ניתן להגיש למכס תעודות מקור על יבוא באיחור קל

נדחתה טענת יבואן שטובין הגיעו לישראל מארצות הברית וכי מקורם ידוע, אולם בית המשפט ציין שיש מקום להקל עם יבואן במקרה של איחור קל שנובע מטעות אנוש או מאילוצים טכניים


00:00 ,12.06.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, אור כהן-ששון

פסק דינו של בית משפט השלום בבית שמש שניתן לאחרונה דן במקרה של הגשה מאוחרת של תעודת מקור אמריקאית. בשורה התחתונה, פסק הדין קבע שכאשר איחור בהגשה הינו משמעותי, לא ניתן לאפשר הגשה מאוחרת.

יחד עם זאת, בית המשפט ציין כי יתכן שיש מקום להקל עם יבואן כאשר מדובר באיחור קל והסיבות לו הן אילוצים טכניים, או טעויות אנוש.

על פי הסכם אזור סחר חופשי שבין ישראל לארצות הברית, יהיו זכאים מוצרים שמקורם במדינות המתקשרות להקלת מכס. לשם כך יש להצטייד בתעודות מקור, המעידה על זכאות המוצרים לאותה הקלה.

במקרה דנן, חברת מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ ייבאה לישראל בשנת 2003 אופנועי ים מארצות הברית. בהתאם להסכם הסחר, טובין אלו זכאים להקלת מס עם יבואם, אלא שבשוגג לא צורפה תעודת המקור לטובין.

לאחר שחרורם מהמכס הוצא ליבואן גירעון בסך כ-35 אלף שקל, שהוא בגובה הטבת המס שניתנה ליבואן, מאחר וזה לא המציא את תעודת המקור המוכיחה את מקור הטובין. לאחר שהתוודע לטעות, המציא היבואן באיחור את תעודת המקור לרשות המכס וביקש שדרישת הגירעון תבוטל. הוועדה ברשות המכס דחתה את הבקשה וחילטה את הערבות שהופקדה לצורך גביית הגירעון.

בבית המשפט טען היבואן כי אי הגשת תעודת המקור היתה עניין טכני, עקב תקלה בהגשת המסמכים, ובכל מקרה הומצאה תעודת המקור כמבוקש לאחר הודעת הגירעון. לדידו, אין בטעות אנוש שכזו בכדי להביא לחוסר הכרה בתעודת המקור, במיוחד לאור כך שהאיחור הינו זניח ועומד בגדר ימים ספורים.

בנוסף טען היבואן כי כלל אין מחלוקת בין הצדדים לגבי מקור הטובין ולכן אין כל צורך בתעודת המקור, שתפקידה הבלעדי הוא לשמש אינדיקציה בנוגע לארץ המקור.

השופטת חגית מאק-קלמנוביץ מבית משפט השלום בבית שמש דחתה את הטענה לפיה מדובר באיחור של ימים ספורים וקבעה כי האיחור במועד הגשת התעודה הוא כחודשיים וחצי. היא ציינה, כי לולא היה מדובר באיחור גדול, יתכן כי היה מקום להקל עם היבואן ולאפשר את הגשת התעודה באיחור של ימים.

בנוגע לטענה לפיה אין מחלוקת בעניין ארץ המקור ולפיכך ניתן לוותר על תעודת המקור, נקבע שמדובר בטענה מרחיקת לכת, שמאיינת ומרוקנת מתוכן את משמעות ההוראות המחייבות הגשת תעודת מקור. זאת מאחר ובכל מקרה של איחור, תיסלל לרגליו של היבואן "דרך עוקפת".

למען הגילוי הנאות, יצוין שמשרדנו ייצג את היבואן וכי נשקלת האפשרות להגיש ערעור על פסק הדין. עם זאת, מעבר לעובדות המקרה הספציפי, אנו סבורים כי יש בפסק דין משום בשורה טובה לציבור היבואנים וסוכני המכס, שלעיתים, בשל תקלות טכניות וטעויות אנוש, אינם מצרפים את התעודה עם ניתוב התיק לרשות המכס, ועולים על הטעות לאחר זמן קצר.

בהמשך לכך, אנו סבורים כי מכוח חובת ההגינות המוטלת עליה, ראוי שרשות המכס תתריע, עם בדיקת המסמכים על ידה, על היעדר הימצאות מסמך העדפה בתיק, על מנת לאפשר ליבואן או לסוכן המכס מטעמו לתקן את המחדל.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com