סיווג כלי רכב תפעוליים (שופכנים)

לפי עמדת המכס, יש לסווג כלי רכב שנועדו לעבודה וכוללים ארגז/תא מטען גדול כרכב מנועי להובלת טובין. ההמלצה היא לשלם את המס הנדרש אגב מחאה ולהמתין לסיום הליך הבירור


00:00 ,08.05.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

לאחרונה הוציאה רשות המכס דרישות גרעון ליבואנים המייבאים כלי רכב תפעוליים (שופכנים), שנועדו לצרכי עבודה וכוללים ארגז/תא מטען המסוגל לשאת משקל רב (מאות ק"ג), שניתן להרימו בזווית מסוימת כדי לשפוך את המטען (שופכן).

לשיטת המכס, כפי שעולה מן הגרעונות שנדרשו לאחרונה, הסיווג הנכון של כלי הרכב הינו בפרטי המשנה של פרט 87.04 ("רכב מנועי להובלת טובין"), החייבים במס קנייה בשיעור גבוה, כמו כלי רכב פרטיים. למשל, פרט 87.04-3190 מתייחס לכלי רכב בעלי מנוע בוכנה בשריפה פנימית המוצת בניצוץ, שמשקלם הכולל אינו עולה על 5 טון- אחרים.

לדעתנו, עמדת המכס אינה נקייה מביקורת.

ניתן לטעון כי הסיווג הנכון יותר לכלי הרכב התפעוליים הינו בפרט המשנה 87.04-1000 המתייחס ל"שופכנים המתוכננים לשימוש מחוץ לכביש", שכן על פי דברי ההסבר של השיטה ההרמונית לסיווג טובין (של ארגון המכס העולמי בבריסל), שופכנים הם כלי רכב חזקים ואיתנים, בעלי חלק נפתח, המיועדים להעברה של חפירות או חומרים אחרים, ואשר קיימות בהן התכונות הבאות: מערכת בלמים חזקה, מהירות מוגבלת ומרחב פעולה מוגבל, צמיגים המותאמים לנהיגה בשטח, ועוד, ולכן אין הצדקה לסווגם בפרט כוללני ככלי רכב אחרים.

לחילופין, ניתן לטעון כי יש לסווג את כלי הרכב בפרטי משנה אחרים של פרט 87.04, המתייחסים ל"שופכנים, מכליות להובלת ביטומן, מכליות להובלת מלט בתפזורת" (למשל 87.04-3120), כלומר- לא כשופכנים המתוכננים לשימוש מחוץ לכביש, אלא כשופכנים אחרים המיועדים לנסיעה בכביש, פרט שגם הוא פטור ממס קניה, וגם זהו סיווג פרטני יותר מאשר הסיווג שמציע המכס.

כמו כן, סיווג אפשרי נוסף שאליו ניתן לטעון הוא בפרט 87.09 כ"רכבי עבודות, מהסוג המשמש בבתי חרושת, במחסנים, בנמלים, או בשדות תעופה, להובלת טובין למרחקים קצרים", שכן על פי דברי ההסבר של השיטה ההרמונית, מדובר בכלי רכב בעלי מהירות מקסימלית של כ-35 ק"מ ואשר על פי טבעם לא מיועדים להסעת בני אדם או הובלת טובין בכבישים מהירים, וכלי הרכב התפעוליים עונים על קריטריונים אלה.

יצוין כי על פי הידוע לנו, גם משרד התחבורה רואה בכלי רכב כאלה כשופכנים ולא מתייחס אליהם ככלי רכב המיועדים לנסיעה בכבישים. אנו סבורים כי לכך יש משמעות.

עמדת הסיווג של המכס המתוארת במכתב זה עומדת בימים אלה גם למבחן בהליכי השגה מינהליים, המתקיימים על ידי משרדנו.

יצוין כי במקרה אחד קיבל יבואן המיוצג על ידי משרדנו עמדת סיווג (פרה רולינג) של המכס, התומכת בסיווג כ"שופכנים אחרים"- הפטור ממס קנייה.

המלצתנו ליבואני כלי הרכב התפעוליים היא לנסות ולנהל הליכי השגה מול המכס בנושא זה ולשלם במקרה הצורך את המס הנדרש "אגב מחאה" עד לסיום בירור המחלוקת.

 * האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il