גיים בוי

משרד התמ"ת ורשות המסים הודיעו על הקלה ליבואנים בחובת סימון משחקי מחשב. מה עם הקלות ליבואנים בתחומים נוספים?


00:00 ,28.02.2013 מאת: עו"ד גיל נדל

בתחומים רבים נדרשים יבואנים לעמוד בחובות סימון המוצרים. הפרה של חובת הסימון עלולה לעיתים להיחשב כעבירה, הגוררת אחריה הטלת כופר כספי על היבואן, על פי פקודת היבוא והיצוא.

בתחום משחקי המחשב, נדרשים יבואנים לעמוד בשתי חובות סימון עיקריות: סימון על פי סמלי הארגון הבינלאומי Pan European Game Information (Pegi)בדבר הגבלת גיל, תכנים אסורים וכו', וכן סימון נוסף בעברית כמתחייב בדין.

הארגון הבינלאומי פועל באיחוד האירופי ועוסק בפיקוח על תכני מדיה ובידור שונים, המופצים במדינות האיחוד. עיקר הפיקוח של Pegi מתייחס הן להגבלת גיל והן להפצת תכנים בלתי ראויים (אלימות קשה, מין, שפה בוטה, תכנים גזעניים וכו'). על פי סימון Pegi ניתן להבין מהן הגבלות שחלות באשר לשימוש במשחק מחשב כזה או אחר.

בעניין חובות סימון משחקי מחשב, קובע סעיף 8 לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983 שחובה לסמן את משחקי המחשב עוד לפני הגעתם לישראל, תוך מתן הקלה מסוימת בעניין הסימון בעברית.

כך קובע הסעיף: "משחק מחשב, כהגדרתו בסעיף 19 לתוספת השניה, יסומן לפני יבואו, ואולם סימון בעברית - כשנדרש - יכול שייעשה במחסני היבואן, ובלבד שהיבואן הגיש למנהל רשות המסים, במצורף לרשימון שחרור טובין לצריכה בארץ, אישור של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - המשרד) ולפיו, לפני הגשת רשימון, הגיש היבואן למשרד בקשה לשחרר את הטובין למחסניו, לצורך סימונם והמשרד אישר את הבקשה".

לאחרונה חל שינוי במדיניות משרד התמ"ת ורשות המסים, שהודיעו במשותף כי הם יאפשרו ליבואנים של משחקי מחשב לסמן את המשחקים בישראל, לרבות ביחס לסמלי הארגון הבינלאומי Pegi. במקרים כאלה, צוין כי על היבואן להגיש למכס טופס מב72 ("בקשה לשחרור טובין בטרם המצאת ראיה"), שבו הוא יתחייב לסמן את הטובין כדין לפני שיווקם. עוד צוין, כי במקרים כאלו לא יוטל כופר על היבואן, וזאת משום שקיימת כוונה לתקן את צו הגנת הצרכן בנושא זה.

לכן צפויה הנחיה זו להקל על חייהם של יבואני משחקי המחשב. טוב היתה עושה רשות המכס אם היתה מאפשרות הקלות דומות של סימון גם בתחומים אחרים.

 * האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il