העליון אישר: סוכן מכס יישא בדמי אחסנה שלא שולמו על ידי הלקוח

בית המשפט העליון לא מצא מקום להתערב בערעור שהוגש על פסק דין שניתן במחוזי בנוגע לחוב של לקוח למחסן, ששולם על ידי הסוכן


11:17 ,14.04.2016 מאת: עו"ד גיל נדל, אלישי שיף

סוכני מכס, כחלק שגרתי מעבודתם, מייצגים את היבואנים מול מינהל המכס. לצד הייצוג מול המכס, פועל סוכן המכס כנציגו של היבואן / היצואן מול גופים אחרים: סוכני אונייה (למשל פדיית פקודת מסירה), מסופים ומחסנים (למשל הכנסת סחורה לאחסנה), מובילים יבשתיים ועוד. פעולות אלו אינן טכניות בלבד, אלא בעלות אופי משפטי, שכן לרוב סוכן המכס מתחייב לשלם חיובים כספיים בשם היבואן - תשלומי דמי אחסנה, השהיות, ועוד.

 

פעמים רבות נותר חוב של היבואן/היצואן לצדדים שלישיים, כמו דמי אחסנה. אותם צדדים שלישיים פונים לסוכן המכס ומבקשים שהוא יפרע את החוב. במידה והחוב לא נפרע, מגישים תביעה משפטית נגד סוכן המכס. מצב זה טיפוסי במיוחד כאשר היבואן הינו לקוח מהרשות הפלשתינאית ולא ניתן לגבות ממנו את החוב.

 

בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט העליון, אשר דחה בקשת רשות ערעור של סוכן מכס שחויב במלוא דמי האחסנה שהותיר לקוחו למחסן.

 

חברת בונדד התקשרה בהסכם עם חברת שילוח ועמילות המכס בנושא אחסנת טובין של לקוחות סוכן המכס. במסגרת ההסכם, העניק המחסן ללקוחות סוכן המכס שירותי אחסנה לטובין וסחורה מיובאים, וכן שירותים נלווים. סוכן המכס היה הגובה של מלוא הסכום שסוכם בין היבואן לבין המחסן, בניכוי עמלה בגובה 10%. ראוי לציין, כי במקרה אחד הועבר תשלום ישיר בין היבואן לבין המחסן.

 

לאחר שאחד מלקוחות סוכן המכס הפסיק לשלם למחסן, תבע המחסן את סוכן המכס בגין יתרת חובו של היבואן בגין דמי האחסנה. בית המשפט השלום בהרצליה קיבל את טענת המחסן באופן חלקי וקבע כי סוכן המכס יחויב בתשלום 40% מיתרת החוב, בקיזוז 10% עמלה.

 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשלב הערעור, נקבע כי מאחר ובית המשפט השלום קבע כי התקיים חוזה ישיר בין הצדדים - המחסן וסוכן המכס - מן הראוי לחייב את סוכן המכס במלוא דמי האחסנה.

 

סוכן המכס פנה בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

 

עיקר טענת סוכן המכס היא כי שגה בית המשפט המחוזי בכך שלא ייחס חשיבות לכך שהמחסן הסתיר מבית המשפט את העובדה שלפחות במקרה אחד הועבר תקבול באופן ישיר מהיבואן למחסן. כמו כן, נטען כי שגיאה נוספת נוגעת לכך שלא קוזז 10% מסכום התביעה (בשל העמלה).

 

מנגד טען המחסן כי אין לקבל את טענת הקיזוז של סוכן המכס, בין היתר בשל העובדה כי לא נקבע שהצדדים הסכימו על אחוז עמלה מסוימת. המחסן ביקש לאמץ את פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

 

בית המשפט העליון החליט שלא להיעתר לבקשתו של סוכן המכס.

 

בין היתר, הוחלט כי רשות ערעור בגלגול שלישי ניתנת רק במקרים מיוחדים, בהם עולה שאלה עקרונית, משפטית או ציבורית מהותית, או נגרם עיוות דין חמור, וזהו אינו המקרה.

 

בית המשפט העליון דחה את הטענה כי המחסן הסתיר מידע ביחס לתקבול הישיר שקיבל, ומצא כי בית המשפט המחוזי התייחס לכך. בית המשפט העליון לא ראה מקום להתערב בקביעתם של בית המשפט השלום והמחוזי בגובה הוצאות המשפט.

 

בעניין הקיזוז, בית המשפט לא ראה צורך לשנות את קביעת של בית המשפט המחוזי והעיר כי גם אם נפלה שגיאה, הרי שטעות ביישום הדין איננה מצדיקה מתן רשות ערעור בגלגול שלישי, ודחה את טענת סוכן המכס. לא הוטלו הוצאות על סוכן המכס למרות דחיית בקשת רשות הערעור.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com