תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב

בין שפיר לצים התנהל משא ומתן ארוך לביצוע הובלות מאנטוורפן והובלה מהמבורג. בשלב מסוים העבירה שפיר לצים פירוט של המטען שהיא מבקשת לשלוח מאנטוורפן וצים החזירה לה הצעה עם תנאי ההובלה המתייחסת לשני ההובלות. שפיר חתמה על ההצעה אך הוסיפה שם מספר הסתייגויות


00:00 ,14.12.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד קרן לוי
 
עובדות המקרה
בין שפיר לצים התנהל משא ומתן ארוך לביצוע הובלות מאנטוורפן והובלה מהמבורג. בשלב מסוים העבירה שפיר לצים פירוט של המטען שהיא מבקשת לשלוח מאנטוורפן וצים החזירה לה הצעה עם תנאי ההובלה המתייחסת לשני ההובלות. שפיר חתמה על ההצעה אך הוסיפה שם מספר הסתייגויות, בין היתר ציינה שההובלה מהמבורג תידון מאוחר יותר, ושלחה אותה בפקס לצים ביום שישי אחר הצהריים. ביום ראשון אחה"צ שלחה שפיר פקס נוסף לצים ובו אמרה שמאחר שצים לא אישרה את ההסתייגויות שהעלתה שפיר לגבי ההצעה, היא מושכת ידה מהעסקה. צים תבעה את שפיר בטענה שנכרת הסכם מחייב, ששפיר התנערה ממנו שלא כדין.
 
פסק הדין
בתחילה, בית המשפט דן בשאלה האם מי שחתם בשם שפיר היה מוסמך לחתום מטעמה. בית המשפט קובע שאותו אדם היה מוסמך מאחר שכל שלבי המשא ומתן מטעם שפיר בוצעו בניהולו, וכי הוא פעל כשלוח של שפיר.
 
לעניין השאלה האם נכרת חוזה  בין הצדדים קובע בית המשפט כי יש לבדוק האם היה קיבול של החוזה מטעם צים לפני ששפיר הודיעה על התנערותה מהעסקה.
 
בית המשפט קובע כי גם אם נציג מטעם צים התקשר עם שפיר טלפונית בעקבות קבלת ההערות של שפיר והגיע עמה להסכמה, דבר שלא הוכח, אין לפעולה כזו תוקף מחייב דיו כיוון שמאחר שהמו"מ בין הצדדים התנהל ברובו בכתב באמצעות הפקס, גם הקיבול היה צריך להיעשות בפקס.
 
בית המשפט הוסיף וקבע, שצים ממילא לא הוכיחה נזק שנגרם לה מביטול העסקה, בעיקר מפני שמשרדיה סגורים בימי שבת וראשון ולכן ממילא לא יכלה בזמן הזה למצוא עסקה חדשה עם גורם אחר אם היתה יודעת בזמן על ביטול העסקה עם שפיר.
 
פרשנות
1. פסה"ד מחזק את המסקנה כי כדאי להקפיד לנהל מו"מ בכתב בלבד ולא לסמוך על "סגירות טלפוניות".
 
2. בשולי הדברים נעיר, כי במקרה כזה, שבו לצים לא היתה אסמכתא לסגירת העסקה, עדיף היה לצים לתבוע את שפיר גם בגין ניהול משא ומתן שלא בתום לב, ונראה שסיכויה לזכות בעילה כזו היו גבוהים בהרבה. אמנם סכום הפיצוי היה יכול להיות נמוך בהרבה, אולם עדיפה ציפור אחת ביד...
 
3. בית המשפט ציין  כי התרשם ששפיר נהגה בחוסר הגינות כלפי צים וכי כל מטרתה היתה "לשריין" מקום אצל צים, ליתר בטחון, בזמן שניהלה משא ומתן מקביל עם אחרים. ואולם, תרעומתו של בית המשפט מצאה את ביטויה אך ורק באי פסיקת הוצאות משפט לטובת שפיר (על אף שזכתה).
 
 
ת.א. 4762/00  צים חברת השיט הישראלית בע,מ נ' שפיר הנדסה ימית ואזרחית בע"מ, בית משפט השלום בחיפה