האם נזקי רטיבות למטען כתוצאה מגשם הם "כוח עליון"?

ערעורו של נהג מונית לבית המשפט העליון, בגין אשמה בנזקים למטען תרופות שנרטב בגשם בהירטבות של מטען בזמן שהעביר אותו לבעליו, נדחה, אך הוא לא חויב בהוצאות ההליך


00:00 ,10.02.2011 מאת: עו"ד גיל נדל, קידר הללי

לאחרונה, דחה בית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק-דין של בית המשפט המחוזי, בו נקבע כי נהג מונית חב הוא בנזקים למטען לגביו ביצע שליחות.

עובדות המקרה

חברת ציוד רפואי הזמינה שירותים מחברת סוכני מכס למשלוח פנים ארצי של מטען ממחסן ממ"ן לחצריה. חברת סוכני המכס שכרה שירותיו של נהג מונית על מנת לבצע את השליחות. המטען הגיע ליעדו כאשר חלקו רטוב וניזוק. חברת הביטוח של חברת הציוד הרפואי פיצתה אותה על הנזק והגישה תביעת שיבוב כלפי חברת סוכני המכס ונגד נהג המונית.

בהליך אשר התנהל בבית המשפט המחוזי, המחלוקת היחידה הייתה בשאלת חלוקת האחריות בין חברת סוכני המכס לבין נהג המונית. בית המשפט המחוזי קבע כי נהג המונית אחראי במלוא הנזק וחייב אותו להשיב לחברת הביטוח את כל הסכום ששילמה למבוטחתה, בגובה של 21 אלף דולר. נהג המונית הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על פסק-הדין במחוזי.

טענות נהג המונית בהליכים במחוזי ובעליון

נהג המונית טען כי, איש לא טרח ליידע אותו בדבר עלותו האדירה של המטען אותו הוא מוביל ובדבר רגישותו לרטיבות, במיוחד כאשר ההובלה הייתה ביום גשום מאוד. עוד טען כי, מדובר בכוח עליון ומשום שכך פטור הוא מאחריות בגין נזק בלתי נמנע.

נוסף על כך טען, כי נהג באופן סביר וכמקובל, ולא הייתה כל רשלנות מצידו, והוא לא צריך היה לנחש מבלי שידע כי מדובר בהעברת מטען רגיש וחריג, ובכל מקרה, טען שיש לחייב את חברת סוכני המכס, שלא הזהירה אותו ולא נתנה לו הוראות מדויקות כיצד יש לטפל במטען.

טענות חברת סוכני המכס בהליך במחוזי

חברת סוכני המכס טענה כי, נהג המונית ביצע עבורה שליחויות דומות עשרות פעמים בעבר, כאשר במקרה דנן הוא ידע שמדובר בציוד רפואי שכן לא הייתה זו הפעם הראשונה שהוא הוביל משלוחים עבור אותה חברה. עוד טענה כי, נהג המונית אישר בחתימתו את קבלת המטען בשלמות ולשביעות רצונו, וכשהוא יבש.

בנוסף טענה חברת סוכני המכס כי, נהג המונית אינו יכול לחסות בצילו של הפטור לגבי אחריות במקרה של כוח עליון שכן הוא לא הוכיח שהנזק נגרם עקב נסיבות שלא היה ביכולתו לחזות מראש, והוא לא הוכיח שמדובר בנזק שלא היה יכול למנוע תוך נקיטת אמצעי זהירות סבירים.

בין היתר, נטען שאומנם מדובר היה ביום גשום במיוחד, אך אין מדובר בתופעת טבע נדירה שלא ניתן היה לצפותה, ובכל אופן, יכול היה נהג המונית להמתין תחת מחסה עד שישכך הגשם.

החלטת בית המשפט העליון בבקשת רשות הערעור 

בית משפט העליון קבע כי, אין להתערב בקביעותיו של בית המשפט המחוזי ודחה את טענותיו של נהג המונית. כך, נפסק כי נהג המונית לא עמד בנטל השכנוע בדבר היעדר התרשלות מצידו בכל הקשור להירטבות המטען, ולא נתן כל הסבר מניח את הדעת כיצד נרטבו הקרטונים.

עוד קבע בית המשפט העליון כי, חברת סוכני המכס לא הייתה צריכה ליתן אזהרה מיוחדת כלשהי לנהג המונית בדבר המטען, שכן זה העביר לא אחת, מטענים עבור חברת סוכני המכס אל חברת הציוד הרפואי, וידע כי זו עוסקת בתחום התרופות.

בהמשך קבע בית המשפט העליון כי נהג המונית לא הראה כי מתקיימות נסיבות של כוח עליון המצדיקות את שחרורו מאחריות, על אף שמדובר היה ביום גשום במיוחד, אך הדבר היה ידוע לכל, ולא מדובר בתופעה שלא ניתן היה לצפותה או להתגונן מפניה.

בסופו של דבר, נדחתה בקשת נהג המונית לאפשר לו לערער על פסק-הדין במחוזי, מבלי לבקש את תגובת חברת סוכני המכס בהליך זה, ומבלי לחייב את נהג המונית בהוצאות ההליך.

(רע"א 9708/09, השופט א' ריבלין, החלטה מיום 26.1.11. ב"כ הצדדים- לנהג המונית- עו"ד שמואל גרוסמן).

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא וייצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il