ככה מבטלים (בהסכמה)

מחצית מהודעת גירעון שהוציאה רשות המכס ליבואן בוטנים בוטלה בהסכמה בין הצדדים במהלך ערעור שהוגש על פסק דין של בית משפט שלום בבית שמש


12:04 ,04.03.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד הילה וולגמוט

לאחרונה, בפסק דין שניתן בהסכמת הצדדים, בוטלה למעלה ממחציתה של הודעת גירעון שהוצאה ליבואן בגין יבוא בוטנים לייצור חמאת בוטנים. מדובר בערעור על פסק דינו של בית משפט שלום, שקיבל בשעתו את עמדת רשות המכס וחייב את היבואן בתשלום הגירעון כולו.

 

המכס על יבוא בוטנים לישראל תלוי בייעוד הבוטנים: בוטנים למאכל חייבים בתשלום מכס מלא, ואילו בוטנים שמיועדים לתעשייה, לעיבוד ולייצור חמאת בוטנים ולשמנים מסווגים בפרט מכס פטור שעוסק ב: "אגוזי אדמה, שאינם קלויים או מבושלים אחרת, אם בקליפתם או לא, אם שבורים או לא, שמנכ"ל משרד התעשייה והמסחר אישר כי הם מיועדים לעיבוד שמנים או חמאת בוטנים".

 

בין השנים 2002-2005 ייבא היבואן המדובר מאות טונות של בוטנים, שחלקם קיבלו אישור מנכ"ל כאמור בסעיף הפטור.


רשות המכס בחנה את דוחות הייצור ודוחות ההעברה בין מחסנים של היבואן וקבעה כי אין התאמה בין כמות הבוטנים ששימשה לייצור לבין כמות הבוטנים שיובאו בכל שנה ושנה לצורך ייצור חמאת בוטנים. בהתאם לדוחות אלו הוציאה הרשות הודעת גירעון ליבואן.

 

כנגד דוחות הייצור וההעברה, הניח היבואן בפני רשות המכס חשבוניות ודוחות מכירה של חמאת בוטנים, שהוכיחו כי כמות הבוטנים ששימשה לייצור חמאת בוטנים מתאימה לכמות הבוטנים שיובאה תחת סעיף הפטור. אם מתחשבים בפחת ובמלאי הבוטנים שנותרו בידי החברה בסיומה של כל שנה, מלאי אשר היבואן השתמש בו לייצור חמאת בוטנים בשנה העוקבת.

 

היבואן הבהיר, כי דוחות המכירה הינם הדוחות היחידים המחויבים על פי חוק, אשר הוגשו ואושרו על ידי מס הכנסה, ועל כן הינם מדויקים יותר ובעלי משקל ראייתי רב יותר מאשר דוחות הייצור, וכן שההעברה שנרשמה על ידו בצורה וולנטרית ולא סיסטמטית. כמו כן נטען, כי נטל ההוכחה להראות שדוחות המכירה שאושרו על ידי רשות המסים אינם נכונים, או אינם מדויקים, מונח על כתפי רשות המכס, ואילו רשות המכס לא הביאה כל ראיה לכך.

 

בית משפט השלום בבית שמש קבע כי לא מצא כל פסול בכך שרשות המסים בחרה דווקא את דוחות הייצור והעברה ולא את דוחות המכירה של החברה. כמו כן נקבע כי אין להתחשב במלאי שנותר בכל שנה ושנה וכי הגירעון בדין יסודו.

 

כנגד קביעות אלו וקביעות נוספות הגיש היבואן ערעור לבית המשפט המחוזי, שהבהיר כי קיים קושי בהתנהלות רשות המסים, אשר מסרבת לבחון את דוחות המכירה והחשבוניות, שהינם דוחות ומסמכים המחויבים על פי חוק, ואשר הוגשו ואושרו על ידי מס הכנסה, שמעדיפה את דוחות הייצור וההעברה על פניהם, וזאת מבלי לבדוק ולנמק מדוע לדעתה אין להתחשב בהם ומבלי שנמצאה או הוגשה כל ראיה המצדיקה את פסילתם.

 

בסופו של דבר, בהכוונת בית המשפט, הסתיים הערעור בהסכמה בין הצדדים לתשלום חלקי של הודעת הגירעון, שקיבלה תוקף של פסק דין.

 

יצוין שמשרדנו ייצג את היבואן בבית משפט השלום ובערעור במחוזי.

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com