המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה

בית המשפט דחה את טענות המדינה באשר להסכמת הצדדים וקבע שהמדינה בנימוקיה מתעלמת לחלוטין מההתחייבות שהושגה אל מול המבקשים אולם ציין כי במקרים חריגים ניתן להאריך חזקת פריטים


12:00 ,12.02.2017 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, קיריל קפלון

רקע: כנגד יבואנים מתנהלת מזה מספר שנים חקירה חובקת עולם. על פי החשד, היבואנים הפעילו מערך בינלאומי של מכירה והפצה של תרופות המחייבות מרשם רופא, אשר מקורם במזרח הרחוק, הוברחו לארה"ב מבלי שנתקבלו אישורים מתאימים להפצתם.

 

סקירה זו עוסקת בהחלטה אשר עניינה הפרת הסכם להשיב טובין אשר נתפסו על ידי המדינה במהלך חקירה, והדרישה להשית על המדינה הוצאות בגין הפרה זו.

 

עובדות המקרה: על פי החשד, היבואנים תפעלו ושלטו ברשת של אתרי אינטרנט שבאמצעותם מכרו לרוכשים תרופות מסוגים שונים, תוך הסתרת פעילותם מרשויות המכס וממנהל התרופות האמריקני. נטען, כי מחזור הכנסותיהם של היבואנים הגיע לעשרות מיליוני שקלים לאורך השנים, וכי מחזור זה לא דווח לרשויות המס בישראל, חרף היותם תושבי ישראל חייבים במס.

 

העבירות המיוחסות ליבואנים הן קשירת קשר לביצוע פשע, הברחה לפי פקודת המכס, עבירות בתרופות לפי פקודת הרוקחים, קבלת דבר במרמה, אי דיווח על עסק, העלמת הכנסות והלבנת הון.

 

כחלק מהליכי החקירה, נתפס מחשב ומכשיר טלפון סלולארי והצדדים הגיעו להסכמה כי אם עד ליום 04/11/2016 לא יוגש כתב חשדות כנגד היבואנים, יוחזרו הפריטים לבעליהם.

 

בחלוף המועד, הגישו היבואנים ביום 07/11/2016 בקשה להשבת הפריטים וזאת לאחר שלא הוגש כתב חשדות בעניינם. ביום 10/11/2016, לאחר הוראת בית המשפט, הגישה היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה בקשה דחופה להאריך את תפיסת הפריטים למשך 30 ימים נוספים, זאת חרף ההסכמה שהושגה בין הצדדים בעבר.

 

טענות הצדדים: המבקשים טענו כי הרשות החוקרת הפרה את הסיכום שהושג בין הצדדים, הסכם אשר קיבל תוקף החלטת בית משפט. וכי היא עושה דין לעצמה בכך שממשיכה להחזיק את הפריטים מעבר לתאריך שנקבע וללא הגשת כתב חשדות.

 

עוד נטען כי הרשות החוקרת לא הגישה תגובתה לבקשה להשבת הפריטים, אלא רק ביקשה את הארכת תוקף התפיסה, מכאן שהתנהלות המדינה עולה לכדי ביזיון בית משפט והפרת הוראה חוקית המפרה צו שיפוטי.

 

עוד נטען, כי האינטרס הציבורי מחייב את המדינה לכבד הסכמות עליהן היא חתמה ובפרט לקיים החלטות שיפוטיות בעניינה. נטען בנוסף כי זכותם הקניינית של המבקשים נרמסת וזאת לאור העובדה שהמחשב הועתק מזמן ואין הצדקה להמשך תפיסתו. המדינה טענה, כי אכן היא מחויבת לקיים הוראות חוק והסכמות שהושגו בין הצדדים, אך קיימים חריגים שמאפשרים בנסיבות חריגות וקיצוניות, להאריך את תוקף הצו באיחור. עוד טענה המדינה שההסכמה בין הצדדים הושגה על דעת פרקליט המדינה, וכי הסיבה לכך שלא פעלה במועד, נעוצה בחוסר תשומת לב שנגרמה עקב עומס עבודה.

 

לסיכום טענה המדינה כי הנסיבות בתיק הן חריגות ומיוחדות. נטען כי אילו היה מדוברים בפריטים שמטרתם העתידית היא חילוט, הרי שהיו מוחזרים מייד, לאור הסכמת הצדדים. אולם הנסיבות החריגות מתבטאות בהיקף חקירה שהתפרסה על פני מספר ארצות ודרשה שיתופי פעולה ממדינות שונות. לכן הצורך הראייתי נוגע לתוצרים שכבר הופקו מהפריטים והן לתוצרים שעדיין מנסים להפיק מהם, מחייב את המשך הארכת התפוס.

 

הדיון המשפטי: בית המשפט דחה את טענות המדינה באשר להסכמת הצדדים וקבע שהמדינה בנימוקיה מתעלמת לחלוטין מההתחייבות שהושגה אל מול המבקשים. נקבע כי, משמעות ההסכמה ברורה ואיננה משתמעת לשתי פנים. לשיטת בית המשפט, התחייבות המדינה מהווה הבטחה שלטונית, ואף למעלה מכך, נוכח התוקף שניתן לה בהחלטת בית המשפט. עוד הוסיף בית המשפט כי לא ניתן להתעלם מהעובדה שההסכמה איננה הסכמה בין צדדים שווים.

 

עם זאת, ציין בית המשפט, כי במקרים חריגים ניתן להאריך חזקת פריטים גם אם בקשת ההארכה הוגשה לאחר חלוף תקופת התפיסה.

 

לגופו של עניין, התייחס בית המשפט אל היקפה הרב של החקירה וכן אל פעולות החקירה שנותרו לביצוע ביחס לפריטים התפוסים. עצם העובדה שכתב החשדות הוגש, אמנם באיחור, ביום 20/11/2016 מעיד על הניסיון ומאמץ המדינה לקיים את התחייבותה.

 

נפסק כי מכתב החשדות ניתן ללמוד על עוצמתן ועל חומרת כתב האישום שעתיד להיות מוגש כנגד היבואנים. ומהדו"ח הסודי שהוגש לבית המשפט, ניתן ללמוד על כך שהחקירה נמצאת לקראת סופה.

 

בנסיבות אלה, נוכח רלוונטיות הפריטים להשלמת החקירה, דחה בית המשפט את בקשת היבואנים וקיבל את בקשת המדינה להארכת את תקופת התפיסה ב-90 ימים נוספים. עם זאת, נוכח התנהלותה הדיונית של המדינה בתיק, חויבה המדינה בתשלום של 3,500 שקל בצירוף מע"מ ליבואנים.

 

 (החלטות מיום 27/11/2016 ו-18/12/2016, לפני כבוד השופט ג' אבנון).

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com