סיפור לא מצחיק

נדחתה תביעת יבואן משווק לתשלום עבור אובדן רווחים של שיווק משקה אלכוהולי המכיל גז צחוק


00:00 ,03.03.2013 מאת: עו"ד גיל נדל

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה תביעה בגין כישלון מיזם משותף לשיווק משקאות אלכוהליים חדשים ששמם "ניטרו".

היבואן התקשר בעסקה עם משווק, שהתחייב לרכוש ממנו כמות מינימלית ולשווקה בישראל. לאחר שהמיזם נכשל, תבע היבואן מן המשווק פיצוי בסך 3.5 מיליון שקל בגין אובדן רווחים. בית המשפט קבע כי אמנם המשווק הפר את ההסכם, אך היבואן כשל בהוכחת הנזק ולפיכך נדחתה תביעתו.

על פי עובדות המקרה, בשלהי שנת 2007 חתמו החברות טראנס גז ובני פאוזי שמשום על הסכם הפצה, לפיו תשווק בני פאוזי שמשום סדרת משקאות אלכוהוליים בשם "ניטרו" המכילים גז צחוק. במסגרת ההסכם, התחייב המשווק לרכוש מהיבואן כמות שנתית מינימלית ולהשקיע סכום של 300 אלף שקל בהחדרת המשקאות לשוק. בשלב מסוים במהלך שנת 2007 הפסיק המשווק לרכוש סחורה מהיבואן, וזה תבע בגין החוב שלא שולם סך כולל של כ-750 אלף שקל וזכה בתביעתו.

היבואן הגיש תביעה נוספת וטען כי מעבר לאי התשלום בעד הסחורה, המשווק הפר את החוזה, גם משום שלא נתן הודעה מוקדמת על סיומו, ולפיכך היבואן זכאי לפיצוי בגין אובדן הרווחים הצפוי בתקופת ההתקשרות, שהועמד על 3.5 מיליון שקל.

בית המשפט קבע כי אכן המשווק הפר את ההסכם - משום שההסכם בוטל אחרי חודש והיה צפוי להימשך כשלוש שנים - אך היבואן כשל בהוכחת הנזק שנגרם לו. בית המשפט קבע כי המשווק הוא שהשקיע כספים בהחדרת המוצר ולא היבואן, ולכן לא ברור מהו הנזק שנגרם ליבואן. עוד צוין, שמהתקשרות של חודש בלבד, כאשר המשקה הוצג רק בתערוכה אחת, לא ניתן להסיק כי כל האשמה לכישלון המיזם הינה באשמת המשווק.

לכן נדחתה התביעה ויצואן חויב בתשלום הוצאות משפט בסך 20 אלף שקל.

 * האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il