עדכונים בתחום המזון

השינויים שהנהיג משרד התמ"ת בנושאי סימון "קוד יצרן" ובתחום המכס המוטל על חומר גלם מסוג אלבומין


00:00 ,06.02.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

בחודשים האחרונים התבצעו מספר שינויים בתחום המזון שעשויים לעניין יבואנים ויצרנים. מדובר בשינויים בתחום סימון "קוד יצרן" ובתחום המכס המוטל על חומר גלם מסוג אלבומין.

צמצום ההיתר לשימוש בקוד יצרן:

עד לאחרונה אפשרו משרדי התמ"ת והבריאות לסמן על גבי אריזות של מוצרי מזון, במקום שמו של היצרן בפועל, את שם המשווק, כשאותו משווק נוטל אחריות על המוצר במקום היצרן. במצב זה, היה די בסימון "קוד יצרן" מבלי לציין את פרטי היצרן המלאים, כל עוד הגורמים הללו פנו מראש לגורמים הממשלתיים והשיגו את האישורים הנדרשים. הנוהל חל על מוצרים מקומיים בלבד ולא על מוצרים מיובאים.

מוצרים שסומנו בהתאם לנוהל זה נראו כך: מיוצרעל ידיקודיצרן: XXXX

משווקעלידי: שםהמשווקשנכללבבקשתהיצרןוכתובתוהמלאה.

לאחרונה, בעקבות תלונות רבות שהתקבלו במשרד התמ"ת בנושא, הודיע המשרד כי בכוונתו להקפיא מתן אישורים לפעול על פי נוהל זה. מצד אחד, מסר המשרד שהנוהל עשוי להגביר את התחרות; מאידך, קיים שיקול נכבד, שעל פיו זכותו של הצרכן לדעת מי ייצר את המוצר ואין להסתיר ממנו מידע.

בשלב הנוכחי, עד לקיום חשיבה מחודשת בנושא, הודיע משרד התמ"ת שלא יינתנו אישורים לעשות שימוש בקוד יצרן במקום שם היצרן בפועל.

הפחתת שיעור המכס על אלבומין ביצים מיובש:

במסגרת תיקון מס' 7 לצו תעריף המכס משנת 2012 (נובמבר 2012), הופחת שיעור המכס על אלבומין ביצים מיובש, המסווג בפרט 35.02-110 לצו תעריף המכס, לשיעור של 5 שקלים לק"ג, אך לא יותר מ-50% לפי הערך, ונקבעה מכסה של 250 טון חומר גלם שניתן לייבא בפטור ממכס.

אלבומין ביצים מיובש הינו חומר גלם נפוץ ביותר, שמשמש בתעשיות הגלידה, הנקניקים, הבשר והדגים. ההפחתה בשיעור המכס נובעת מהעובדה שהייצור המקומי של אלבומין ביצים מיובש אינו מספק את כל הדרישה המקומית לחומר גלם זה.

 


* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il