לא לייצור קסאמים

בית משפט קיבל את עמדת המכס, שתפס משלוח של שתי מחרטות שהיה מיועד לשטחי הרשות הפלשתינאית, למרות שבתעודת המשלוח הוצהר יעד בחיפה


00:00 ,05.12.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

בית משפט השלום בחיפה דחה תביעה של יבואן להשבת מחרטות שנתפסו על ידי המכס. המכס טען להגנתו שהמחרטות יובאו תוך הסתרת העובדה שהן מיועדות לשטחי הרשות הפלשתינאית, תוך הנמכת מחירן ביבוא, טענות שאושרו בבית המשפט.

מפסק הדין עולה שהיבואן ביקש לייבא לישראל משלוח של שתי מחרטות דרך בית המכס נהר הירדן. במסמכי היבוא הוצהר שיעדן של המחרטות הוא חיפה, וכי ערכן הוא 20 אלף דולר.

המכס תפס את המשלוח וטען שהיבואן הצהיר באופן כוזב בדבר יעד המשלוח, כשהיעד האמיתי הוא מפעל ביריחו, הנמצא בשטחי הרשות הפלשתינאית ולא הוצגו אישורים מתאימים בנושא. כן טען המכס שהערך האמיתי של המשלוח הוא כ-66 אלף דולר. בנוסף נטען, שהמשלוח כלל שתי מחרטות, מחשב פיקוד, ראשי פיקוד וחלקים למחרטה, אך בפועל הוצהר רק על מחרטה אחת ולא על החלקים הנוספים.

היבואן טען מנגד שאין משמעות לשאלת ערך הטובין, מאחר והוא פטור ממסי יבוא ואת מס ערך המוסף ניתן לקזז ממילא. עוד טען היבואן, שהוא התכוון לייבא את הטובין לשטחי מדינת ישראל ורק לאחר מכן להעבירם לשטחי הרשות הפלשתינאית, וכי הוא ייבא מחרטה אחת בלבד, בדיוק כפי שהוצהר במסגרת המסמכים. סנקציה של החרמת טובין, טען היבואן, היא בלתי מידתית, כשלכל היותר היה על המכס לקנוס אותו ולאפשר את שחרור המשלוח.

השופט אייל דורון דחה את טענות היבואן בדבר הנמכת הערך ביבוא וקבע שהנמכת הערך הביאה לתשלום מס ערך מוסף בחסר (שגם אם ניתן לקזזו), וכי מסירת מידע כוזב באופן זה מצדיקה את חילוט המשלוח. עוד נקבע, שהיבואן מסר מידע כוזב לעניין מהות הטובין שבמשלוח, שכן הוא לא דיווח על מחרטה נוספת ועל חלקי החילוף, כשגם מצב זה מצדיק את חילוט המשלוח.

בפסק הדין קבע בית המשפט, שמחרטות, חלקי חילוף למחרטות, ציוד נלווה למחרטות, וכן מכונות המשמשות לכרסום, הברגה, הברזה או ערגול, טעונים אישור יבוא מראש בכדי לייבאם לשטחי הרשות הפלשתינאית, ואישור כזה לא היה בידי היבואן.

בנוסף נקבע שטובין מסוג זה נחשבים כ"ציוד דו-שימושי מפוקח" על פי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, ולכן העברת ציוד שכזה משטחי ישראל לשטחי הרשות הפלשתינאית טעון אישור, שלא היה בידי היבואן.

בית המשפט דחה את תביעת היבואן וחייב אותו בתשלום הוצאות משפט בסך 30 אלף שקל לטובת אוצר המדינה.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il