חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות

אחד המקרים המקובלים להטלת חובת הפקדת ערובה על התובע הוא כאשר התובע הוא חברת חוץ, שכן במצב זה גביית הוצאות המשפט תהיה קשה יותר לנתבע שזכה בתיק


00:00 ,07.01.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

אחד המקרים המקובלים להטלת חובת הפקדת ערובה על התובע הוא כאשר התובע הוא חברת חוץ, שכן במצב זה גביית הוצאות המשפט תהיה קשה יותר לנתבע שזכה בתיק
 
מאת עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ
 
כידוע, בתי המשפט בישראל נוהגים כדבר שבשגרה לפסוק את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין לטובת הצד שזכה במשפט. ואולם, מה יעשה נתבע שהוגשה כנגדו תביעה ואשר חושש כי אם יזכה בדינו וייפסקו לטובתו הוצאות המשפט לא יהיה לו ממי לגבות את אותן הוצאות?
 
ואכן, תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי נתבע יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה כי יחייב את התובע להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות הנתבע, במידה ותביעתו נדחית. ערובה זו מופקדת בבית המשפט בשיעור הנקבע על ידו ומהווה תנאי להמשך התביעה.
 
המטרה העיקרית של כלל זה היא למנוע תביעות סרק ולהבטיח תשלום הוצאותיו של נתבע, במיוחד כאשר סיכויי התביעה הינם קלושים. עם זאת, על בית המשפט לאזן בין מימוש זכות הגישה לערכאות והתחשבות ביכולת הכלכלית של התובע לשלם את הערובה ובין הגנה על הנתבע כי אם תדחה התביעה נגדו, יוכל לפרוע את הוצאותיו באמצעות הערובה.
 
אחד המקרים המקובלים להטלת חובת הפקדת ערובה על התובע הוא כאשר התובע הוא חברת חוץ, שכן במצב זה גביית הוצאות המשפט תהיה קשה יותר לנתבע שזכה בתיק.
 
לאחרונה, נדרש בית משפט השלום בחיפה למקרה שבו הוגשה תביעת כנגד משלח בינלאומי על ידי חברה זרה שמקום מושבה בסין, וזאת בגין שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי לידי צד ג' אשר לא שילם כל תמורה עבור הסחורה. לטענת החברה הזרה, סך הנזקים שנגרמו לה הוא כרבע מיליון שקל.
 
המשלח הבינלאומי הגיש בקשה לבית המשפט לחייב את החברה הזרה במתן ערובה להבטחת תשלום הוצאותיה. המשלח טען כי בשל העובדה שהתובעת הינה חברה זרה אשר מקום מושבה בסין ואשר נמנעה מלציין את כתובתה בכתב התביעה, ולמיטב ידיעתו של המשלח אין לחברה הזרה כל נכסים בתחום המדינה, הרי שכל אלו מהווים תנאים מספיקים לחיוב התובעת במתן ערובה. מעבר לכך, טען המשלח כי סיכויי תביעתה של החברה הזרה הינם קלושים, זאת בשל העובדה כי המשלח כלל לא התקשר עם החברה הזרה בהסכם להובלת מטען ואין לו כל יחסים חוזיים עמה.
 
בית המשפט קבע כי קיימת חזקה שלפיה יש לחייב חברה במתן ערובה להוצאות, אלא אם כן קיימים בנסיבות העניין טעמים לסתור. בית המשפט קבע כי לא ניתן בשלב זה של התביעה לאמוד את סיכויי התביעה, אך ציין כי מן הראוי להקנות למשלח ביטחון כלשהו, לאור העובדה כי לחברה הזרה אין נכסים בישראל. בהתאם לכך, חייב בית המשפט את חברה הזרה בהפקדת ערובה על סך של 7,500 שקל.
 
תאק 17319-01-09 YIWE HUMMER INTERNATIONAL IMPORTנ' אביר שילוח בינאלומי בע"מ. החלטה מיום 31.12.09. לא צוינו ב"כ הצדדים.
 
האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקניין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:  www.nadel-law.co.il.