בעלי מקצוע, בעלי תעודה

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב מסדירה גם את חובת רישוי לכל מקצוע בענף וכן בתנאי לרישיון יצור רכב ושיווקו


00:00 ,17.07.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד הילה וולגמוט

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב דנה בהסדרת כלל העיסוקים והשירותים השונים בענף הרכב, שחלקם מוסדר בצווי פיקוח שונים וחלקם טרם הוסדר, הכל במטרה להבטיח רמת שירותים נאותה , הגנה על שלום הציבור ובטיחותו וקידומה של התחרות בענף, בהתאם לרוח ועדת זליכה, שהציבה לעצמה מטרה מרכזית של פתיחת השוק לתחרות.

הצעת החוק קובעת גם חובת רישוי לכל מקצוע בענף הרכב. מקצוע בענף הרכב מוגדר בהצעה כאחד משלוש: ניהול מקצועי של מוסך, שמאות רכב, תיווך ביבוא רכב. גם רישיון כזה יכול שיהא מוגבל לסוגי רכב מסוימים, חובת תיעוד ושמירת התיעוד וכן בתנאים נוספים, שמטרתם להבטיח רמת שירות ושמירה על בטיחות.

על מבקשי הרישיון להגיש בקשה כתובה למינהל אגף הרכב במשרד התחבורה, שיפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה רשימה של כל בעלי הרישיונות שבתוקף.

מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה רשאי לסרב לתת רישיון ו/או לחדש רישיון למי שהתקיים לגביו אחד מאלה: למי שהורשע בעבירה פלילית, או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה אין הוא ראוי, לדעת המינהל, לעסוק במתן שירות לרכב, או במקצוע בענף הרכב, וכן למי שהוגש נגדו כת באישום בעבירה; קיימות נסיבות אחרות המעידות על חוסר מקצועיות.

בעל הרישיון יעבור מזמן לזמן השתלמות מקצועית, כפי שיורה מנהל אגף הרכב.

הצעת החוק דנה גם בתנאים לרישיון ייצור רכב ושיווקו, רישיון לייצור מוצרי תעבורה, רישיון סחר במוצרי תעבורה וחובותיהם של בעלי הרישיונות הנ"ל בדבר אחריות, סימון, תיאור המוצר ומתן הנחיות בדבר בשימוש בו.

חידוש בהצעת החוק מתייחס להסמכת מועצה מייעצת לייבוא רכב ושיווקו. במועצה יהיו שלושה אנשי משרד התחבורה, שני נציגי ציבור ושני עובדי מעבדה מוסמכת, ותפקידה לייעץ למינהל אגף הרכב בדבר סירוב לתת רישיון יבואן רכב, התלייתו, או סירוב לחדשו, וכן ייעוץ בדבר חובות משווק רכב. המועצה תדון בתלונות שיגיעו למנהל אגף הרכב כנגד יבואן.

עוד בהצעת החוק: הסדרת מעמדם של מתווכי יבוא רכב ומתן רישיון למתווכים שיעברו בהצלחה בחינות עיוניות שיקבע שר התחבורה. חובת הסכם תיווך בכתב, הסכם הכולל פרטים אודות סוג הרכב ומחירו, מועד האספקה ודמי התיווך. למתווך ביבוא רכב אסור לפרסם בישראל רכב הנמצא בחו"ל.

יחיד שנתן שירות ללא רישיון בניגוד להוראות הצעת החוק יהא חשוף לעיצומים כספיים בסך של עד 18,750 שקל ותאגיד שפעל ללא רישיון יהיה חשוף לעיצום בסך 187,500 שקל.

עיצומים כספיים יוטלו גם בגין סימון לקוי, פעילות לקויה בנוגע לגילויה של תקלת בטיחות סדרתית, הפרת תנאי מתנאי הרישיון, הפרת חובות הקבועות בהצעת החוק.

בנוסף, קובעת הצעת החוק קנסות פליליים על סירוב לתת שירות, העברת רישיון לאחר, ועוד, וכן עונשי מאסר של שנתיים, או קנס על העוסקים במקצוע בענף ללא רישיון, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון וכן על נותני שירות רכב ללא רישיון או שלא בהתאם לתנאי הרישיון וכן על מי שמכר רכב ואינו משווק רכב, על בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא עומד במפרט או שאינו מקיים דרישות בטיחות, או שסחר במוצר שלא סומן בהתאם להוראות הצעת החוק.

ההצעה כוללת גם רפורמה בנושא היבוא האישי.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com