עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס

בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט השלום נמתחה ביקורת על רשות המכס בשל ניסיונה להתחמק ממתן תשובה עניינית. המכס אף ניסה למחות על ההוראה להציג 5 דוגמאות שונות לסיווג


00:00 ,13.05.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט השלום נמתחה ביקורת על רשות המכס בשל ניסיונה להתחמק ממתן תשובה עניינית. המכס אף ניסה למחות על ההוראה להציג 5 דוגמאות שונות לסיווג
 
לאחרונה ניתנה על ידי בית משפט השלום בבית שמש החלטה שחייבה את רשות המכס למסור מידע נוסף בנוגע לסיווג מוצרים שיובאו לישראל.
 
להחלטה זו קדמה החלטה אחרת של בית המשפט ובה חייב בית המשפט את רשות המכס לפרט מהי אנליזה, אלא שנפלה טעות בהחלטת בית המשפט, ובמקום לציין שהפירוט בעניין מהי אנליזה צריך להינתן בהקשר של פרט 90.27.1000 נכתב בהחלטה שהפירוט צריך להינתן בהקשר של פרט 810. רשות המכס נאחזה בטעות זאת וטענה כי פרט 810 אינו מכיל כלל את הביטוי אנליזה, ועל כן לא ניתן לפרט מהי אנליזה בהקשר לפרט זה.
 
בית המשפט מתח ביקורת על רשות המכס וציין כי "אני מוצא את תשובתה זו של המשיבה (=רשות המכס) כמתחמקת ואף מצאתי בה חוסר תום לב, שכן על אף טעות הסופר, הרי שברור לחלוטין ומן השכל הישר כי המשיבה נתבקשה לפרט את המונח אנליזה בהקשר של פרט 90.27 ובולט לעין כי רק בשגגה נכתב במקום זאת פרט 810". עוד הוסיף בית המשפט כי "בעניין זה מקובלים עלי דבריה של המבקשת כי מן הראוי היה כי המדינה, היא הרשות הציבורית עליה חלה חובת תום לב מוגברת, תשיב לשאלה באופן ענייני ולא 'תתחכם' ותתחמק מתשובה עניינית, כפי שעשתה".
 
בנוסף, באותה החלטה, חייב בית המשפט את רשות המכס לתת חמש דוגמאות לסיווג חיישני חמצן שונים מאלה המופיעים בכתב התביעה. בית המשפט קבע כי הצגת דוגמאות למקרים של ייבוא חיישני חמצן שונים מאלה המופיעים בכתב התביעה עשויה לתרום לבירור המחלוקת והינה רלבנטית, והדבר נדרש על מנת לאפשר השוואה בין חיישני חמצן שונים המשמשים למטרות שונות, כדי לתחום את קשת הסיווג האפשרי. בית המשפט דחה את טענת רשות המכס כי החיפוש אחר חמש דוגמאות יכביד עליה באופן החורג מכל אמת מידה סבירה, וקבע כי הגבלת מספר הדוגמאות לחמש בלבד הינה סבירה בהחלט ומאזנת בין האינטרסים של שני הצדדים.
 
בית המשפט גם קבע כי בכל הנוגע  לחסיון, ניתן יהיה להסתפק במתן הדוגמאות מבלי לציין את פרטיהם המזהים של היבואנים, כך שלא תיגרם כל פגיעה בפרטיותם.
 
בש"א 1198/07 לנגר סוכנויות נ' רשות המכס, החלטה מיום 4.5.08. היבואן יוצג על ידי הח"מ (גיל נדל משרד עורכי דין), ורשות המכס – ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי).
 
נציין כי החלטה זאת מצטרפת לשורת החלטות שניתנו בערכאות שונות ושצידדו בחשיפת מידע לטובת הפונה (היבואן), שתקצירן מובא להלן:
 
א. ביום 6.2.08 ניתנה על ידי בית משפט השלום בירושלים החלטה חשובה בענין זכותו של היבואן לעיין בפרוטוקולים של ועדת מסים עקיפים של המכס. לטענת היבואנים, באותם החלטות ופרוטוקולים נקבע כי היבואן שם עמד בתנאי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, והחלטות ופרוטוקולים אלו משליכים באופן ישיר על הענין הנדון בתביעה. היבואנים גם ציינו כי אין להם התנגדות כי מההחלטות והפרוטוקולים ימחקו פרטים מזהים.
 
בית המשפט השלום בירושלים קיבל את עמדת היבואנים והורה לרשות המכס לחשוף את ההחלטות והפרוטוקולים, לאחר מחיקת הפרטים המזהים מהם. בית המשפט ציין כי לא ניתן לומר שאין מדובר במסמכים רלבנטיים, וכי עיון בהם לא יועיל ליבואנים. עוד קבע בית המשפט כי גם אם מדובר בהשקעה רבה מצד רשות המכס במחיקת הפרטים המזהים, עדין יש לחשוף את החומר, בכפוף לפסיקת ההוצאות הכרוכות במחיקת הפרטים. (בש"א 4350/07, החלטה מיום 6.2.08, היבואנים יוצגו על ידי הח"מ (גיל נדל משרד עורכי דין), ורשות המכס – ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי). רשות המכס הגישה בקשת רשות ערעור על החלטה זאת.
 
 ג. בת.א. 42687/03 בענין עו"ד גיל נדל  נ' פולדיאן יעקב ומנהל המכס ומע"מ, קבע בית משפט השלום בתל אביב כי הציבור רשאי לעיין בתיק מכס שהתנהל בדלתיים פתוחות.
 
ד. בבש"א 1632/06 חייב בית המשפט המחוזי בירושלים את רשות המכס למסור ליבואן מידע אודות סיווג מוצרים מיובאים, לרבות מוצרים שיובאו על ידי יבואנים מתחרים, תוך שדחה את טענת החסיון שנטענה על ידי רשות המכס. בקשת רשות ערעור של רשות המכס על החלטה זאת עדין תלויה עומדת. היבואן יוצג על ידי הח"מ (גיל נדל משרד עורכי דין), ורשות המכס – ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי).
 
ה. ובעניין קרוב (מס הכנסה), קבע בית המשפט עליון כי "באותם מקרים בהם אכן קיים חשש שאין בידי בעל דין אפשרות גישה לחומר הגולמי המצוי בידי הרשות, יכול - ואף צריך - בית המשפט לעיין במסמכים ולבחון האם ניתן להגיע לפתרון מידתי, יצירתי, שיאפשר שמירה מלאה על האינטרסים שביסוד החיסיון, וזאת תוך מסירת אותם פרטי מידע שראוי למסרם". (רע"א 7867/06, הנישום יוצג ע"י עו"ד ביין וריבש).
 
 
האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
 
עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:  www.nadel-law.co.il.
 
מידע על ספרים מפרי עטו של עו"ד גיל נדל ניתן למצוא באתר האינטרנט: www.tradelibrary.co.il