האם יש גבול לניסוח הסכם אשראי?

היבואן שנקלע למצוקת מזומנים חתם עם סוכן המכס על חוזה עם התניה, הסוכן הפעיל את ההתניה והסחורה שהתעכבה בנמל התקלקלה וגם המכולה צברה חובות אחסנה. ביהמ"ש חילק את האחריות בין הצדדים


00:00 ,27.10.2011 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

סוכני מכס רבים נוטים להעניק ללקוחותיהם, היבואנים, אשראי לצורך שחרור מטענים, ובתמורה הם דורשים מן היבואנים ערבויות שונות. מה קורה כאשר סוכן המכס בוחר להפסיק את מתן האשראי, האם ליבואן יכולות להיות טענות בעניין זה או שמדובר בשיקול דעת בלעדי של נותן האשראי?

לאחרונה, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה (בערעור) בנושא זה.

עובדות המקרה:

חברה יבואנית רכשה מספק בלטביה שלוש מכולות, שתי מכולות שהכילו מטען של קמח ולגביהן הושג אישור משרד הבריאות הנחוץ לשחרורן. סוכן המכס שחרר את המכולות ולגביהן לא התעוררה מחלוקת.

המכולה השלישית הכילה מעבר למטען קמח גם מטען של סולת. היבואן מסיבותיו לא דאג לקבלת היתר מראש לייבוא הסולת, ולכן התעכבה המכולה בנמל עד שניתן ההיתר. מיום הגעת המכולה ועד ליום מתן האישור חלפו 19 ימים.

היבואן נכנס למצוקת מזומנים ונזקק לאשראי, וחתם על הסכם אשראי עם סוכן המכס ובמסגרת ההסכם מסר ערבות לטובתו.

במסגרת הסכם האשראי נאמר, בין היתר, כי מתן האשראי נתון לשיקול דעתו הבלעדי של סוכן המכס, וכי סוכן המכס יהא רשאי להפסיק את האשראי בכל עת וליבואן לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי סוכן המכס בגין כך. כאשר היבואן ביקש לשלם לסוכן המכס באמצעות שיקים מצדדים שלישיים (שאינם בשם היבואן), הפעיל סוכן המכס את התניה שבהסכם וסירב לקבל את השיקים, ולכן הפסיק את האשראי.

בסופו של דבר, בשל המחלוקת ביקש היבואן להעביר את שחרור המכולה לסוכן מכס אחר, המכולה צברה עוד ועוד חובות בשל אחסנתה, וגם מטען הסולת התקלקל ואינו בר שיווק עוד.

היבואן הגיש תביעה כנגד סוכן המכס בסך כולל של 35,000 שקל, וביקש גם צו עשה שיורה לסוכן המכס לשחרר את המכולה.

פסק-הדין בבית משפט השלום (בתחילת שנת 2011):

בית משפט השלום קבע כי מערכת היחסים בין הצדדים היא מערכת חוזית ולכן עליה חלים כללי היסוד מדיני החוזים. נפסק כי מטרת ההסכם שנחתם בין הצדדים היא מתן אשראי למימון הוצאות הכרוכות בשחרור מטענים, ועל אף שבהסכם יש תניה המקנה לסוכן המכס שיקול דעת בלעדי אם לתת אשראי, אין שום תניה המונעת קבלת תשלומים בשיקים מצד שלישי.

הוכח כי היבואן מסר לסוכן המכס, על פי דרישתו, כתב ערבות והתחייבות לשיפוי המכסה מסגרת אשראי עד 50,000 שקל.

בית המשפט קבע כי מאחר והסכם האשראי לא בוטל, וכתב הערבות לא הוחזר, הרי שיש לקבוע כי ליבואן עמדה הזכות ליהנות מהאשראי על פי ההסכם, ומותר היה לו להסתמך על זכות זו, ולכן אסור היה לסוכן המכס לסרב לקבל שיקים מצדדים שלישיים (במקום שיקים של היבואן).

יחד עם זאת,קבע בית המשפט כי חלקו של היבואן בפרשה לא פחות במשקלו, שכן היבואן לא פעל להקטין את נזקו, ולמשל לא פנה לבנק לקבלת אשראי לשחרור המכולה, ולא ניסתה לגייס ממקורות אחרים את הכספים הנדרשים.

לפיכך, קבע בית משפט השלום כי יש לחלק את האחריות לנזק ולהוצאות במידה שווה בין הצדדים, ועל כן חייב את סוכן המכס בתשלום ליבואן בסך של 18,000 שקל. על פסק דין זה הגיש סוכן המכס ערעור לבית המשפט המחוזי, שנתן את פסק-דינו בימים אלה.

פסק-הדין בערעור (ספטמבר 2011):

בית המשפט המחוזי קבע כי ניסוח התניה בהסכם האשראי, המקנה לסוכן המכס שיקול דעת בלעדי להפסיק את האשראי מבלי שליבואן יהיו טענות כלפיו, מצביע על חוסר תום לב מצד סוכן המכס.

בית המשפט הוסיף וקבע כי אין להתעלם מן העובדה כי בעת קבלת הערבויות מאת היבואן, הייתה סמכות מלאה לסוכן המכס לבדוק אם יש באלה להבטיח אותו במידה הראויה, לעומת גובה האשראי שיינתן. משקיבל סוכן המכס ערבויות אלה ולא דרש ערבויות נוספות, נפסק כי לא יתכן שישאיר לעצמו שיקול דעת בלעדי להפסיק את האשראי מבלי שליבואן יהיו טענות כלפיו..

לכן, דחה בית המשפט את ערעורו של סוכן המכס ובהערת אגב ציין כי ספק אם לא היה מקום להטיל על סוכן המכס אחריות לסכום גבוה יותר ממה שקבע בית משפט השלום. סוכן המכס חויב גם בהוצאות דחיית הערעור בסך של 6,000 שקל.

[ההליך במחוזי: ע"א (מחוזי חיפה) 45076-03-11 פסק דין מיום 14.9.11, השופטת שולמית וסרקרוג. ב"כ הצדדים: לסוכן המכס - עו"ד תומר יפת, ליבואן - עו"ד מחמוד עואדה].

[ההליך בשלום: ת.א.ק. (שלום חיפה) 1923-09-10 פסק-דין מיום 19.1.11, השופט אהרון שדה]


האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il