זכויות יוצרים ויבוא מקביל - על חשיבות מקום היצור

על מנת ליהנות מהגנת היבוא המקביל, על היבואן המקביל לדרוש ולחקור הן את זכויותיו של הספק למכור את הטובין במדינה בה נעשית הרכישה והן למי שייכות הזכויות בארץ הייצור


00:00 ,01.06.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

על מנת ליהנות מהגנת היבוא המקביל, על היבואן המקביל לדרוש ולחקור הן את זכויותיו של הספק למכור את הטובין במדינה בה נעשית הרכישה והן למי שייכות הזכויות בארץ הייצור
 
מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד הילה וולגמוט
 
ביום 11.10.09 הגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן סעד זמני [בש"א 19092/09] בבקשה התבקש בית המשפט להצהיר, כי משחקי "בקוגן" אותם רכשה המבקשת בדרום קוריאה, שם לטענתה אוחזת בזכויות הקניין הרוחני חברת SEGA, מותרים ביבוא לישראל מבלי שהדבר ייחשב להפרה של זכויות הקניין הרוחני של חברת Spin Master האוחזת בזכויות הקניין הרוחני בישראל. עוד ביקשה המבקשת, כי יינתן צו מניעה האוסר על המשיבים - המכס, דיאמנט צעצועים בע"מ (אשר הינה המפיצה הבלעדית של המשחק בישראל מטעם Spin Master] ובעליה, וחברת Spin Master לפנות לצדדים שלישיים ולאסור עליהם לרכוש מהמבקשת את המשחקים המיובאים ביבוא מקביל.
 
בבסיס הסכסוך זכויות היוצרים, אשר הבעלות בהן חולקה בין שני גופים: חברת Spin Master Ltd. וחברה בשם Sega Toys Ltd. חלוקת הזכויות היא על בסיס גיאוגרפי. Sega היא בעלת זכויות הקניין הרוחני במספר מדינות באסיה ואילו Spin Master אוחזת בזכויות לגבי שאר העולם. בהתאם לחלוקה זו, זכויות היוצרים בישראל ובסין שייכות לחברת Spin Master ואילו הזכויות בדרום קוריאה הן של חברת Sega.
 
Segaהעניקה לחברה קוריאנית בשם Sonokong co. Ltd רישיון לייצר את המשחק בסין ולשווק ולמכור אותו בדרום קוריאה. לטענת המשיבים, המשחק שמוכרת Sonokong שונה במאפיינים מסוימים מזה שמייצרת ומוכרת Spin Master בישראל. המבקשת רכשה בדרום קוריאה כמות גדולה של המשחקים שיוצרו על ידי Sonokong. לטענת המשיבים, המשחקים נרכשו מחברה טיוואנית בשם Sky Sunlight Co. Ltd. (להלן - Sky Sunlight).
 
מטרת פניית המבקשת אל בית המשפט המחוזי הייתה אם כן קבלת סעד הצהרתי לפיו המשחקים מותרים ביבוא לישראל וזאת כפי שטענה המבקשת על מנת למנוע עיכוב המשחקים במכס וגרימת נזק כספי שעלול להפוך את היבוא ללא כדאי.
 
ביום 12.11.09 עיכבו רשויות המכס בנמל אשדוד את המשחקים שנרכשו על ידי המבקשת בדרום קוריאה. בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 200א לפקודת המכס. המכס הודיע למבקשת כי בעל הזכויות הפקיד ערבות בנקאית כנדרש וכי נקצב לבעל הזכויות מועד להגשת התביעה כנגד המבקשת.
 
ואכן,  ביום 19.11.09 הגישה Spin Master לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה נגד המבקשת (ת"א 23060-11-09). בכתב התביעה נטען, כי ייבוא המוצרים שנרכשו בדרום קוריאה על ידי המבקשת מהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של Spin Master. נבקש להעיר כי לפי סעיף 200אא4 לפקודת המכס, אילולא הייתה מוגשת תביעה נגד המבקשת בזמן שנקצב לשם כך בסעיף, היה פוקע העיכוב.
 
ביום 23.11.09 החליט בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד סגן הנשיא י' זפט) לדחות את הבקשה לסעד זמני שהגישה המבקשת. בית המשפט קבע, כי משעה שהמוצרים עוכבו במכס ונפתח הליך משפטי בהתאם להוראות סעיף 200א לפקודת המכס, אין מקום לקיים את הבירור בהליך משפטי אחר.
 
יחד עם זאת, בשולי ההחלטה הוסיף בית המשפט, כי ככל שלחברת Sega אין זכויות יוצרים במדינות מסוימות, הרי לכאורה המוצרים שיוצרו על ידה או על ידי מי מטעמה במדינות אלו נחשבים ל"עותק מפר". בכך גילה בית המשפט את דעתו כי המוצרים שבמחלוקת שיוצרו בסין נחשבים לעותק מפר, ללא קשר לשאלה היכן נרכשו וקיבל את עמדת המשיבים לפיה היות והמשחקים יוצרו בסין, מדינה שבה זכויות הקניין הרוחני שייכות לחברת Spin Master. והיות והייצור לא נעשה ברשותה של Spin Master, אין מדובר בעותק שנעשה "ברשותו של בעל זכות היוצרים במדינה שבה נעשה" כדרישת החוק.
 
על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור לביהמ"ש העליון [רע"א 1011/09] אשר סרב לדון בשאלה האם ייבוא המשחקים אותם רכשה המבקשת מהווה הפרה של זכות היוצרים של Spin Master או שמא מדובר בייבוא מקביל, המותר על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007.
 
בית המשפט העליון סבר כי אין להכריע בשאלות אלו בגדר ההליך שכן יתכן שיש חשיבות לנתונים עובדתיים מסוימים שאינם נמצאים בפניו. כך, אפשר שיש משמעות לשאלה כיצד בדיוק חולקו זכויות הקניין הרוחני בין Spin Master לבין Sega והאם על פי ההסכם ביניהן מותר ל-Sega לייצר את המשחקים במדינות בהן שייכות הזכויות ל-Spin Master. עוד ייתכן, כי יש חשיבות לשאלה מהו בדיוק היקף הרישיון שניתן לחברת Sonokong על ידי Sega וכו' .
 
בית המשפט העליון קיבל את עמדתו של בית המשפט המחוזי לפיה מן הראוי שהמחלוקת תתברר בגדר התביעה שהגישה Spin Master נגד המבקשת בבית המשפט המחוזי מרכז והוסיף כי אין לראות בדברי בית המשפט המחוזי שנאמרו בשולי ההחלטה כמכריעים בשאלה האם המשחקים שייבאה המבקשת הינם עותקים מפרים.
 
משני פסקי הדין הנ"ל עולה כי על מנת ליהנות מהגנת היבוא המקביל, על היבואן המקביל לדרוש ולחקור הן את זכויותיו של הספק למכור את הטובין במדינה בה נעשית הרכישה והן למי שייכות הזכויות בארץ הייצור. על היבואן המקביל לוודא כי לספק הטובין זכויות יוצרים גם במדינת הייצור או לחילופין שרכש את הטובין מבעל זכויות היוצרים במדינת הייצור.
 
רע"א 10119/09 אימפרית הצעצועים בע"מ נ' דיאמנט צעצועים בע"מ
 
האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il