בית משפט בישראל אכף פסק דין של בית משפט בניו יורק לאחר התלבטויות רבות

יהלומים שניתנו כבטוחות נגד הלוואה לחברה בניו יורק הוברחו לישראל


00:00 ,23.01.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

חברה זרה יכולה לאכוף פסק דין זר בישראל. כך הכריע לאחרונה בית המשפט המחוזי בתל אביב. במקרה זה, נדרש בית המשפט לדון בשאלה האם ניתן לעקל יהלומים שהוברחו לישראל מכוח אימוץ פסק דין של בית המשפט האמריקאי באותו נושא.

אחד התנאים הבסיסיים לאכיפת פסק דין זר בישראל הוא שמדובר בפסק דין סופי, שאינו ניתן לערעור. במקרה זה, טענו הנתבעים כי הסעד של מימוש בטוחות שניתן בארצות הברית הינו זמני ולא סופי, לכן לא ניתן לאוכפו בישראל.

בכתב התביעה טענה חברת גרבר מניו יורק שהלוותה כספים רבים לשתי חברות אמריקאיות הנמצאות בבעלותו של אזרח ישראלי. גרבר הוסיפה שכנגד ההלוואות שועבדו לטובתה יהלומים ותכשיטים. ברבות הימים, נטען, הפרו הישראלי והחברות שבבעלותו את הסכמי ההלוואות והבריחו את היהלומים והתכשיטים ששימשו כבטוחות למספר מדינות, לרבות ישראל.

גרבר הגישה תביעה לבית משפט במדינת ניו יורק בגין הפרת הסכמי ההלוואות וקיבלה צו המורה לחברות בשליטת הישראלי למסור לה את היהלומים והתכשיטים ששימשו כבטוחה להלוואה.

היות והיהלומים הוברחו לישראל, פנתה גרבר לבית משפט בישראל בבקשה לאכוף את פסק הדין האמריקאי.

ככלל, בתי המשפט בישראל מכירים ואף אוכפים פסקי דין שניתנו במדינות בעולם, מכוחו של חוק אכיפת פסקי חוץ, תשי"ח-1958.

אולם, אכיפת פסקי דין זרים אינה אוטומטית, ומותנית, בין השאר, בעובדה, שמדובר בפסק הדין סופי, עליו לא ניתן לערער עוד במדינה שבה ניתן. חריג לכלל זה הינם פסקי דין בעניין מזונות.

בית המשפט המחוזי בתל אביב התלבט רבות בשאלה האם במצב זה ניתן לאכוף את פסק הדין שניתן בארצות הברית, משום שלכאורה מדובר בסעד זמני של תפיסה ולא בפסק דין סופי בעניין החוב.

חברת גרבר טענה מצידה כי היות ומועד הערעור על צו התפיסה בניו יורק חלף, הרי שפסק הדין הינו סופי ולכן ניתן לאכוף אותו בישראל ולתפוס את היהלומים.

__________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il