סקירה משפטית: משלח בינ"ל יפצה את חברת הביטוח בגין מטען שניזוק

על פי החלטת בית משפט השלום בלת אביב, משלח בינלאומי יפצה חברת ביטוח ב-32 אלף שקלים בגין מטען שניזוק במהלך ההובלה היבשתית בארץ, לאחר שחרור ממכס


00:00 ,25.05.2011 מאת: עו"ד עומר וגנר, עו"ד גיל נדל

לאחרונה, קיבל בית משפט השלום בתל אביב תביעה של חברת ביטוח נגד משלח בינלאומי, והורה למשלח הבינלאומי לשלם סך של כ-32 אלף שקלים בגין מטען שניזוק במהלך ההובלה היבשתית בארץ, לאחר השחרור מן המכס.

עובדות המקרה וטענות הצדדים

מטען של חלקי אנטנה יובא לישראל על ידי חברת אורביט, ונתגלה בו נזק. לאור זאת, חברת הביטוח מנורה, שביטחה את המשלוח, פיצתה את אורביט והגישה תביעת שיבוב על סך כ-32 אלף שקלים נגד חברת מנטפילד, העוסקת בשילוח בינלאומי ועמילות מכס.

חברת הביטוח טענה כי, הנזק למטען אירע בשל התרשלות המשלח. בבית המשפט, העידו מחסנאי מטעם היבואן ומנהלת היבוא שלו, וכן שמאי שבדק את המטען, אשר תמכו בגרסת חברת הביטוח.

מנגד, טען המשלח כי מסר את המטען באמצעות קבלן משנה שלו ליבואן-אורביט, כשהוא שלם ותקין, לא קיבל מן היבואן כל הודעת בעניין הנזק, אלא רק מחברת הביטוח שלו לאחר מספר חודשים. לאור זאת ביקש המשלח לדחות את התביעה נגדו.

פסק-הדין

בית המשפט פסק כי מן הראיות עולה שהמטען הועבר ממחסן ממ"ן לקבלן המשנה של המשלח, ומשם נמסר ליבואן. בית המשפט קבע טענת חברת הביטוח בעניין הנזק למטען הוכחה, בעדויות השמאי, המחסנאי, ומנהלת היבוא, וכל זאת בהיעדר ראיות סותרות של המשלח.

בית המשפט קבע כי, לא הוכח כי המטען היה יכול להינזק קודם להגעתו לישראל, או שהוא ניזוק במחסני היבואן עצמו, ולכן קבע כי האפשרות הסבירה ביותר היא שהמטען ניזוק במהלך ההובלה למחסני היבואן.

בית המשפט קיבל את גרסת היבואן, כי מיד כאשר גילה את הנזק הודיע על כך לקבלן המשנה של המשלח. לאור זאת, דחה בית המשפט את טענת המשלח כי לא נמסרה לו הודעה בעניין הנזק, וקבע כי יש לראות במסירת ההודעה לקבלן המשנה כמסירת הודעה למשלח עצמו.

בית המשפט ציין כי, מכיוון שהמשלח קיבלה שכר בעבור שירותיו, מוטלת עליו האחריות לנזקים למטען, אם אלה מתרחשים בעת שהמטען בחזקתו, למעט אם מדובר בכוח עליון.

לאור כל זאת, קיבל בית המשפט את תביעת חברת הביטוח והורה למשלח לשלם לה את שווי המטען שניזוק בסך של כ-32 אלף שקלים, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 6,500 שקלים.

(תא"מ (שלום ת"א) 24608-08 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' מנטפילד (1983) בע"מ, פסק-דין מיום 12.5.11, השופט בן-חיים, התובעת יוצגה על ידי עו"ד ארנון רוטברד והנתבעת יוצגה על ידי עו"ד יהודה לוי)

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא וייצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il