נדחתה בקשת המכס לסלק תביעת יבואן להשיב לו תשלום מסי יבוא

בשלב מקדמי של תביעה שהגיש יבואן בגין תשלום מכס על יבוא מסבי כדורים לא הסכין בית משפט השלום בירושלים עם טענת המכס שחלה התיישנות קצרת מועד על התביעה


00:00 ,20.03.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוז

בית משפט השלום בירושלים דחה את בקשת רשות המכס לסלק על הסף תביעת יבואן להשבת מיסי יבוא ששולמו על ידו.

המכס ביקש לסלק את התביעה על הסף בטענת התיישנות לפי סעיף 154 לפקודת המכס, הקובע תקופת התיישנות קצרה של שלושה חודשים.

התביעה תמשיך להתברר עד למתן פסק דין סופי.

במקרה דנן התגלתה מחלוקת סיווג בין יבואן מסבי כדורים, המשמשים לרצועת תזמון במנוע רכב מנועי, לבין רשות המכס. רשות המכס הוציאה ליבואן הודעת גרעון, וזה החל לשלם את המסים בהתאם.

היבואן פנה לבית משפט שלום בירושלים, בתביעה לביטול הודעת הגרעון ולהשבת המיסים ששולמו על ידו בגין יבוא המסבים.

מנגד הגישה רשות המכס בקשה לסילוק על הסף של כל הרשימונים בבסיס תביעת היבואן. טענותיה נחלקו לשתיים: מרבית הרשימונים שבתביעה התיישנו, שכן התביעה בגינם הוגשה לאחר חלוף שלושה חודשים הנדרשים להגשת תביעה; מכיוון שהרשימונים לא נשאו את הכיתוב "אגב מחאה", כנדרש לפי סעיף 154(ג) לפקודת המכס.

היבואן, שיוצג על ידי משרד עו"ד גיל נדל, טען שיש לחלק את התקופה בה יובאו הרשימונים לשתיים: האחת, התקופה בה טרם התעוררה המחלוקת בינו לבין רשות המכס, בה הוא שילם מסים עבור חלק מהמסבים המיובאים בטעות וללא ידיעה שמדובר בסיווג שגוי. על כן ביקש היבואן ההחזר בגין רשימונים; התקופה השנייה, טען היבואן, מתייחסת לזמן שבו התעוררה המחלוקת והוא נאלץ להתחיל ולשלם, אגב מחאה, את המסים בגין כל המסבים המיובאים. לפיכך, הוא תבע החזר של מסים אלו. לעניין הרישום "אגב מחאה", טען היבואן כי אין צורך לציין זאת כאשר המחאה ידועה היטב לרשות המכס.

בשלב מקדמי זה של התביעה (סילוק על הסף), קיבל השופט ראובן שמיע את טענות היבואן, כי חלק מן המסים שולמו בתקופה בה המחלוקת טרם היתה ידועה למי מן הצדדים, ולכן, לכאורה, לא חל סעיף 154 לפקודת המכס ולא חלה ההתיישנות המקוצרת. בית המשפט דחה את טענות המכס במישור זה.

בעניין הרישום "אגב מחאה" קבע בית המשפט כי משהיבואן לא ציין זאת על גבי הרשימונים, יש לדחות על הסף את תביעתו בכל הנוגע למשלוחים אלה, ששוחררו בסמוך להגשת התביעה.

_________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il