מחאת היצרנים הישראלים

בית המשפט העליון דחה עתירה של חברה לייצור טונה, שביקשה לדחות את המלצות ועדת קדמי להפחתת המכס על יבוא טונה


00:00 ,21.05.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

ועדת קדמי הוקמה עם פרוץ המחאה הציבורית בנוגע ליוקר המחיה, במטרה לבחון את רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה. בין השאר, המליצה הוועדה על הפחתת שיעור המכס המוטל על יבוא שימורי טונה מ-30% ל-12% בתוך ארבע שנים.

חברת ויליגר, העוסקת בייצור שימורי טונה בישראל, פנתה ליו"ר הוועדה בבקשה לקבל את המסמכים שהועברו לידי חברי הוועדה על ידי גורמים שונים, ביניהם יבואנים, איגוד לשכות המסחר, סוכני יבוא ועובדי שר התמ"ת, כדי להבין מה היו מניעי הוועדה.

לטענת ויליגר, המלצות הוועדה שגויות, משום שהסתמכו על נתונים שגויים. עוד טענה ויליגר, שהפחתת המכס על ייבוא שימורי טונה עשויה להביא לקריסתם של חמישה מפעלים לייצור שימורי טונה בישראל ולפיטוריהם של מאות עובדים, כאשר מנגד החיסכון לציבור הינו זניח.

המדינה סירבה לבקשת ויליגר ולא מסרה לה מסמכים. החברה פנתה, איפה, לבית המשפט העליון ועתרה נגד, בין השאר שר התמ"ת, ודרשה לקבל את המסמכים ולהשהות את מימוש החלטת הוועדה עד לקבלת המסמכים.

המדינה טענה מנגד שהוועדה בחנה באריכות את הנושא בכללותו, בין השאר, את שוק שימורי הטונה, כאשר התקיימו ישיבות והתקבלו פניות מגורמים שונים בעניין. עוד נטען, כי לאורך הדיונים, חברי הוועדה ראו לנגד עיניהם את מכלול השיקולים וההשפעות השליליות הפוטנציאליות להורדת מכסים.

עוד טענה המדינה, שלא קיים חומר בכתב, כפי שדורשת ויליגר, כאשר כל הגורמים מסרו לוועדה את עמדתכם רק בעל פה. סיכומי הישיבות, נטען, הועברו לרשות ויליגר.

בפסק הדין קבע הרכב שופטי בית המשפט העליון שלאור העובדה שהוועדה לא קיבלה לידה מסמכים כתובים משום גורם, וכל מה שהיה מצוי בידה נמסר לעיונה של ויליגר, נראה שמבחינה זו העתירה התייתרה.

עוד נקבע, שוויליגר לא הצביעה על פגם או פסול בהתנהלות הוועדה ולא תמכה את טענותיה בשום ראיה או עובדה. על כן, נקבע שאין שום מניעה מלהעביר את המלצות הוועדה לאישור שר האוצר.

לכן הורה בית המשפט על דחיית העתירה. חברת ויליגר חויבה בתשלום הוצאות מדינה בסך 5,000 שקל.

 

________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il