האם להטיל אחריות שילוחית על חברה שעובדה גנב מטען המיועד לייצוא?

האם יש לחייב על הנזק מעסיק בשלב כזה או אחר של שליחת טובין, אם עובד שלו שולח יד למטען ומעלים חלק ממנו? עדכוני פסיקה מאנגליה


00:00 ,01.06.2011 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

גורמים רבים מעורבים בתהליך יבוא או יצוא טובין. בין היתר, סוכן מכס, משלח בינלאומי, חברת ספנות, פקידי רשות המכס, נציגי מחסנים וכו'.

כל אחד מגורמים אלה מטפל בשלב כזה או אחר בטובין המיובאים. נניח ועובדו של אחד הגורמים שלח יד והעלים חלק מן המטען, האם מוצדק לחייב גם את המעסיק של אותו עובד, באחריות שילוחית לאותו הנזק? סוגיה כזו עלתה לדיון לאחרונה בבית המשפט לערעורים באנגליה.

עובדות המקרה

משלוח של מוטות כסף שהיה מיועד לייצוא להודו אוחסן במחסן באנגליה. חברת ברינקס נשכרה לצורך טיפול בייצוא המשלוח. בטרם ביצוע פעולות הייצוא, שכרה חברת ברינקס את חברת איגרוקס לצורך חיטוי משטחי העץ עליהם היו צריכים להיות מונחים מוטות הכסף.

אחד מעובדי חברת איגרוקס שהיה בעל גישה למכולה, שלח יד וגנב כמות רבה של מוטות כסף. חברת ברינקס תבעה את חברת איגרוקס וביקשה להטיל עליה אחריות שילוחית למעשה של העובד.

בהליכים הראשונים בין הצדדים, קבע בית המשפט כי, תכניתו הזדונית של העובד נרקמה במהלך העבודה, ולכן הוטלה אחריות שילוחית על מעסיקתו והיא חויבה בפיצויים.

בערעור, טוענת חברת איגרוקס כי אין כל קשר בין מעשה הגניבה לעבודת העובד אצלה, היות והמעשה בוצע ללא אישורה וללא ידיעתה, ולכן, טענה, לא מוצדק להטיל עליה אחריות.

 

פסק-הדין בערעור

בית המשפט לערעורים קבע כי, מאחר ואיגרוקס היתה בעלת הגישה היחידה למכולה במהלך חיטוי המשטחים, והיא אפשרה לאותו עובד להיכנס לבדו לחטא את המכולה, הרי שהסיכון למעשה גניבה הוא סיכון שהיה צריך לקחת בחשבון.

בית המשפט הדגיש כי, קשה לנתק את מעשי העובד ממהלך עבודתו, הרי המעשים בוצעו במהלך העבודה ותוך קבלת גישה מלאה למכולה שניתנה ברשות.

לאור זאת, נדחה ערעורה של איגרוקס והאחריות השילוחית למעשי העובד הוטלה עליה.

Brink’s Global Services Inc & Ors v. Igrox Ltd & Anor [2010] EWCA Civ 1208: 27 October 2010 . סקירה זו אשר נלקחה מהאתר www.onlinedmc.co.uk נערכה על ידי עו"ד דיווידמרטין-קלארק - David Martin-Clark, Barrister, Maritime Arbitrator, Commercial Disputes Mediator Barrister, Stone Chambers Shipping & Insurance Consultant

הערות

התוצאה לפיה הוטלה אחריות שילוחית על חברת איגרוקס היא תוצאה קשה עבורה, ונשאלת השאלה מה היה ביכולתה של החברה לעשות על מנת למנוע מעשה גניבה שכזה. בכל אופן, מומלץ לחברות מסחריות לעשות ביטוח גם נגד מעשים כאלה.

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא וייצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il