חברת ביטוח שגתה כשבחרה לפצות לקוח בגין נזק שנגרם למטען

מטען שיובא על ידי חברת החשמל ניזוק כששהה בנמל. בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק שחברת ביטוח לא התעקשה לדרוש מחברת החשמל להוכיח את הנזק בטרם תשלום הפיצוי


00:00 ,12.07.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

פעמים רבות מגיעה לפתחו של בית המשפט תביעת תחלוף (subrogation), במסגרתה חברת ביטוח שפיצתה את המבוטח בגין נזק למטען נכנסת לנעליו ותובעת את הגורמים בשרשרת ההובלה שלשיטתה אחראים לנזק, כגון נמל, מוביל ימי, מוביל אווירי, מחסן, משלח בינלאומי וכו'.

במצב כזה, מדובר למעשה בהמחאת זכות התביעה מן המבוטח לחברת הביטוח, כשכל עילת תביעה שקמה למבוטח כנגד המזיקים קמה גם לחברת הביטוח.

במסגרת תביעת התחלוף בוחן בית המשפט את הראיות המוצגות לו, על מנת להסיק מסקנות האם הוכחה אחריות גורם כלשהו להתרחשות הנזק. אחת הדרכים לבחון עניין זה, היא באמצעות היחסים שבין חברת הביטוח למבוטחה. כלומר, בית המשפט בוחן אילו ראיות הציג המבוטח לחברת הביטוח טרם קבלת הפיצוי, והאם לדעתו היה די בהן כדי להצדיק את תשלום הפיצוי.

לאחרונה, פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב כי חברת הביטוח נכשלה בהוכחת תביעה, היות ולא דרשה מן המבוטח די ראיות כדי להוכיח את הנזק למטען.

באותו מקרה קיבל המבוטח - חברת החשמל - פיצוי מחברת הביטוח בסך של כ-900 אלף דולר בגין נזק למטען מיובא. כשחברת הביטוח תבעה את נמל אשדוד בגין הנזק.

מדובר במטען שיובא מחברת סימנס הגרמנית לצורך הקמת תחנת כוח וניזוק בעת ששהה בנמל.

הנקודה המרכזית בפסק הדין היא שהביטוח לא התעקש ולא דרש מחברת החשמל להוכיח כראוי את הנזק למטען בטרם הועבר סכום הפיצוי למבוטח.

בית המשפט ציין כי פוליסת הביטוח שללה פיצוי בגין נזק רטיבות/לחות, משום שהמטען היה רטוב בחלקו כבר בטרם ההובלה. יחד עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה לשלול, משום שלא בדקה כראוי, האם הנזק שהתגלה בישראל, או חלק ממנו, נגרם כתוצאה מרטיבות. לכן נפסק שהיא מיהרה לפצות את המבוטח בטרם בדקה כראוי את העובדות.

בנוסף נפסק שחברת הביטוח הסתמכה הסתמכות עיוורת על חוות דעת של שמאי מטעם חברת סימנס, מבלי לבדוק בעצמה את הנזקים, וכך לא נוהג מבטח סביר.

לכן פסק בית המשפט שחברת הביטוח שגתה כשבחרה לפצות את חברת החשמל מבלי לדרוש די ראיות להוכחת הנזק.

בית המשפט ציין כי אין פסול בבחירתה של חברת הביטוח לפצות את המבוטח, אך כאשר היא מגיעה לבית המשפט ומגיעה תביעת תחלוף, עליה להצטייד בראיות חזקות יותר כדי שהתביעה תתקבל.

 

______________

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il