גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 23.03.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.491 +0.316
אירו 4.3025 +0.326
ליש"ט 4.9244 -0.02
100 יין 3.3221 +0.673
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

סקירה: האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?

בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי מרכז, אשר אישר הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המכס, בנושא של הכללת מע"מ ששולם באירופה בערך העסקה לעוברים ב"מסלול האדום". הצדדים הגיעו להבנות במסגרתן תפרסם רשות המכס הנחיות בנושא.
עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זייתון, קיריל קפלון / 13.02.17 / 13:54
סקירה: האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?
13.02.17
סקירה: האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?

מדובר בקשה לאישור תביעה כייצוגית, בה נטען כי בעת יבוא טובין לצורך שימוש עצמי בישראל, קרי מעבר ב"מסלול האדום", כוללת רשות המכס את רכיב המע"מ של מדינות אירופאיות בערך העסקה ודורשת לשלם על ערך זה מיסי יבוא (כגון מכס, מס קניה).

 

ביום 04/12/2016 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות מן הבקשה, בין היתר בשל כך שרשות המכס עומדת לפרסם הנחיות באשר לאופן הערכת הטובין המיובאים לארץ, בדגש על הכללת רכיב המע"מ לגביו ניתן החזר במדינת היצוא. 

 

טענות הצדדים:

היבואן טען, כי רשות המכס מטילה מע"מ, מס קניה ומכס על סכום החשבוניות שמוצגות לה בעת מעבר "במסלול האדום", זאת על אף שהחשבונית המוצגת מכילה בתוכה את רכיב המע"מ של ארץ היבוא. 

 

נטען כי התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות פקודת המכס, אשר קובעות וכך נטען בבקשה, כי מיסי היבוא יחושבו ממחיר המוצר, לאחר ניכוי המע"מ שבארץ היצוא.

 

מנגד רשות המכס טענה כי בהתאם להסכם הכללי בדבר תעריפים וסחר, ערך הטובין כולל את המיסים הנגבים במדינת היצוא. ואילו ניכויים יעשה רק במקרים בהם הוכח כי היבואן זכאי להחזר מס במדינת היצוא. רשות המכס טענה כי היא נוהגת להפחית את סכום המע"מ, המופיע בטופס ההחזר, כאשר מוצג לה בזמן ביצוע הערכת הטובין או לאחר הצגת חשבונית מס וטופס החזר מס.

 

עוד טענה רשות המכס כי היבואן לא הציג טופס החזר ולא פנה אל רשות המכס טרם הגשת התביעה נטען כי לו היה פונה, בצירוף המסמכים הרלוונטיים, הייתה רשות המכס מפחיתה את רכיב המע"מ האירופי מערך העסקה.

 

הדיון המשפטי:

בית המשפט קיבל את בקשת ההסתלקות ואישר גמול לתובע, היות והיבואן תרם לפרסום הנחיות מבהירות באשר למקרה של הערכת טובין מיובאים במסגרת מעבר במסלול האדום, כאשר היבואן קיבל טופס החזר מע"מ ממדינת היצוא.

 

נקבע כי עוד היבואן תרם לפרסום הבהרה לעובדי המכס הרלוונטיים בנתב"ג, כי רק במקרה שבו מוצג אישור החזר מס או בקשה להחזר שאושרה. יש להפחית את המע"מ הנקוב בחשבון המכר של העסקה, מערך העסקה.

 

עוד צוין כי בעקבות הגשת הבקשה לתביעה ייצוגית, בכוונת רשות המכס להוסיף הבהרה לפיה, מס שהוטל במדינת הייצוא ונכלל בחשבונית העסקה, הוא חלק מערך הטובין המיובאים. יחד עם זאת, אם רוכש הטובין קיבל החזר מע"מ או הגיש בקשה להחזר מס שאושרה, ניתן יהיה לנכות את סכום המע"מ אל מול הצגת אסמכתא מתאימה כאמור.

 

לאור כל זאת, החליט בית המשפט לאשר את הבקשה להסתלקות מן התביעה. 

 

התובע, שהשיג תועלת מסוימת עבור קבוצת התובעים, יקבל גמול של 25,000 ש"ח, זאת במסגרת ההבנות שהושגו מול רשות המכס.   


ת"צ (מחוזי מרכז) 50072-11-15 גבי בר נ' מדינת ישראל- אגף המכס והמע"מ (פורסם בנבו, 11.01.2017)
[החלטה מיום 11/01/2017, לפני כבוד השופט ד"ר ש' בורנשטיין].  

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com

 

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 915
פייסבוק

×