סימן מסחר דומה עד כדי הטעייה...

יצרנית סיגריות הגישה ערעור לבית המשפט העליון לאחר שחברה מתחרה רשמה סימן מסחר דומה לשלה ואף קראה למוצר המתחרה בשם שמזכיר את שלה


00:00 ,10.10.2011 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אליס אברמוביץ

לאחרונה, קיבל בית המשפט העליון ערעור שהוגש על ידי חברת הסיגריות פיליפ מוריס, והורה על מחיקת סימן מסחר שנרשם על ידי חברה מתחרה, תוך קביעה כי הסימן המתחרה דומה עד כדי הטעייה לסימן הרשום של פיליפ מוריס.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברת הסיגריות פיליפ מוריס, יצרנית סיגריות תחת המותג "EVE", הגישה התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר "EVA" שנרשם על ידי חברה מתחרה בשם AKISIONERNO DROUJESTVO, המייצרת גם היא סיגריות לנשים, וזאת בנימוק כי סימן מסחר זה דומה לסימן המסחר של פיליפ מוריס עד כדי הטעייה.

הפוסק בקניין הרוחני דחה את ההתנגדות, וקבע כי הסימנים אינם דומים עד כדי הטעייה, משום שהמבחן המהותי במקרה זה הוא "מבחן הצליל", שהרי סיגריות קונים תוך בקשה מהמוכר וביטוי שם המוצר בעל פה, ומבחינה זו אין דמיון מטעה בין השמות ("איב" ו"אווה").

פיליפ מוריס ערערה על פסיקה זו לבית המשפט העליון, אשר נתן את פסק-דינו בימים אלה.

פסק-הדין:

בית המשפט קבע כי המסגרת החוקית הרלוונטית היא סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר, העוסק ברישומו של סימן הדומה לסימן רשום עד כדי שיש בו להטעות.

כלומר, המדד הוא סכנת ההטעיה הטמונה בדמיון שבין המוצרים, ודרך הבדיקה כוללת מספר קווים מנחים: ראשית, אבן הבוחן איננה זו של מומחים, אלא של אנשים מן הציבור בעלי תבונה רגילה, הנוהגים בזהירות מקובלת. שנית, הרושם הראשוני הוא הקובע אם ישנו דמיון שיש בו כדי להטעות. שלישית, השוואה נכונה אינה בוחנת את המוצרים זה לצד זה. ההשוואה צריכה לבחון את הרושם שנותר בתודעתו של אדם המכיר את המוצר הראשון, ולהשוותו עם הרושם שנוצר אצלו כאשר הוא פוגש את המוצר החדש. רביעית, ספירת נקודות הדמיון אינה כמותית אלא איכותית - אין לתת משקל יתר לבחינה פרטנית ומדוקדקת של הרכיבים השונים של הסימן המדובר, אלא להתמקד ברושם הכללי העולה ממנו, ובכל מקרה המבחן העיקרי הוא מבחן המראה והצליל.

לאור שלל מבחנים אלה, נקבע, כי במקרה הנדון ישנו חשש משמעותי להטעיה, הן בצליל והן במראה:

אשר לצליל, נקבע כי בלבול בהגייה ובדיבור כתוצאה מהדמיון בין שני המוצרים אינו בגדר אפשרות רחוקה או תיאורטית, שכן סיגריות נקנות גם על ידי בקשתן בעל פה מהזבן ולא רק ממכונה, ולא ברור ההבדל בהגייה. בית המשפט קבע למעשה כי גם אם הסיגריות של פיליפ מוריס מכונות "איב" והסיגריות של החברה המתחרה מכונות "אווה", לא מדובר בהבדל גדול בהגייה.

אשר למראה, נקבע כי השמות EVE ו-EVA דומים דיים, ובשתי החפיסות יש פרחים בצד שמאל. בנוסף, האפשרות לטעות בצליל השם מקטינה את משקלו של מבחן המראה.

כמו כן, גם מבחינת מושגית לא הייתה דעתו של בית המשפט נוחה: כבר נפסק, שמוטיב רעיוני יכול אף הוא להיות מאפיין מרכזי של סימן באופן שיש בחיקויו כדי להטעות, וההתייחסות לשמה של האישה הראשונה-חווה במסגרת שיווק מוצר נשי אינה דבר של מה בכך. זהו יישום של המבחן לפיו גלום בסימן המסחר "מסר רעיוני כלשהו". אמנם אין די בכך כדי לקבוע שמרכיב זה כשלעצמו מגבש דמיון שיש בו כדי להטעות, אולם ודאי שיש בו כדי לתרום למסקנה זו.

טענת הגנה שהעלתה החברה המתחרה, יצרנית EVA, ונדחתה על ידי בית המשפט, הייתה כי אין חשש ממשי להטעיה, משום שלא מדובר באותו חוג של לקוחות, שכן סיגריות EVE של פיליפ מוריס הן מוצר יקר המתאים לציבור "אמיד ואנין", בעוד שהמוצר של החברה המתחרה מכוון "לקהל שאינו אמיד ושאינו אנין טעם".

בית המשפט פסק, כי אין מדובר בפערים המצדיקים קביעה שמדובר בשני קהלי לקוחות נפרדים שאין בהם חשש להטעיה, וזאת בין השאר משום שבני האדם שמחים לשלם מחיר נמוך עבור מוצר, מבלי להטריד עצמם יתר על המידה בשאלה מדוע נגבה מחיר כזה.

לפיכך, התקבל ערעורה של פיליפ מוריס, בית המשפט הורה לפוסק בקניין רוחני לקבל את ההתנגדות ולמחוק את סימן המסחר המתחרה Eva, והחברה המתחרה חויבה בתשלום שכ"ט עו"ד בסך 45,000 שקל.

[ע"א 3975/10 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A נ' AKISIONERNO DROUJESTVO, פסק דינם של השופטים חיות, הנדל ועמית, לפי פסק דינו של השופט הנדל, מיום 2.10.11. ב"כ הצדדים: לפיליפ מוריס- עו"ד שלמה כהן. לחברה המתחרה- עו"ד אמנון דרדיק]


האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il