוגיה זו אינה רלוונטית וקשה כי תפרט את הפעולות שלטענתה נעשו על ידי היא סבירה, מה שגם רשות המכס אינה טוענת כי הדבר כרוך בהכבדה. לפיכך עליה לענות לשאלות אלה.

לסיכום, קבע בית המשפט כי רשות המכס תעביר לחברה מענה משלים ותישא בהוצאותיה בסך של 1,000 שקל. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

 

ת.א. 62291-12-16 דני את דורון שטיחים בע״מ ואח׳ נ׳ רשות המיסים - אדף המכס ומע״מ ואח׳. בפני כב׳ השופט אבי סתיו. החלטה מיום 25.7.18.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com