המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה

בית המשפט מצא כי נקודת האיזון הנכונה הינה קבלת בקשת המדינה והארכת המועד להחזקת התפוסים ב-180 ימים נוספים, אולם זאת תוך הפחתת הבטוחות שתעמיד החברה לשחרור כלי הרכב התפוסים


11:42 ,20.02.2017 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד ורד כהנא

תקציר: בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בחיפה, אשר הורה על המשך החזקת כלי הרכב אשר נתפסו מידי החברה היבואנית עד לסיום החקירה של רשות המסים, תוך הפחתת הבטוחות המשמשות לשחרורם של כלי הרכב התפוסים, וזאת לשם חילוטם במידה ויוגשו כתבי אישום שיסתיימו בהרשעה.

 

עובדות המקרה: רשות המסים ניהלה חקירה נגד יבואנית כלי רכב בחשד לביצוע עבירות שונות ובין היתר, עבירות על פקודת המכס וחוק העונשין שבוצעו, לטענתה, בין השנים 2015-2016.

 

רשות המסים טענה כי החברה קיבלה במרמה מאת משרד התחבורה היתרי יבוא של כלי רכב, תוך שימוש במסמכים מזויפים והצגת מצגים כוזבים. באופן זה, לדברי הרשות, הובאו עשרות כלי רכב, בשווי מיליוני שקלים כאשר עשרות כלי רכב נתפסו על ידי רשות המסים לצורך הצגתם כראיה במשפט ולאחר מכן הוחזקו לשם הבטחת חילוטם במידה ויוגשו כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה שיסתיימו בהרשעה.

 

ביום 28.4.2016 הוארך תוקף הצווים המורים על תפיסת כלי הרכב וכעת הגישה המדינה בקשה נוספת להאריך את תוקף הצווים ב-180 ימים נוספים. 

 

טענות הצדדים: החברה התנגדה לבקשת הארכה וטענה כי הבקשה אינה מידתית ופוגעת בקניינה מעבר למידה הנדרשת. החברה הדגישה בטיעוניה את חזקת החפות העומדת לה שכן היא עדיין בגדר חשודה וטרם הוגש נגדה כתב אישום, למרות הזמן הרב שחלף מתחילת החקירה.

 

עוד טענה החברה כי לאור ההתנהלות האיטית של רשויות האכיפה והגופים החוקרים, נפגע ערכם של כלי הרכב התפוסים והערבות הבנקאית הגדולה שהופקדה מכבידה על ניהול עסקיה.

 

הרשות טענה, כי בידיה ראיות המחזקות את החשדות כנגד החברה והמעורבים בפרשה ועל כן יש להאריך את תוקפם של הצווים.

 

הדיון המשפטי והחלטת בית המשפט: בית המשפט עורך איזון בין פוטנציאל החילוט, לבין משך הזמן שחלף ממועד תפיסת הרכבים; וזאת תוך שקילת הפגיעה הכלכלית בחברה וחזקת החפות שעומדת לה.

 

לגופו של עניין קבע בית המשפט, כי קיימות ראיות מספיקות לקיומו של חשד סביר לביצוע העבירות הנטענות, ועל כן קיים סיכוי סביר שניתן יהיה להורות על חילוט הרכבים. עוד קבע בית המשפט, כי החקירה מתקדמת והחשדות כנגד המעורבים מתעבים.

 

עם זאת, בית המשפט הדגיש, כי לא ניתן להתעלם ממשך הזמן שחלף מתחילת החקירה והפגיעה המתמשכת בזכות הקניין של החברה. כמו כן, כפי שמשקלה של זכות הקניין הולך וגובר ככל שמשך התפיסה הולך ומתארך- כך גם משקלה של חזקת החפות. עוד ציין בית המשפט, כי יש לתת את הדעת גם לנזק הכלכלי הנגרם לחברה, אשר אין לה נכסים נוספים, מעבר לאלו שנתפס, ולנזק שנגרם לרכבים התפוסים בגין המשך החזקתם.

 

לבסוף בית המשפט מוצא כי נקודת האיזון הנכונה הינה קבלת בקשת המדינה והארכת המועד להחזקת התפוסים ב-180 ימים נוספים, אולם זאת תוך הפחתת הבטוחות שתעמיד החברה לשחרור כלי הרכב התפוסים. 

 

[צ"א (שלום חיפה) 14782-12-15 גלובל אוטו מקס בע"מ נ' מדינת ישראל- רשות המיסים (ניתן ביום 16.1.2017, השופט זיו אריאלי, שמות ב"כ הצדדים לא צוינו)].

 

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com