חוק חדש: הגנה על מעמדו של סוכן

החוק, שייכנס לתוקפו ב-20 באפריל, נחקק ביוזמת לשכת המסחר ונועד להגן על מעמדם של סוכנים מסחריים האחראים על בניית השוק לספקים


00:00 ,06.03.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

ביום 20.4.12 ייכנס לתוקפו חוק חדש, ששמו "חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012", לאחר שאושר בקריאה שנייה ושלישית על ידי מליאת הכנסת.

יצוין שהחוק נחקק ביוזמת לשכת המסחר.

החוק נועד להגן על מעמדם של סוכנים מסחריים, האחראים על בניית שוק לספקים בישראל, מפני ניתוק חד-צדדי של היחסים.

החוק מביא עמו שינוי דרמטי, משום שהוא קובע כי הוראותיו יהיו מחייבות בכל יחסים שבין סוכן לספק, ואין להתנות על החוק, אלא לטובת הסוכן.

לספקים רבים בישראל קיימים סוכנים, שתפקידם להגדיל את מכירות הספק בישראל, לקשר בין הספקים ללקוחות חדשים, ולשמר את המוניטין של מוצרי הספק בישראל.

יודגש כי החוק חל על "סוכן", שהגדרתו היא - "מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק".

סוכנים כאלה, מטבע הדברים משקיעים זמן רב, מאמץ וכספים על מנת להחדיר את מוצרי הספק לישראל. לרוב, נחתמים חוזים בין הספקים לסוכנים, אך חלק מן החוזים נחתמים לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל צד רשאי להודיע על סיום ההסכם.

מקרים רבים הגיעו לפתחו של בית המשפט, כשהסוכן טען כי הספק ניתק עמו את היחסים באופן חד-צדדי ולא העניק לו את תקופת ההתארגנות הראויה.

החוק בא להתגבר על מצב זה. הוא קובע כי תקופת ההתארגנות שתינתן לסוכן תלויה במשך הזמן שהצדדים עבדו יחד, כך שעל עבודה משותפת של עד שישה חודשים, תינתן הודעה מוקדמת של שבועיים, וככל שזמן העבודה המשותף גובר, כך תינתן הודעה מוקדמת ארוכה יותר; למשל, על עבודה משותפת של יותר משש שנים ואילך, תינתן הודעה מוקדמת של שישה חודשים.

באם לא תינתן הודעה מוקדמת, קובע החוק כי על הספק לפצות את הסוכן בהתאם לרווחים שהפיק הסוכן במשך אותה תקופה, על פי ממוצע רווחיו בעבר.

בנוסף, קובע החוק כי כאשר חוזה כזה יסתיים, יהיה זכאי הסוכן לפיצוי נוסף בגין התקשרות של הספק עם לקוחות חדשים לאחר תום ההסכם, בתנאים מסוימים הקבועים בחוק.

יצוין, כי בקהילה האירופית קיימת חקיקה מקבילה, אלא ששם החוק חל על חוזי סוכנות במדינות החברות האיחוד האירופי (ולא מחוצה לו), אלא אם הצדדים קבעו אחרת. זאת בעוד החוק הישראלי החדש חל, בהיעדר אמירה אחרת בו, על התקשרויות בין סוכן ישראלי לספק זר, מכל מדינות העולם. החוק הישראלי, על פי דברי ההסבר שלו, מבוסס בחלקו על החקיקה המקבילה באירופה.

_________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il