מלחמה היא לא כוח עליון

נדחה ערעור של בעלת אונייה, שחויבה לפצות חברה מסחרית בשל איחור בהגעת אונייה לנמל בתורכיה. מלחמת לבנון השנייה, נקבע, לא יכולה לשמש כעילה לאיחור


00:00 ,03.11.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד ליאת רוטשילד

בית המשפט העליון דחה ערעור שהגישה בעלת אונייה ונקבע שהיא הפרה את הסכם ההובלה בשל אי עמידה בלוח הזמנים עליו הוסכם.

בית המשפט דחה את טענת בעלת האוניה, כי בשל מלחמת לבנון השנייה נמנעה ממנה האפשרות לספק את המטען כפי שסוכם. עוד נקבע, שההסכם בין הצדדים נחתם כשהמלחמה היתה ידועה, ומאחר ובעלת האונייה לא ציינה מפורשות בהסכם פטור בגין אירועי המלחמה, היא אינה יכולה להישען על סעיף הפטור בהסכם.

מפרטי התיק עולה שחברה מסחרית חתמה על הסכם הובלה עם בעלת אונייה להובלת מטען מתנול מלוב לתורכיה. ההסכם נכרת באמצעות תכתובת בדואר אלקטרוני במהלך מלחמת לבנון השנייה.

בעלת האנייה לא עמדה בלוח הזמנים לו התחייבה והתעכבה בהגעתה לנמל הטעינה בעשרה ימים. בנוסף, בשל הימצאות האונייה ברשימת החרם הערבי של לוב, התעכב המטען אף יותר וכן כמות המתנול שהובלה היתה קטנה מזה שהתחייבה.

החברה תבעה את בעלת האונייה במקומות שונים, לרבות בישראל, וטענה כי נגרמו לה נזקים גדולים בגין הפרת הסכם ההובלה וכן שבעלת האנייה הפרה את עמידתה בתנאי כשירותה של האונייה, משהובטח שהאנייה הינה בכשירות מלאה, ולא כך היה.

מנגד טענה בעלת האנייה כי האיחור בהגעה לנמל הטעינה נבע מנסיבות המלחמה וכי מניעת כניסת האונייה לנמל מכוסה בסעיף פטור בהסכם וגם בדין.

בית משפט מחוזי קבע כי משנכרת ההסכם בעיצומה של מלחמת לבנון השנייה, ידעה בעלת האונייה שמדובר במצב מלחמה, ולפיכך היה עליה לציין מפורשות את ההסתייגות בסעיף הפטור לו היא טוענת. משלא עשתה כן, נקבע, לא חל סעיף הפטור.

עם זאת, נקבע כי לעניין מניעת כניסת האונייה לנמל בשל החרם הערבי של לוב סעיף הפטור חל.

בית המשפט פסק פיצוי לטובת החברה בשל האיחור בהובלה בסכום של 69 אלף דולר בתוספת ריבית, וסכומים בקשר להוצאות של כ- 9,500 דולר ו-17 אלף לירות שטרלינג ושכר טרחה והוצאות משפט בסך 70 אלף שקל.

שני הצדדים ערערו על ההחלטה לבית המשפט העליון. בעלת האונייה טענה כי ההסתייגויות המופיעות בהסכם מצדיקות את האיחור בהובלת המטען.

בית המשפט העליון קיבל את פסיקת המחוזי ודחה את הערעור מטעם בעלת האונייה, בקובעו שהאיחור בהובלת מטען בשל מלחמה הוא מצב צפוי ולא יכול להעניק פטור מקיום חוזה, בעיקר במצב בו החוזה בין הצדדים נחתם כשהמלחמה היתה ידועה לשניהם.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com