תביעת ביטוח נגד נמל אשדוד לא תימחק

חברת ביטוח, ששיפתה בעלי ספינה שניזוקה ממנוף בנמל אשדוד, דרשה את החזר הכספים מחברת נמל אשדוד. בתיק טרם ניתן פסק דין


00:00 ,31.05.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

בית משפט השלום בתל אביב דחה בקשה של נמל אשדוד, לסלק נגדו על הסף תביעה שהוגשה על ידי מועדון הדדי (קלאב) לשיפוי בתחום הביטוח הימי. בית המשפט קבע שיש לאפשר לתביעה להתברר עד למתן פסק הדין הסופי.

מדובר בספינה אותה חכרה חברת אגרקסקו, שניזוקה ממנוף שהופעל על ידי נמל אשדוד. עקב הנזק, נאלצה אגרקסקו לפצות את בעלי האוניה. חברת הביטוח סקולד, ששימשה כמועדון הדדי (קלאב) לשיפוי בעלים וחוכרים של כלי שיט, שיפתה את אגרקסקו בעבור נזקיה בסך כולל של כ-420 אלף דולר.

סקולד טענה כי הנזק לספינה נגרם עקב רשלנותה של חברת נמל אשדוד והגישה נגדה תביעה להשבת הכספים.

בכתב ההגנה ביקש נמל אשדוד לסלק נגדו את התביעה על הסף. נציגי הנמל טענו שסקולד אינה נחשבת כגורם מבטח לפי חוק חוזה ביטוח, ולכן היא אינה רשאית לתבוע את הנמל. עוד נטען, שסקולד לא היתה חייבת לשפות את אגרקסקו, אלא עשתה זאת מרצונה החופשי ובהתנדבות, לכן אין לה עילת תביעה כנגד הנמל.

השופט מרדכי בן חיים קבע כי בשלב מקדמי זה, בו טרם הובאו כל הראיות להוכחת התביעה, אין מקום לסלקה על הסף.

עוד נקבע, שאמנם טרם הוכח שאגרקסקו העבירה את זכותה החוזית להגשת תביעה לחברת סקולד, אך סקולד רשאית לתקן את כתב התביעה במישור זה.

בית המשפט ציין כי גם אם סקולד אינה נחשבת כמבטחת לעניין חוק חוזה ביטוח, הדבר אינו שולל ממנה את זכות התביעה, לדוגמא, מכוח עשיית עושר ולא במשפט.

בנוסף קבע בית המשפט, כי אם עילת התביעה היא נזיקית (רשלנות), ברגע שבו אגרקסקו קיבלה פיצוי מן המבטח, היא היתה רשאית להעביר את זכות התביעה בגין רשלנות לחברת הביטוח שלה - סקולד.

בסופו של דבר, נדחתה בקשת הנמל לסלק את התביעה על הסף. בית המשפט חייב את הנמל בתשלום הוצאות משפט בסך 2,500 שקל.

 

__________________

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il