נעים להכיר: תיקוני מכס חדשים

פטור מותנה ממס קנייה לכהל, תיקון רוחבי במס קנייה על חלקי חילוף לרכב ורכב מנועי, מסנני רעש, יבוא עגלים, בשר טרי ומוצרי חלב ועוד


10:31 ,07.08.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד שירית נקר, עו"ד עומר וגנר, עו"ד מורן עוז

מובא בזאת לידיעת ציבור היבואנים וסוכני המכס מספר תיקוני מכס חדשים שנכנסו לתוקף בתקופה האחרונה ואשר כדאי להכירם.

 

פטור מותנה ממס קנייה לכהל בריכוז שמעל 80% לשימוש במעבדות בפרט 22.07-1080 (צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 10), התשע"ד-2014). בשנים האחרונות, צועדת רשות המסים לקראת מגמה על הטלת מס קנייה על כהל לשימוש במשקאות חריפים, לעומת צמצום הטלת המס (או ביטולו) על כהל לצרכים אחרים.

 

כך, ביולי ואוגוסט 2013 נוספו לתעריף פרטי מכס מותנים חדשים- 22.07-1060 (כהל המשמש לייצור מוצרים הפטורים ממס קניה) ו- 22.07-1070 (כהל המשמש למחקר באוניברסיטאות), אשר פטורים ממס קנייה.

 

בתאריך 9.7.14 נכנס לתוקף פרט מכס חדש- 22.07-1080, אשר מעניק פטור מותנה ממס קניה לכהל המשמש לצרכים רפואיים או בריאותיים במעבדות, בתנאי שהתקבל אישור מנכ"ל משרד הבריאות לסיווג בפרט זה. פרט זה נכנס במסגרת הוראת שעה זמנית שתישאר בתוקפה עד לתאריך 1.1.17.

 

כמו כן, לאחרונה נכנס לתוקף תיקון רוחבי שערכה רשות המכס בנושא הטלת מס קנייה על חלקי חילוף לרכב ורכב מנועי. הטלת מס קנייה על שסתומים לניפוח צמיגי רכב [צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014].

 

בפסק דין שניתן במאי 2012, במקרה בו היבואנים יוצגו על ידי משרדנו, קבע בית משפט השלום בירושלים כי שסתומי גומי לניפוח צמיגי רכב יסווגו בפרט 40.16-9940, המתייחס לשסתומים שמשקלו העצמי של כל אחד מהם אינו עולה על 1,500 גרם, למעט אלה שפתיחתם או סגירתם מתבצעת ביד, פרט הפטור ממס קנייה.

 

בצו זה שנכנס לתוקף לאחרונה החליטה רשות המסים להוסיף הסתייגות בפרט 40.16-9940, לפיה הפרט יחול "למעט אלה המסווגים בפרט 9920". משמעות התיקון מבחינתה של רשות המסים היא ששסתומים מהסוג המשמש ברכב מנועי, בניגוד לפסק הדין, יהיו חייבים במס קנייה.

 

הטלת מס קניה על כלי רכב קטנים עם שופכן [צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014]. בתקופה האחרונה יבואנים רבים של כלי רכב קטנים עם שופכן (פונקציה להרמת הארגז האחורי) נתקלו במחלוקת סיווג עם רשות המכס. לסקירה רחבה בנושא זה, ראו מאמרנו בקישור:

http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=2625&CategoryID=228

 

בצו זה החליטה רשות המסים לבטל שני פרטי מכס ישראליים – 87.04-2120 ו-87.04-3120 - שהתייחסו ל"שופכנים, מכליות להובלת ביטומן, מכליות להובלת מלט בתפזורת", שהיו פטורים ממס קנייה.

 

הטלת מס קנייה על מסנני רעש ומתאמים בין הרמקול לרכב (צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014). עד למועד התיקון, טובין מסוג זה סווגו בפרט 85.43-7050 - "מכונות בעלי פונקציות עצמאיות, למכשירים שבפרטים 85.17 עד 85.29 למעט מכשירים לבקרה מרחוק" והיו פטורים ממס קנייה. התיקון קובע החרגה כי טובין מהסוג המשמש ברכב מנועי לא יסווגו עוד בפרט זה, אלא בפרט 85.43-7030- מהסוג המשמש ברכב מנועי, ויוטל עליהם מס קנייה.

 

ביטול מכס על יבוא עגלים, בשר טרי ומוצרי חלב. לאחרונה אישרה ועדת הכספים של הכנסת את ביטול המכס על יבוא עגלים ובשר טרי לתקופה זמנית של מספר שנים.

 

בנוסף אישרה ועדת הכספים של הכנסת ביטול מכס על יבוא מוצרי חלב שמקורם באיחוד האירופאי ובארצות הברית. הסיבה לביטול המכס על יבוא ממדינות אלה נעוצה בעובדה כי ביבוא ממדינות אלה נדרשת כשרות מיוחדת של "חלב ישראל". נמסר כי בהמשך תיבחן האפשרות לבטל את המכס על יבוא ממדינות נוספות. 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com